Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. října 1979 – „Jáství" je částí hry. Vy jste tu ještě před „jástvím". (z knihy Semena vědomí)

19. 2. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nirupana_16.jpgTazatel: Dříve Maharadž mluvil o vjemu „jáství", který vyvstává z pěti elementů. Nevznikají náhodou tyto elementy také z vjemu „já jsem"?
Maharadž: Ano, je to začarovaný kruh. Pochopte to a dostaňte se z něho. Kdyby zde nebylo potravinami vyživované tělo přítomné, byl byste čímkoliv, čím jste byl, když bylo potravinové tělo rozpuštěné. Vědomí, svět a tento projev jsou výrazem toho, že „jste".
Shrňme to. Pochopte toto všechno a nezkoušejte do toho nějak zasahovat. Všichni proroci a sociálně a charitativně zaměření lidé přišli a zase odešli. Nemohli změnit to, co je. Je to hra máji (iluze). Toto všechno se událo z ničeho a vše se rozplyne a přejde do stejného stavu.
Toto „jáství" je produktem pěti elementů a „jáství" opět vytváří pět elementů. Jak bychom to potom mohli zničit?

21. října 1979

Maharadž: Toto poznání „já jsem" se zjevilo z lásky a tímto tato láska vstoupí do projevu. Když toto poznání vysvitlo na Já, byl to absolutně šťastný moment, ale jakmile dítě dozraje do svých dvou až tří let, zaplete se do pocitů „já" a „moje", a tím pádem ztrácí radost tohoto neosobního „já jsem". Výsledkem všech jeho angažovaných připoutaností je to, že nakonec dojde k závěru, že se zrodilo, a tudíž že bude muset umřít.

Toto poznání se vám zjevilo a vy jste obviněn z mnohých hříchů a zrození. Je to, jako když někdo stojí v soudní síni u lavice obžalovaných a je odsouzen k pětadvaceti letům odnětí svobody v tvrdém žaláři s tím, že po vypršení trestu bude odsouzen k smrti oběšením. A po obhajobě a přelíčení je shledán vinným! Prošetřete si proto sám pro sebe velice důkladně tyto otázky: „Jsem tělo a mysl?", „Narodil jsem se?", „Kdo jsem?", „Co jsem?" Nalezněte si sám pro sebe odpovědi na tyto otázky. Předtím, než jste se zrodil, tu nebylo nic, nebyla tu sebemenší idea, že se chystáte vzít na sebe formu. Tato forma vstoupila do vašeho poznání, až když vás vaše matka představila sobě samému. Po prošetření a absolvování této zkoušky bude výsledkem to, že se ve vás již neobjeví žádná idea smrti.

Tazatel: Co je vlastně toto poznání, tato vědění (sebe)?

Maharadž: Toto poznání je esencí potravy, která byla zpracována tělem. Má stejně jako tělo hmotnou podstatu, a tudíž je dočasné a zmizí podobně jako tento oheň, který vyhasne. Není nutností živit naše těla, jestliže tu chceme žít příští měsíc? Představte si, že máte nějaké staré jídlo. Pokud ho někde pozapomenete, začne hnít a kysat, až se v něm začnou objevovat červi a hmyz. Není to právě potrava, která dává život těmto červům a hmyzu? Co to znamená? Životní síla, která je vyjádřena v těchto červech, není nic jiného než potravinová esence. Životodárná síla je v této potravinové esenci a potravinová esence je sama o sobě svojí vlastní potravou.

Tazatel: Takže pokud tomu dobře rozumím, to, co Maharadž řekl, vyvolalo dojem, že něco jako magnetické pole spojené s potravou se uspořádá/přetvoří do „já jsem“. Jinými slovy Maharadž ustanovil realitu potravy, která v sobě zahrnuje pole, které vytváří „já jsem“. Nevím, zdali je to tak, jak to bylo vyloženo, ale zní to tak.

Maharadž: Co je tímto tělem? Tělo je vytvořeno z elementů, tj. ze země a vegetace, není-li to pravda?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Kde jste potom vy v tom všem?

Tazatel: Nevím, kde jsem já.

Maharadž: Představte si zrnko cukru. Cukr je esencí cukrové třtiny. Tato esence není nic jiného než sladkost. Ochutnáváte sladkost cukru, ale nejste cukrem. Co se stane s touto sladkostí? Má tato sladkost nějakou formu?

Tazatel: Je tu vždy nějaká možnost.

Maharadž: Kam se vytratí tato chuť, do nebe nebo do pekla? Nezmizela nikam, pouze se ve vás rozplynula.

Tazatel: Dříve Maharadž mluvil o vjemu „jáství", který vyvstává z pěti elementů. Nevznikají náhodou tyto elementy také z vjemu „já jsem"?

Maharadž: Ano, je to začarovaný kruh. Pochopte to a dostaňte se z něho. Kdyby zde nebylo potravinami vyživované tělo přítomné, byl byste čímkoliv, čím jste byl, když bylo potravinové tělo rozpuštěné. Vědomí, svět a tento projev jsou výrazem toho, že „jste".

Shrňme to. Pochopte toto všechno a nezkoušejte do toho nějak zasahovat. Všichni proroci a sociálně a charitativně zaměření lidé přišli a zase odešli. Nemohli změnit to, co je. Je to hra máji (iluze). Toto všechno se událo z ničeho a vše se rozplyne a přejde do stejného stavu.

Toto „jáství" je produktem pěti elementů a „jáství" opět vytváří pět elementů. Jak bychom to potom mohli zničit?

Tazatel: Nelze to zničit. Jediné, co lze udělat, je jít za to.

Maharadž: „Jáství" je částí hry. Vy jste tu ještě před „jástvím".

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek