Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. ledna 1980 – Dokud někdo ví, že je, je ve stavu duality (z knihy Semena vědomí)

16. 4. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_8.jpgTazatel: Rád bych od Maharadže slyšel něco o brahmarandhře. Jóga, jejíž učení je na tom založeno, mi je známá, ale Maharadžovo pojetí je trochu odlišné.
Maharadž: Jsou tu dvě věci: svět a přítomnost někoho, neboli pocit přítomnosti, což je vědomí, podstata bytí. To je brahma, neboli vjem „já jsem přítomen". Randhra značí nejnepatrnější štěrbinku, ve které je tichost a prapůvodní zvuk, který vám umožní domnívat se, že jste, nicméně ve skutečnosti nejste. Tento zvuk v této štěrbince vám umožní pociťovat vjem toho, že jste, ale buďte si jist, že ve skutečnosti nejste.

2. ledna 1980

Tazatel: V neprojevu, v uvědomění, se stane vjem „já jsem" úplným univerzálním vědomím. Ovšem znalec vědomí, které je uvnitř nás a je časově omezené, nemůže být tímto vědomím. On je naprosto odlišný. Džňánin je usídlen ve stavu, který tu již je před veškerým poznáním.

Maharadž: Odkud jste přišel? Kdo vás sem poslal?

Tazatel: Jsem z Austrálie a byl jsem tu na pár dní už před třemi lety.

Maharadž: Pocítil jste nějaké účinky po minulé návštěvě?

Tazatel: Ano, změnu.

Maharadž: Přišel jste si sem pro poznání. Budete ale připraven přijmout život bez těla?

Tazatel: Ano. Jaké charakteristiky má život bez těla?

Maharadž: Takový život je neměnný, kdežto život s tělem je měnlivý a dočasný. Vaše pravá přirozenost je taková, že si neuvědomujete vědomí nebo stavy bdění a spánku.

Problém vězí v tom, že lidé skutečně nechápou s plným přesvědčením, že tělo, dech a vědomí jsou časově omezené a že začátek a konec života je něčím zcela nepatrným, co se přihodilo ve stavu, který je věčný. Vždy na konci dne vědomí mizí a nikdo nebude chtít znát cestu, po které se má jet dál.

Do života člověk vchází se vstupenkou a na konci života musí odejít — proti tomu není žádné odvolání. Realizujte skutečnost, že mezi začátkem a koncem života je cesta, kterou absolvujete s časově omezenou vstupenkou a že na konci života, kdy této vstupence vyprší platnost, vše, co přišlo, odejde; buďte toho svědkem, vystupte z toho.

Tazatel: Zdá se mi, že je zde mnoho důkazů o tom, že vědomí nějakým způsobem pokračuje po smrti.

Maharadž: Je to jen koncept. Ve skutečnosti nemá nikdo zkušenost svého zrození ani smrti.

Tazatel: Jak se to stalo?

Maharadž: Měl jste někdy nějaké sny?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Jste přítomen také ve svých vlastních snech a jevíte se jako někdo naprosto rozdílný; na konci snu to vše zmizí.

Tazatel: Proč jsem se dostal do tohoto tělesného vědomí?

Maharadž: Spíte bezpečně a hlasitě ve své vyhřáté a příjemné posteli. Proč se tedy ve svých snech vžíváte do stavů, ve kterých bojujete o život a umíráte z nočních můr? Veškeré toto projevené dění je pouze snem Neprojevu, ale ve skutečnosti se to neodehrává.

To, co nás utvrzuje ve víře, že jsme a existujeme, je příčinou a na konci toho jsme opět v našem původním stavu. Ten, kdo to zná, již nemá z ničeho strach, ačkoliv se může dít cokoliv.

Tazatel: Bylo by rozumné tvrdit o džňáninovi, že má určité spontánní schopnosti pozorování, přičemž jednou z těchto schopností může být soucítění?

Maharadž: Co přesně míníte slovem soucítění?

Tazatel: Každý den Maharadž potkává nové lidi, kterým se snaží sdělovat nějaký druh poznání. Proč se tím Maharadž zatěžuje?

Maharadž: Toto soucítění není určené individualitě, ale této podstatě bytí, která sebe sama zapletla do pasti tím, že se ztotožnila s množstvím individualit.

Tazatel: Je toto soucítění spontánním vztahem mezi Absolutnem a vědomím?

Maharadž: Ve stejný okamžik a ve stejném bodě, kdy se Neprojev stal projevem, vyvstal spontánně tento důvod k soucítění.

Tazatel: Chápu. V okamžiku, kdy tělo džňánina umře, je jeho stav zcela nepodmíněn. Nicméně jeho soucítění neumírá. Zrodí se potom džnánin sám od sebe? Co se stane s tímto soucítěním, které vzniklo samo o sobě a zmizelo?

Maharadž: Tento úplný projevený svět je samotným jasným výrazem spontánního vyvstání tohoto soucítění. Okamžité projevení tohoto soucítění ve světě si nelze uvědomit a realizovat. Předtím, než se narodí dítě, se začne vytvářet mléko v ňadrech budoucí matky a ve stejný moment vzniká soucítění projeveného bytí ke kojení malého batolete. Žena nemá tendence krmit nějaké jiné dítě.

Tazatel: Chtěl jsem vědět, zdali tu po smrti zůstává nějaké semeno, nějaký pokračující prvek, pomocí kterého by si džňánin přál vzít na sebe nové tělo.

Maharadž: Samotné pojetí toho, že něco pokračuje z jednoho zrození k dalšímu, je chybné. Když se stanete plně realizovaným džňáninem, pochopíte, že bez vás nemůže existovat ani těchto pět elementů. Poznání, které tu nyní dávám, se dá přirovnat ke krmení novorozeněte, ale jakmile budete mít úplné poznání, pochopíte, že vaše podstata bytí udržuje úplný vesmír.

Tato podstata bytí nemá žádnou hodnotu. Nepřináší nic jiného než neštěstí a je časově omezená, ale současně, co se projeveného světa týče, toto nejnepatrnější živoucí bytí je podporou úplného vesmíru.

Toto vědomí, které člověk má, se formuje do rozmanitých podob a může přijímat jakoukoliv formu, kterou chce, kdežto vaše pravá přirozenost je sama v sobě dokonalá, úplná a neměnná.

Nabyl jste poznání přirozenosti člověka a přirozenosti vědomí. Jaké další poznání hledáte?

Tazatel: Vlastně hledám cestu, jak se dostat za poznání.

Maharadž: Ve skutečnosti se nelze nikam dostat, takže se nemůžete dostat ani za poznání nebo před poznání. Tento stav je již tady. Člověk si myslí, že musí přejít z jednoho stavu do jiného, ale není tu žádné chození. Je tu něco dalšího, co ještě hledáte?

Tazatel: Jenom abych se zbavil všech mylných vazeb a falešných totožností.

Maharadž: To je ten celý problém. Myslíte si, že se vám dostalo určité chybné pojetí. Všechny tyto koncepty jsou pohyby ve vědomí, a jakmile toto vědomí samo zmizí, i pohyby, které s ním přišly na svět, také zmizí. Již nyní jste v tomto stavu, není zde nic, co byste měl získat. Nyní to víte, a je pro vás už toto vše zbytečné.

Tazatel: Dobře. Rád bych od Maharadže slyšel něco o brahmarandhře. Jóga, jejíž učení je na tom založeno, mi je známá, ale Maharadžovo pojetí je trochu odlišné.

Maharadž: Jsou tu dvě věci: svět a přítomnost někoho, neboli pocit přítomnosti, což je vědomí, podstata bytí. To je brahma, neboli vjem „já jsem přítomen". Randhra značí nejnepatrnější štěrbinku, ve které je tichost a prapůvodní zvuk, který vám umožní domnívat se, že jste, nicméně ve skutečnosti nejste. Tento zvuk v této štěrbince vám umožní pociťovat vjem toho, že jste, ale buďte si jist, že ve skutečnosti nejste.

Tazatel: Velmi dobře jste mi to vysvětlil.

Maharadž: Zůstávám v originálním stavu, ve kterém jsem si neuvědomoval, že jsem. Toto tělo a podstata bytí se projevily, ale díky tomu, že znám jejich podstatu, již od nich nic neočekávám.

Když se jogín totálně absorbuje ve své meditaci nebo józe, vyplní ho právě tento tichý a bezezvučný hlas do takové míry, že je jím na okamžik zcela omámen, a potom to odezní.

Když umírá tělo, toto individuální vědomí splyne s úplným univerzálním vědomím. Ale i toto univerzální vědomí ví, že je, a do té doby, dokud někdo ví, že je, je ve stavu duality.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek