Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.7. -
Guru Purnima

     
  29.7.        
12.8.      
 26.8.      
9.9.      
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. října 1979 – Ve skutečné meditaci byste měl meditovat na meditujícího (z knihy Semena vědomí)

12. 2. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nirupana_6.jpgMaharadž: Dítě dostane své první instrukce od své matky, která mu řekne: „Máš nás, my jsme rodiče, jsi náš chlapec, takto se musíš chovat apod..." Do té doby byly potřeby dítěte pouze tělesné, o sobě samém nic nevědělo. Později dostává instrukce od svých učitelů ve škole, jiné od rodičů a přátel atd. Cokoliv, co se dovědělo, mu bylo řečeno druhými. Individualita přijímá a ráda projednává různé koncepty s někým jiným, ale stěží se najde někdo, kdo by věnoval nějakou myšlenku tomuto základnímu principu, který je vždy přítomen a který toto vše rozpoznává. Toto poznání je tím nejprvotnějším. Je to základna všech možných konceptů. Říká se tomu poznání, ale ve skutečnosti to nemá žádný název ani tvar. Je to zdroj veškerého vnímání. Nemá zapotřebí jít po klidu a míru, protože ono samo o sobě je tím klidem a mírem. V tomto principu základního klidu nemůže nikdy dojít k žádné změně, protože tu neexistuje dvojnost. Tento základní princip je za všemi stavy. Cokoliv, co člověk vnímá skrze své smysly, nemůže být ničím jiným než pohybem ve vědomí, který je tu přítomen pouze v přítomnosti bdělého stavu a spánku. Cokoliv, co vyjde v těchto stavech najevo, může být pouze dočasnou záležitostí.

14. října 1979

Maharadž: Projížděli jste Indií všichni společně?

Tazatel: Ano. Někteří z nás studovali hatha jógu a my jsme byli také v Šrí Ramanášramu, kde jsme meditovali.

Maharadž: Cestování v párech nebo ve skupinách je jen k pobavení. Opravdové hledání je samotářské. Jestliže chcete mistrovsky ovládat hatha jógu, musíte jít někam jinam. Pokud chcete meditovat, jděte zpět do Šrí Ramanášramu, což je velmi krásné a klidné místo. Zde probíráme džňána jógu, a ne hatha jógu.

Tazatel: Ale nepomáhá nám snad v tom, abychom se naučili ovládat mysl?

Maharadž: Mysl je přítomna pouze tehdy, když je zde přítomno átman. Mája (iluze) je řečí átman.

Tazatel: Je átman tím, kdo myslí?

Maharadž: Átman je pozorovatelem. Pouze mysl a prána (životní dech) jsou aktivně činní.

Tazatel: Oni se stanou jedním?

Maharadž: V důsledku toho, že se považujete za tělo, si myslíte, že jsou oddělené.

Tazatel: A co karmické poznání?

Maharadž: Veškerá energie, kterou máte, je karmou, ale to není átman.

Tazatel: Člověk je vždy zrozením něčeho, co nezná.

Maharadž: To se týká pouze potravinami vyživovaného těla. Tyto koncepty vyvstávají pouze kvůli mysli a tělesnému vědomí.

Tazatel: Liší se mysl a Já?

Maharadž: Jsou jedním.

Tazatel: Co je smrt?

Maharadž: Ve skutečnosti tu je přítomný pouze strach ze smrti, ne faktický prožitek smrti. Stejně jako nemáte prožitek svého zrození, nemáte ani zážitek smrti. Znáte pouze strach ze smrti.

Tazatel: Co je to prožitek smrti?

Maharadž: Je to zastavení/klid.

Tazatel: Můžeme prožít proces umírání?

Maharadž: Ano, ale ne proces samotné smrti. Maximálně tak můžete vidět mrtvé tělo, které tam bude ležet, a vy ho zde budete pozorovat.

Tazatel: Když se snažím zjistit, co jsem, nedokáži zůstat dlouho bez dalších rušivých myšlenek.

Maharadž: Kdo zná tyto myšlenky?

Tazatel: Já je znám.

Maharadž: Jestliže znáte tyto myšlenky, znamená to, že jimi nejste. Kdo by mohl mít myšlenky, pokud by tu nebyl (základní) princip?

Tazatel: Můžeme se ve stejný okamžik současně osvobodit od myšlenek a mít intuitivní vhled?

Maharadž: Kdo se chce osvobodit od myšlenek a mít vhled do něčeho jiného? Kdo je tím „já"? Jste tu ještě před myšlenkou, a proto se musíte vrátit zpět ke zdroji.

Když budete rozjímat nad těmito hovory, mohlo by se to nazývat meditací. Ale ve skutečné meditaci byste měl meditovat na meditujícího a kontemplovat tím způsobem, že se stanete plně zaujati tím, kdo kontempluje. Když to budete dělat, poznáte, kdo jste. Budete to realizovat sám, aniž byste se přitom s kýmkoliv radil. Ve světském životě, a stejně tak i v duchovním hledání chcete neustále vyhledávat radu od někoho jiného.

Tazatel: Je vůbec v našem normálním světském denním životě možné, aby se naše „jáství" mohlo rozplynout v Absolutnu?

Maharadž: Není to možné. Proto také všechny ty velké inkarnace odešli do mahásamádhi, což znamená moment, kdy se podstata bytí rozplynula v Absolutnu.

Tazatel: Když provádím hatha jógu, pomáhá mi to hodně v soustředění a moje tělo se cítí mnohem lehčeji. Cítím, že mi to pomáhá a že je to pro mne dobré.

Maharadž: Dokud nebudete znát své Já, nebudete ani vědět, co potřebujete a co nepotřebujete. Cokoliv, co provedete do toho momentu, než poznáte své Já, je zcela zbytečné. Víte, že tělo odejde. Kdo je tím, kdo opustí toto tělo? Přemýšlejte o tom.

Tazatel: Znamená to tedy, že toto ztotožnění je překážkou?

Maharadž: Ano. Je to pouze koncept, který je překážkou.

Tazatel: Jak jsme získali tento koncept?

Maharadž: Dítě dostane své první instrukce od své matky, která mu řekne: „Máš nás, my jsem rodiče, jsi náš chlapec, takto se musíš chovat apod..." Do té doby byly potřeby dítěte pouze tělesné, o sobě samém nic nevědělo. Později dostává instrukce od svých učitelů ve škole, jiné od rodičů a přátel atd. Cokoliv, co se dovědělo, mu bylo řečeno druhými. Individualita přijímá a ráda projednává různé koncepty s někým jiným, ale stěží se najde někdo, kdo by věnoval nějakou myšlenku tomuto základnímu principu, který je vždy přítomen a který toto vše rozpoznává.

Toto poznání je tím nejprvotnějším. Je to základna všech možných konceptů. Říká se tomu poznání, ale ve skutečnosti to nemá žádný název ani tvar. Je to zdroj veškerého vnímání. Nemá zapotřebí jít po klidu a míru, protože ono samo o sobě je tím klidem a mírem. V tomto principu základního klidu nemůže nikdy dojít k žádné změně, protože tu neexistuje dvojnost. Tento základní princip je za všemi stavy. Cokoliv, co člověk vnímá skrze své smysly, nemůže být ničím jiným než pohybem ve vědomí, který je tu přítomen pouze v přítomnosti bdělého stavu a spánku. Cokoliv, co vyjde v těchto stavech najevo, může být pouze dočasnou záležitostí.

Vědomí je samo o sobě Bohem a tato podstata bytí, neboli vědomí, je jedinou věcí, díky které je vám vyjeveno tajemství veškerého projevu, celého stvoření. Nic jiného to neprozradí; vše ostatní je konceptem.

Dokud vám tento princip, toto základní poznání podstaty bytí neboli vědomí, neprozradí své vlastní tajemství a vy se s ním důvěrně neseznámíte, tak jakékoliv poznání, které máte, bude založeno na konceptech a bude neskutečné; dokonce i tento základní princip, který je zdrojem veškerého poznání, je časově omezený. Toto vědomí vám nepřináší jenom poznání své vlastní existence, ale také poznání světa. Když toto poznání s rozkladem těla zmizí, není tu ani žádné poznání sebe sama nebo světa.

Toto tajemné poznání toho, jak začalo existovat „já", bez jakékoliv snahy, vám bude odkryto a prozrazeno touto vědomou projevenou podstatou bytí. Jakýkoli Guru, který vám dá duchovní poznání, je schopen toto poznání založit pouze na svém vlastním konceptu, který považuje za Pravdu. I když může být tento koncept vynikající, stále je to jen koncept, a cokoliv, co se pokusíte pochopit prostřednictvím tohoto konceptu, nebude trvat věčně.

Je úžasné, že vysvětluji toto poznání skrze toto semeno. Velcí jogíni, kteří provádějí askeze a pokání, to nejsou schopni obdržet, protože se drží jistých představ a doufají přitom, že odměnou za své úsilí získají něco velikého. I když okázale provádějí askeze a pokání ve snaze realizovat své Já, jsou ve skutečnosti spokojeni s tím, čeho doposud nabyli a dosáhli, a tak se jejich vývoj zastavil.

Tazatel: Nyní jsem pochopil to, co jste tu řekl, a tak se odeberu do ústraní, abych o tom mohl přemýšlet a studovat to…

Maharadž: Co myslíte tím studiem? Naznačuje to, že se pouze budete snažit připomínat si tyto koncepty. To, co tu prohlašuji, je nutnost osvobození se ode všech konceptů. Vyhoďte všechny koncepty, včetně konceptu „já jsem".

Tazatel: Vyžaduje se od nás nějaké úsilí k tomu, abychom se zbavili všech konceptů a mohli tak poznat Pravdu, nebo se to děje samo o sobě?

Maharadž: Je to spontánní. Koncept, že „já jsem se probudil" je kořenem iluze.

Tazatel: Takže není zapotřebí žádné úsilí, pouze to stačí přijímat takové, jaké to je?

Maharadž: Jeden z miliónu to přímo přijme. Druzí chtějí něco získat.

Tazatel: Jak se dostaneme z toku mysli?

Maharadž: U mne také v důsledku existence prány (životního dechu) proudí myšlenky, ale já je neakceptuji. V momentu, kdy nevědomá osoba obdrží nějaké vzněty a dojmy, si je uloží ve svůj prospěch na konto svého účtu, zaregistruje si je do svého diáře.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek