Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13. října 1979 – Vaše podstata bytí se zjevila spontánně a nevědomě (z knihy Semena vědomí)

5. 2. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_8.jpgMaharadž: Když lpíte na těle a mysli, stanete se oddělen od projeveného světa a vidíte kolem sebe rozdílné entity. V tomto stavu budete mít všechny druhy žádostí, jak zlepšit sebe nebo někoho jiného. Dalším krokem je vjem „jáství", ve kterém je každá činnost mnou, každá projevená věc je mnou samotným. V tomto stavu neexistuje žádné zlepšování; jste celým projevem – „Já jsem vše“. Za tím je Nezrozený stav, kde již není žádná podstata bytí, která by chápala vjem „já jsem". To je Nejvyšší stav.

13. října 1979

Maharadž: Nebuďte svázáni koncepty nebo myšlenkami, držte se od nich stranou a nechte vše plynout svým vlastním rytmem a přirozeností. Ztotožňování se s tělem a myslí má na vás stejně tak svazující účinky jako vazby a vytvořené vztahy v tomto objektivním světě. A tyto vazby jsou skutečně silně zafixované. Skutečnou a pravdivou vnitřní perspektivou Já je svoboda, která je vám ve skutečnosti vlastní.

Já, které je uvnitř vás, je úplnou prázdnotou prostoru, nebe. Na tento objektivní svět nahlížíte prostřednictvím vědomí, které se na vás objevilo. S poznáním, že jste vzhůru, zjistíte, že svět je naplněn všemi objektivními obrazy, které jsou uvnitř vás. V hlubokém spánku nemůžete spatřit žádné obrazy, není tu žádná objektivní podívaná. Není tu žádná příčina k stvoření tohoto objektivního světa. Všechno to přišlo spontánně. Nebyla tu žádná činnost, způsobená kýmkoliv a připisovaná komukoliv. Tomu, kdo si právě toto uvědomí, vědomí samotné poví, že je tím vším, co je viděno.

Je velmi obtížné to pochopit. Ten, kdo realizoval skutečnost, že vědomí je pozorováno univerzálním vědomím, dosáhl Absolutna, Toho Nejzazšího Cíle. Ovšem většina lidí je chycena v pasti projeveného poznání „já jsem".

Svět je uvnitř mne. Já nejsem uvnitř světa. Bhagavan (Bůh) je světlem, které je projeveným světem. Realizoval jsem toto světlo, ale nejsem jím svázán, protože v něm nejsem.

To je stav, ze kterého je pozorován projev. Stav Íšvara (Boha) je pomezím, zahájením nirguny – z bytí do nebytí – odkud se vstupuje do „oblasti“ Absolutna, v němž dochází k pozorování projevu. To je počátek Absolutna. Není to „jáství". Absolutno nemůže hovořit, ale tento hovor se vztahuje pouze k Němu.

Nemám žádnou metodu, jak usilovat o tuto Pravdu. Přinejlepším vám řeknu, abyste očistil svůj životní dech. Budete požádán, abyste prováděl meditaci na náma-mantru. To je vše. Všechny další věci jsou spontánní.

Jaký význam má opakování námy? Je to prapůvodní hudba, a tak zpívejte tuto melodii náma-mantry. V tomto procesu člověk postupně ztratí své já a s tím i zmizí všechny škodlivé myšlenky.

Tazatel: Mohu vnést určitá zlepšení do tohoto projevu, jestliže je tento projev mnou samotným?

Maharadž: Když lpíte na těle a mysli, stanete se oddělen od projeveného světa a vidíte kolem sebe rozdílné entity. V tomto stavu budete mít všechny druhy žádostí, jak zlepšit sebe nebo někoho jiného. Dalším krokem je vjem „jáství", ve kterém je každá činnost mnou, každá projevená věc je mnou samotným. V tomto stavu neexistuje žádné zlepšování; jste celým projevem – „Já jsem vše“. Za tím je Nezrozený stav, kde již není žádná podstata bytí, která by chápala vjem „já jsem". To je Nejvyšší stav.

V okamžiku, kdy se začnu nazývat sánnjasinem (mnichem), podmíním sebe tím, že si nakážu: „Musím si ostříhat vlasy, musím žebrat o jídlo, nesmím jíst to a to atd." Proto jsem nikdy na sebe nebral nějakou pózu. Když je podáváno jídlo, tak cokoliv, co jí toto tělo s chutí, sním, a co nemá rádo, nechám být. Není to tak, že toto je dobré a toto je zlé — nic takového. Vaším prvním krokem je podstata bytí. Obejměte poznání „já jsem" a buďte jím. Zkouším tu vyjevit své nejintimnější tajnosti. Stejně tak, jako se objevil snový stav, zcela bez vyžádání, a vy ho pozorujete, stejně tak se objevil i tento svět a vy jste nucen ho pozorovat. Prostě pozorujte.

Vaše podstata bytí se zjevila spontánně a nevědomě. Neznáte vědomě ten moment, kdy si říkáte: „Nyní jsem připraven být." Pouze po zformování „jáství" znáte vjem „já jsem".

Tazatel: Mohu provádět své běžné domácí povinnosti?

Maharadž: Provádějte je se vší nadšeností, ale zároveň pochopte, co jsem vám tu řekl. Když si to budete připomínat a hloubat o tom a skutečně to pochopíte, pak nebudete potřebovat žádnou speciální meditaci.

Životní dech je příčinou toku mysli, která je kromě doby hlubokého spánku nepřetržitě zaměstnávána. Okázale můžeme provádět obřady, můžeme hlasitě recitovat písma a myslet si, že provádíme duchovní cvičení, ale naše mysl se nesoustředí na tato písma a obřady; přemýšlí nad něčím jiným.

Tazatel: Když je někdo úplně pohlcen v tom, co dělá, není tu žádný vjem „já".

Maharadž: Podstata bytí je plně absorbována v těchto tendencích mysli, ale stav nebytí to pouze pozoruje.

Meditujte na princip, díky kterému víte, že vy jste a svět je. To je skutečný zdroj tohoto projeveného světa. Všechny činnosti jsou prováděny životním dechem. Řeč životního dechu se nazývá myslí. Recitace mantry nebo džapy je prováděna životním dechem a tato podstata bytí je pouhým svědkem činností životního dechu. Zpráva „já jsem" je prostým svědkem – všechny aktivity podněcuje životní dech. Podporou těchto dvou entit (životního dechu a podstaty bytí) je potravinami vyživované tělo neboli potravinová esence. Poznání „já jsem" je filmem, osudem. Co je koneckonců naším osudem? Je to zrod chemické sloučeniny, tohoto filmu, ve kterém je již všechno zaznamenáno a v němž se vše děje. Kde jste „vy" v tom všem? Vjem „jáství" je chemickou sloučeninou, ve které je vše, co se má uskutečnit, již zaznamenáno. Když je toto realizováno, pochopíte, že nejste individualitou.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek