Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

5. ledna 1980 – Chci na vás, abyste byl svým Já, samotnou podporou všeho (z knihy Semena vědomí)

30. 4. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_auMaharadž: Dáváme příliš mnoho důležitostí individualitě. Toto vědomí v těle zůstává pouze do té doby, dokud tu trvá tělo. Myslíme si, že když je tělo zničeno, že je tím zničeno i toto vědomí. Není zničeno; sjednotí se s univerzálním vědomím.
Tato podstata bytí, která je naším nejcennějším vlastnictvím a kterou si chceme uchovat za každou cenu, aby tu existovala věčně, je závislá na těle a mizí tehdy, když vyprší čas, který je každé individuální existenci určen.
Subjekt musí být oddělen od objektu, který vnímá. Tělo musí jednou zmizet a nezáleží na tom, jak moc si někdo přeje něco jiného. Já je oddělené; splyne s Univerzálním Bytím.

5. ledna 1980

Maharadž: Lidé mi nevěří, když jim říkám, že neznají sami sebe. Sami sobě jste dovolili nechat se oklamat tím, co není pravda. Tím, že jste se ztotožnili s tělem, jste ztratili toto poznání.

Tazatel: Kdo je tím „vy"?

Maharadž: Kdo se ptá na tuto otázku?

Tazatel: Jak můžete říkat, že by se tělu nemělo dávat příliš mnoho důležitosti, když je přitom zcela jasné, že individuální podstata bytí závisí na těle?

Maharadž: Dáváme příliš mnoho důležitostí individualitě. Toto vědomí v těle zůstává pouze do té doby, dokud tu trvá tělo. Myslíme si, že když je tělo zničeno, že je tím zničeno i toto vědomí. Není zničeno; sjednotí se s univerzálním vědomím.

Tato podstata bytí, která je naším nejcennějším vlastnictvím a kterou si chceme uchovat za každou cenu, aby tu existovala věčně, je závislá na těle a mizí tehdy, když vyprší čas, který je každé individuální existenci určen.

Subjekt musí být oddělen od objektu, který vnímá. Tělo musí jednou zmizet a nezáleží na tom, jak moc si někdo přeje něco jiného. Já je oddělené; splyne s Univerzálním Bytím.

Skutečné Já je zcela odlišné od toho, co si posluchač chybně představuje a má na mysli. Oslovuji skutečného posluchače a ne toho, za koho se považuje. V tomto světě existuje nespočet různých druhů poznání, ale jediným skutečným poznáním je poznání Já.

Tazatel: Ve svých zážitcích se mi dostalo mnoho vizí a přímého vedení od mnoha světců. Maharadž ve své knize říká, že získáváme pomoc od mnoha různých osob. Kdo jsou tyto osoby, které nám poskytují pomoc?

Maharadž: Všechny tyto postavy vznikají ve vašem vlastním bytí, z vašeho vlastního vědomí. Nejsou od vás odděleny.

Tazatel: Takže stanovisko, které bylo v této knize, nebylo zcela úplné?

Maharadž: Tato odpověď' byla určena některé určité osobě a to, co jsem nyní řekl vám, je odpovědí, která je konkrétně určena pro vás.

Tazatel: Mám to všechno odhodit, nebo bych k tomu měl být receptivní? Je velmi těžké otevřít dveře Guruovi a držet vše ostatní stranou. Meditace na Gurua je velice důležitá.

Maharadž: Jestliže je pro vás vedení těchto takzvaných mudrců přijatelné, přijměte to. Pokud tomu tak není, odmítněte je a požádejte je, aby pokračovali dál svou cestou. Kde by vznikla vize např. gigantického boha, jehož hlava se dotýká nebes, kdybyste tu nebyl právě vy, kdo tuto vizi podporuje a dává jí vznik? Neříkám vám, co byste měl nebo neměl dělat. Chci na vás, abyste byl svým Já, samotnou podporou všeho. Způsob a místo, kde budete hledat radu pro sebe, bude záviset na vašem vlastním stupni a vašem záměru.

Můj Guru mě svým učením dostal do stavu, který tu je před jakýmikoliv závislostmi a jakýmikoliv zkušenostmi. Jogín, který je absorbován v tichém zvuku, je tu ještě před tímto tichým zvukem. Dosáhl jste stavu, ve kterém se tyto věci dějí, ale nezapomeňte, že jste tu ještě předtím. Prožíváte všechny tyto skvělé meditace. Pokud trváte na spojení se mnou, buďte ubezpečen, že ztratíte všechno.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek