Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

28. prosince 1979 – Proč si vaše osobnost bere zodpovědnost za vědomí? (z knihy Semena vědomí)

2. 4. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nirupana_6.jpgMaharadž: Džňánin se různými náboženstvími nezabývá. Všechny vznikly z popudu lidí. Co se člověku podařilo vytvořit z těchto všech náboženství? Velice málo štěstí nebo uspokojení a velký díl žárlivosti, nenávisti, pomatení a rozdílností. Člověk sebe sama mučí svými koncepty a představami, které se týkají právě těchto různých náboženství. Každý národ má několik druhů náboženství, ale ve skutečnosti to není nic jiné než hra pěti elementů.
Každá osoba se zapletla v určitých konceptech o sobě a o okolním prostředí a lpí na tom, aby se tyto koncepty stávaly neustále živé a věčné. Nešťastnou věcí je pro ni to, že není schopná vidět základní princip toho, čím je vlastně ona sama. Pro toho, kdo realizoval tento základ, neexistuje strach ze smrti.

28. prosince 1979

Tazatel: Co si Džňánin myslí o všech těch různých náboženstvích ve světě?

Maharadž: Džňánin se těmito různými náboženstvími nezabývá. Všechny vznikly z popudu lidí. Co se člověku podařilo vytvořit z těchto všech náboženství? Velice málo štěstí nebo uspokojení a velký díl závisti, nenávisti, pomatení a rozdílností. Člověk sebe sama mučí svými koncepty a představami, které se týkají právě těchto různých náboženství. Každý národ má několik druhů náboženství, ale ve skutečnosti to není nic jiné než hra pěti elementů.

Každá osoba se zapletla v určitých konceptech o sobě a o okolním prostředí a lpí na tom, aby se tyto koncepty stávaly neustále živé a věčné. Nešťastnou věcí je pro ni to, že není schopná vidět základní princip toho, čím je vlastně ona sama. Pro toho, kdo realizoval tento základ, neexistuje strach ze smrti.

Tazatel: Byl Hitler výtvorem svých vlastních myšlenek nebo byl produktem potravinové esence?

Maharadž: Byl produktem pěti elementů, takže nemá cenu ho nějak personifikovat. Pravá přirozenost nemá žádnou formu. Cokoliv, co se jeví, je výsledkem pěti elementů.

Tazatel: Jak Džňánin rozpoznává rozdíl mezi Džňáninem a Hitlerem?

Maharadž: Džňánin mezi nimi nedělá vůbec žádný rozdíl.

Tazatel: Jak přišli na svět?

Maharadž: Oni prostě vzešli z pěti elementů. Kuchař může uvařit ze tří nebo čtyř základních surovin mnoho různých jídel a každé bude mít rozličnou chuť, ale v podstatě všechna tato jídla vycházejí ze stejných základních složek. Takže co odpovíte na otázku: „Odkud se vzalo toto jídlo?" Není to nic jiného než směsice těchto základních surovin.

Tazatel: Indie má milióny utiskovaných lidí. Někdo z nás jim chce pomoci, ale učitel nás varuje, abychom si nevytyčovali žádný takový cíl.

Maharadž: Když se ve světě přihodí určité události, jsou všechny tyto děje jen pohybem, který se neustále mění. Musí se ve světě vyskytnout nějací lidé, kteří mají schopnost napravit špatný stav. Cokoliv, co se přemění v nápravu, není zase ničím jiným než hrou pěti elementů. Kde vstupuje individualita? Všechno je součástí dění.

Tazatel: Jakým způsobem vznikají tyto elementy? Kdo je za ně zodpovědný?

Maharadž: Vy. Zjistěte, jak toto tělo vzniklo. Tato prapůvodní otázka vás přenese o několik miliónů let nazpět. Podívejte se na to, co máte nejblíž, tím je vaše tělo. Zjistěte, jak toto tělo vzniklo, a přijdete k odpovědi na vaši prapůvodní otázku.

Máme toto tělo, mysl a vědomí. Zjistěte, co z toho je omezené časem a sezónností a co z toho je stálé a neměnné. Jakmile to zjistíte, nic více není potřeba.

Tazatel: Chápu a jsem přesvědčen o tom, že tělo a dech se objevily a musí také zákonitě zaniknout, a že toto vědomí rovněž zanikne. Musí tu ovšem být něco, co je neměnné a stálé. Jak to mám nalézt?

Maharadž: V hrnku je trochu vody a vy ji vlijete do moře. Která část moře bude chtít vědět, kde a s jakou vodou v moři se vlastně sloučila tato voda z hrnku? Jak víte, která část byla oddělena? Tato nepatrná troška vědomí se sloučí s úplným vědomím.

Tazatel: Takže po smrti těla se toto vědomí splyne s univerzálním vědomím. Je možné poznat Absolutno, neboli ten Nejzazší stav ještě v době, kdy je přítomné tělo?

Maharadž: Kdo je tím, kdo to chce znát v případě, když dojde k splynutí? Mnoho lidí, zvláště ti ze Západu, cítí, že jejich otázky nebyly zodpovězeny do „puntíku". Je tento pohled správný?

Tazatel: Ne. Maharadž odpoví na to, co skutečně potřebujeme znát, a když odpovídá, vždy si uvědomím, že by bylo lepší, kdybych se neptal na příliš mnoho svých věcí. V každém případě odpoví na to, co chci vědět.

Maharadž: Ideální odpovědí je znát to, kdo prahne po štěstí a kdo trpí nesnázemi. Co je tím skutečným, o které usiluji.

Tazatel: Některé křesťanské sekty zdůrazňují, že jestliže opravdu dodržíte všechny příkazy, které jsou v bibli, tak že se v okamžiku smrti ztratíte, aniž by muselo být vaše tělo pohřbeno. Byl jsem o tom po dlouhá léta přesvědčen, protože jsem měl v mládí Gurua, který zmizel přímo před námi a v ten samý okamžik se zjevil na jiném místě, které bylo vzdálené několik mil od nás. Domníval jsem se, že je to něco velmi důležitého. Samozřejmě, že jsem se této domněnky již vzdal již před dlouhou dobou, ale když jsem s Maharadžem, mohu to teď' vidět jako absolutně nesmyslnou ideu.

Maharadž: Zázrakům ve světě není konce, ale týkají se pořád toho projeveného. Bylo tu mnoho mocných myslí a mocných bytostí, kteří díky svému odříkání nebo síle své mysli získaly síly a předváděly zázraky. Co se s nimi stalo?

Tazatel: To samé, co se stalo a stane s ostatními.

Maharadž: Tito lidé by nezkoušeli získat tyto síly, kdyby měli zážitek svého pravého Já.

Tazatel: Mnoho lidí ze Západu, kteří sem přicházejí, věří, že pokud se stanou Džňáninem nebo se stanou osvícení, vše se zlepší. To je to, co hledají.

Maharadž: Nechť přijdou. Každý sem přichází se svými vlastními koncepty. Stejně nakonec zjistí, ať už jsou jejich koncepty jakékoliv, že tu není možné nic získat. Toto vědomí se mnou nezůstane věčně, to vím. K čemu mi tedy potom bude cokoliv, jakýkoliv koncept či idea, kterou mi tu někdo řekne?

Tazatel: Je možné překročit toto vědomí, které mám?

Maharadž: Kde vzniká potřeba? Dal jste počátek tomuto vědomí? Proč si vaše osobnost bere zodpovědnost za toto vědomí? Přece jste o to nežádal.

Tazatel: Jsem velice vděčný za Maharadžovy odpovědi. To, co je na tom rozdílné, je přístup v odpovědi, kde bez ohledu na cokoliv je odpovědí právě to, co je pro tazatele tím nejúčinnějším a správným. Lidé by si chtěli začlenit toto učení do systému, který by je stejně zničil. Maharadž se ovšem o to nestará. Ve středu řekne, že červená je černou, a v pátek, že červená je bílou. Odpověď' je ovšem v každém momentě správná, protože se stále mění orientace dotazovaného. Je to ohromně cenné a unikátní.

Maharadž: Jako herec, který hraje různé role.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek