Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.7. -
Guru Purnima

     
  29.7.        
12.8.      
 26.8.      
9.9.      
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

3. ledna 1980 – Vše, co vidíme v projeveném světě, je jako obraz na televizní obrazovce (z knihy Semena vědomí)

23. 4. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nirupana_16.jpgTazatel: Dejte nám nějaký trik, pomocí kterého bychom se mohli vzdát této totožnosti s tělem.
Maharadž: Jedinou odpovědí je doporučit vám, abyste prováděl pravidelně meditaci a přemýšlel o tom, co jsem vám tu řekl. Postupně toto sebeomezující ztotožnění zmizí, a tím odejde i váš vjem individuální oddělenosti. Aby člověk rozřešil tuto hádanku, musí věnovat mnoho času hlubokým meditacím. Meditací je míněno ponořit podstatu bytí do samotné podstaty bytí. Když budete delší dobu provádět tento druh meditace, poznáte Znalce této podstaty bytí.
Já jsem Znalec tohoto vědomí. Mohu pouze znát něco jiného, ale nemohu znát sebe sama. Tato hádanka se vyřeší sama od sebe neustálou hlubokou meditací.

3. ledna 1980

Maharadž : Ve chvíli, kdy se objevil vjem podstaty bytí, vyvstal zároveň vjem duality. Projevený svět je plný pohybu, který stále vytváří a ničí nespočetné množství forem. Toto vědomí projeveného bytí má univerzální přirozenost, stejně jako tomu je u prostoru. Vědomí uvnitř těla je nepatrnou zkušeností konkrétního jedince, ale přirozenost a kvalita tohoto vědomí je v podstatě stejná, přesně jako u prostoru.

Představivost a paměť vytvářejí tělo a osobnost, a projev tím pádem chybně předpokládá a přijímá toto tělo a jeho osobnost za sebe sama.

Tazatel: Co je příčinou vzniku podstaty bytí?

Maharadž: Stejně jako nemáte žádnou příčinu pro svůj sen, neexistuje příčina pro vznik podstaty bytí. Vysvětlete mi, jak se vám přihodí sen. Je bez příčiny, a proto je bez logického vysvětlení.

Všechno, co vidíme v tomto projeveném světě, je přesně jako obraz na televizní obrazovce.

Koho nazýváme svými rodiči? Jsou to pouze dvě fyzické formy. Když zmizí, myslíme si, že jsou navždy pryč. To, co zapříčinilo mou podstatu bytí, aniž bych o tom věděl, stvořilo mé rodiče. To je kořen.

Vidím tento svět a myslím na Boha jen díky tomu, že tu jsem já. Protože tu jsem já, je tu i Bůh. Když tu nejsem, není tu ani Bůh. Dám vám formuli, která pro vás udělá vše. Neustále myslete v těchto dimenzích: „Já jsem Bůh a není tu Boha beze mne." Potom vše, co je zbytečné, postupně odpadne, pokud v tom budete pevně usazen.

Další krok je tento. Řekl jsem vám, abyste si opakoval toto „Já jsem Bůh", ale nyní to, co tím mám na mysli, nejsou slova „Já jsem Bůh", ale to, co bylo před pochopením slov. To je Bůh a to jste vy, nikoli slova.

Přijde sem listonoš, aby doručil zásilku. Přestože je tento listonoš malého vzrůstu, plně si uvědomuje, že je státním zaměstnancem, a tudíž zastupuje celou vládu. Můj pocit toho, že jsem, je záznamem přítomnosti Boha.

Původní otázkou bylo a je to, jak se dostat za toto vědomí. I když je vědomí časově omezené, je to jediný kapitál, který máme, a proto je tak důležité.

Tazatel: Ještě jsem se tomu nedostal na „kloub".

Maharadž: To je způsobené tím, že vaše totožnost s tělem je tak silná, že vzdání se toho není pro vás snadným úkolem.

Tazatel: Dejte nám nějaký trik, pomocí kterého bychom se mohli vzdát této totožnosti s tělem.

Maharadž: Jedinou odpovědí je doporučit vám, abyste prováděl pravidelně meditaci a přemýšlel o tom, co jsem vám tu řekl. Postupně toto sebeomezující ztotožnění zmizí, a tím odejde i váš vjem individuální oddělenosti. Aby člověk rozřešil tuto hádanku, musí věnovat mnoho času hlubokým meditacím. Meditací je míněno ponořit podstatu bytí do samotné podstaty bytí. Když budete delší dobu provádět tento druh meditace, poznáte Znalce této podstaty bytí.

Já jsem Znalec tohoto vědomí. Mohu pouze znát něco jiného, ale nemohu znát sebe sama. Tato hádanka se vyřeší sama od sebe neustálou hlubokou meditací.

Jste nyní přesvědčen o tom, že jste znalcem vědomí, nebo ne?

Tazatel: Ano, jsem.

Maharadž: Jste sice přesvědčen, ale je tu dosud mentální ztotožnění se s tělem, které vytváří pocit, že se vám přihodí ještě něco dobrého. Nyní máte určité množství poznání a to vám způsobuje to, že se cítíte velmi šťasten. Toto poznání vyhnalo pryč nevědomost. V průběhu splachování nevědomosti se vytratí také i toto poznání, a pouze vy tu zůstanete.

Zvuk, který musí být slyšen, je tichým zvukem. Pouze tichý zvuk může slyšet současný zvuk.

Tazatel: Je Bůh ekvivalentem projevené beztvarosti?

Maharadž: Bůh je zvuk bez sebemenšího hlásku. Je v projevu, protože vše, o čem mluvíme, je projevené. Neprojev nemůže vůbec hovořit.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek