Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

16. listopadu 1979 – Začněte meditovat a Já vás nasměruje (z knihy Semena vědomí)

12. 3. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

Maharadž: Využijte jakékoliv příležitosti k tomu, abyste mohl meditovat. Nepotřebujete chodit sem. Pokud budete hluboce meditovat, bude tím vaše Já potěšeno a nebudete chodit nikam jinam, abyste tam získal poznání. Vaše vlastní Já vám dá poznání. Stěžejním bodem mých hovorů je pouze to, že byste měl poznat Já, kde je třeba se stabilizovat.maharaj_audio_6.jpg

Tazatel: Co ale myslíte tím poznáním? Je to vnímání?

Maharadž: Začněte meditovat a Já vás nasměruje. Toto Já je imanentním projeveným duchem, takže mu nedávejte formu a nepodmiňujte ho tělesnou formou. Jakou důležitost má tělo, když se ho toto Já vzdá? Začne se rozkládat a hnít.

16. listopadu 1979

Maharadž: Co způsobilo růst vašeho těla po narození? Není to nějaká vnější síla ve světě. Je to síla vaší podstaty bytí, atom, Já, vědomí. Nazývejte to, jak chcete.

Různá náboženství založila různé způsoby uctívání Boha, ale tou původní čistou formou uctívání je oddanost k Já.

Vladaři a králové obvykle padali k nohám těch, kdo se zdáli být zcela obyčejní. Co bylo u těchto zjevně obyčejných lidí tak výjimečného, že to podnítilo tak mocné vladaře k tomu, aby jim padali k nohám a vzdávali jim tím úctu a oddanost? Bylo to toto poznání Já.

Mnoho lidí získá mnoho peněz a nabyde pozemskou moc, přičemž si začne užívat a žít jenom takto světsky, až nakonec zjistí, že ztrácí obojí a končí svůj život v chudobě. Jiní, kteří žijí jako žebráci, nabízejí své modlitby Bohu za účelem získat nějakou odměnu, která je však dočasná, a oni zůstanou zase jen žebráky.

Každý člověk má v sobě sílu Já, ale jak s ní naloží? Veškerá tato síla je v životě využívána k neužitečným věcem. Lidé si nepodrží a nevyužijí tuto sílu k poznání Já. Jestliže je tato síla Já uchována a zvětšována při získávání poznání Já, celý svět pak bude ležet u vašich nohou. Světec Vašišta dal králi Ramačandrovi tuto radu: „Toto Já je potěšeno silou meditace a maximálně se pak raduje, neboť všechny další radovánky se vstřebají do tohoto největšího a konečného štěstí. I ti, kdo zcela nerealizovali Já, při provádění meditace chvilkově pocítí radost z této nejvyšší extáze."

Tazatel: Jakým způsobem mrháme touto silou?

Maharadž: Mrháte jí při zaplétání se do světských událostí, při objímání se s kdekým, při klebetění o nepodstatných věcech apod. I tady, kde sedíte v meditaci, dostáváte určitou část této potenciální síly, ale vzápětí ji všechnu promrháte. Jaký má pak smysl dělat toto všechno? Tato potence má být uchráněna a ne promarněna v různých světských radovánkách.

Stovky lidí chodí k Ánanda Mája a ona je všechny do sytosti nakrmí. Kde získává tu ohromnou sílu a potřebné peníze na jídlo? Je to samotná Ánanda Mája, která má takovou sílu, a lidé k ní proto chodí a věnují jí peníze. Co dělá samotná Ánanda Mája? Nic. Ona pouze sedí ve svém vlastním štěstí.

Podržíte si to v mysli? Je to síla džňána jógy. Kdyby tomu tak nebylo, lidé by se od sebe vůbec nelišili. Je to právě síla Já, která rozeznává jednoho od druhého.

Tazatel: Moje energie jde v meditaci jednou nahoru pak zase dolů. Nemám nad tím žádnou kontrolu.

Maharadž: Tuto sílu, kterou potřebujete ke kontrole, rozvinete v pravý okamžik.

Tazatel: Nikdy jsem nevěřil tomu, že bych měl v meditaci vyvíjet nějakou sílu. Když začínám v meditaci usilovat, jsem velmi sklíčený a unavený. Prostě nemohu meditovat, když to nejde samo od sebe.

Maharadž: Jestliže nejste schopen meditovat, recitujte námu (mantru nebo jméno Boha). Když nemůžete meditovat, recitujte neustále posvátná slova. Řeknu vám příběh o loupežníkovi, který se jmenoval Vali. Spáchal mnoho zločinů a nashromáždil mnoho hříchů. Byl tak hříšný, že by krev zavražděných vyšla na sedm obrovských hliněných džbánů. Jednou potkal moudrého Náradu, který mu poradil, aby recitoval jméno Ráma. Ráma tehdy ještě nebyl narozen. Vali tedy začal recitovat pravidelně toto jméno, a jelikož recitoval ustavičně a s opravdovostí, Absolutno se vtělilo do podoby Rámy. Tady vidíte, jakou sílu má recitace. Vali vyhladil všechny své hříchy právě touto silou a mocí své recitace a získal tím mnoho zásluh, díky kterým se zrodil Ráma. Nikdo z nás není takovým hříšníkem, jakým byl Vali. Největší oddaností je uctívání Já. Ve své meditaci získáte mnoho zásluh, ale vzápětí je promarníte ve světských záležitostech.

Tazatel: V mém pokoji je velký hluk a zjistil jsem, že moje mysl je také hlučná. Myslíte si, že stačí přijít sem a meditovat?

Maharadž: Využijte jakékoliv příležitosti k tomu, abyste mohl meditovat. Nepotřebujete chodit sem. Pokud budete hluboce meditovat, bude tím vaše Já potěšeno a nebudete chodit nikam jinam, abyste tam získal poznání. Vaše vlastní Já vám dá poznání. Stěžejním bodem mých hovorů je pouze to, že byste měl poznat Já, kde je třeba se stabilizovat.

Tazatel: Co ale myslíte tím poznáním? Je to vnímání?

Maharadž: Začněte meditovat a Já vás nasměruje. Toto Já je imanentním projeveným duchem, takže mu nedávejte formu a nepodmiňujte ho tělesnou formou. Jakou důležitost má tělo, když se ho toto Já vzdá? Začne se rozkládat a hnít.

Tazatel: Když budu v meditaci a nebudu mít žádné myšlenky, můžu si říci, že je mysl rozpuštěna v Já?

Maharadž: Ano. To, co znamená být v Já, aniž byste se ztotožňoval s tělem, je tajemstvím, které vám bude odhaleno v meditaci. Totožnost s vaším skutečným Já, neboli tento plně blažený a šťastný stav Já, který tu je i v nepřítomnosti těla, byste měl odhalit tehdy, když máte k dispozici tělo. Musíte proto dosáhnout tento stav nehledě na tělo.

Tazatel: Když medituji a mysl je zaměřená, ale nemá žádný objekt k zacílení, zdá se mi, jako by to byla ta hraniční mez mezi „jástvím" a Já. Mohu zde klidně dál sledovat myšlenky, které se uskuteční. Někdy mám přitom pocit, že tu je jakási přítomnost někoho, kdo jakoby přišel do místnosti, i když ho nevidím. Mám tento druh pocitu.

Maharadž: Můžete to pociťovat, ale vaše pozornost by měla být plně zacílena na Já, neboli na meditujícího.

Tazatel: Ale vaše mysl není zaměřena na pocity. Vaše mysl přichází bez upozornění.

Maharadž: Ve svém duchovním procesu získáte také mnohé poznání, ale ve vašem zájmu nesmí být nic jiného než Já. Upínejte pozornost jen na Já. Nevěnujte se čemukoliv, co získáte. Toto vaše Já se stane projeveným, nekonečným a neomezeným. To, co je v současné době podmíněno v osobnosti, se rozlomí a stane se projeveným a nepodmíněným/neomezeným.

Tazatel: Když jsem v tomto stavu, kdy jsem osvobozen od myšlenek, pociťuji úplnou rovnováhu, kde není žádné štěstí, žádná mizérie, ale čistá rovnováha všeho. Je to správné?

Maharadž: Ano. Ve stavu Já není žádná radost, žádné neštěstí. Říká se tomu ztotožnění se s Nejvyšším, kdy nevíte, že jste. Dokud bude přítomný životní dech (prána), bude přítomná i mysl. Buďte v Já, nezabývejte se životním dechem a myslí. Ignorujte mysl.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek