Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13. října 1979 – Vaše podstata bytí se zjevila spontánně a nevědomě (z knihy Semena vědomí)

5. 2. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_8.jpgMaharadž: Když lpíte na těle a mysli, stanete se oddělen od projeveného světa a vidíte kolem sebe rozdílné entity. V tomto stavu budete mít všechny druhy žádostí, jak zlepšit sebe nebo někoho jiného. Dalším krokem je vjem „jáství", ve kterém je každá činnost mnou, každá projevená věc je mnou samotným. V tomto stavu neexistuje žádné zlepšování; jste celým projevem – „Já jsem vše“. Za tím je Nezrozený stav, kde již není žádná podstata bytí, která by chápala vjem „já jsem". To je Nejvyšší stav.

13. října 1979

Maharadž: Nebuďte svázáni koncepty nebo myšlenkami, držte se od nich stranou a nechte vše plynout svým vlastním rytmem a přirozeností. Ztotožňování se s tělem a myslí má na vás stejně tak svazující účinky jako vazby a vytvořené vztahy v tomto objektivním světě. A tyto vazby jsou skutečně silně zafixované. Skutečnou a pravdivou vnitřní perspektivou Já je svoboda, která je vám ve skutečnosti vlastní.

Já, které je uvnitř vás, je úplnou prázdnotou prostoru, nebe. Na tento objektivní svět nahlížíte prostřednictvím vědomí, které se na vás objevilo. S poznáním, že jste vzhůru, zjistíte, že svět je naplněn všemi objektivními obrazy, které jsou uvnitř vás. V hlubokém spánku nemůžete spatřit žádné obrazy, není tu žádná objektivní podívaná. Není tu žádná příčina k stvoření tohoto objektivního světa. Všechno to přišlo spontánně. Nebyla tu žádná činnost, způsobená kýmkoliv a připisovaná komukoliv. Tomu, kdo si právě toto uvědomí, vědomí samotné poví, že je tím vším, co je viděno.

Je velmi obtížné to pochopit. Ten, kdo realizoval skutečnost, že vědomí je pozorováno univerzálním vědomím, dosáhl Absolutna, Toho Nejzazšího Cíle. Ovšem většina lidí je chycena v pasti projeveného poznání „já jsem".

Svět je uvnitř mne. Já nejsem uvnitř světa. Bhagavan (Bůh) je světlem, které je projeveným světem. Realizoval jsem toto světlo, ale nejsem jím svázán, protože v něm nejsem.

To je stav, ze kterého je pozorován projev. Stav Íšvara (Boha) je pomezím, zahájením nirguny – z bytí do nebytí – odkud se vstupuje do „oblasti“ Absolutna, v němž dochází k pozorování projevu. To je počátek Absolutna. Není to „jáství". Absolutno nemůže hovořit, ale tento hovor se vztahuje pouze k Němu.

Nemám žádnou metodu, jak usilovat o tuto Pravdu. Přinejlepším vám řeknu, abyste očistil svůj životní dech. Budete požádán, abyste prováděl meditaci na náma-mantru. To je vše. Všechny další věci jsou spontánní.

Jaký význam má opakování námy? Je to prapůvodní hudba, a tak zpívejte tuto melodii náma-mantry. V tomto procesu člověk postupně ztratí své já a s tím i zmizí všechny škodlivé myšlenky.

Tazatel: Mohu vnést určitá zlepšení do tohoto projevu, jestliže je tento projev mnou samotným?

Maharadž: Když lpíte na těle a mysli, stanete se oddělen od projeveného světa a vidíte kolem sebe rozdílné entity. V tomto stavu budete mít všechny druhy žádostí, jak zlepšit sebe nebo někoho jiného. Dalším krokem je vjem „jáství", ve kterém je každá činnost mnou, každá projevená věc je mnou samotným. V tomto stavu neexistuje žádné zlepšování; jste celým projevem – „Já jsem vše“. Za tím je Nezrozený stav, kde již není žádná podstata bytí, která by chápala vjem „já jsem". To je Nejvyšší stav.

V okamžiku, kdy se začnu nazývat sánnjasinem (mnichem), podmíním sebe tím, že si nakážu: „Musím si ostříhat vlasy, musím žebrat o jídlo, nesmím jíst to a to atd." Proto jsem nikdy na sebe nebral nějakou pózu. Když je podáváno jídlo, tak cokoliv, co jí toto tělo s chutí, sním, a co nemá rádo, nechám být. Není to tak, že toto je dobré a toto je zlé — nic takového. Vaším prvním krokem je podstata bytí. Obejměte poznání „já jsem" a buďte jím. Zkouším tu vyjevit své nejintimnější tajnosti. Stejně tak, jako se objevil snový stav, zcela bez vyžádání, a vy ho pozorujete, stejně tak se objevil i tento svět a vy jste nucen ho pozorovat. Prostě pozorujte.

Vaše podstata bytí se zjevila spontánně a nevědomě. Neznáte vědomě ten moment, kdy si říkáte: „Nyní jsem připraven být." Pouze po zformování „jáství" znáte vjem „já jsem".

Tazatel: Mohu provádět své běžné domácí povinnosti?

Maharadž: Provádějte je se vší nadšeností, ale zároveň pochopte, co jsem vám tu řekl. Když si to budete připomínat a hloubat o tom a skutečně to pochopíte, pak nebudete potřebovat žádnou speciální meditaci.

Životní dech je příčinou toku mysli, která je kromě doby hlubokého spánku nepřetržitě zaměstnávána. Okázale můžeme provádět obřady, můžeme hlasitě recitovat písma a myslet si, že provádíme duchovní cvičení, ale naše mysl se nesoustředí na tato písma a obřady; přemýšlí nad něčím jiným.

Tazatel: Když je někdo úplně pohlcen v tom, co dělá, není tu žádný vjem „já".

Maharadž: Podstata bytí je plně absorbována v těchto tendencích mysli, ale stav nebytí to pouze pozoruje.

Meditujte na princip, díky kterému víte, že vy jste a svět je. To je skutečný zdroj tohoto projeveného světa. Všechny činnosti jsou prováděny životním dechem. Řeč životního dechu se nazývá myslí. Recitace mantry nebo džapy je prováděna životním dechem a tato podstata bytí je pouhým svědkem činností životního dechu. Zpráva „já jsem" je prostým svědkem – všechny aktivity podněcuje životní dech. Podporou těchto dvou entit (životního dechu a podstaty bytí) je potravinami vyživované tělo neboli potravinová esence. Poznání „já jsem" je filmem, osudem. Co je koneckonců naším osudem? Je to zrod chemické sloučeniny, tohoto filmu, ve kterém je již všechno zaznamenáno a v němž se vše děje. Kde jste „vy" v tom všem? Vjem „jáství" je chemickou sloučeninou, ve které je vše, co se má uskutečnit, již zaznamenáno. Když je toto realizováno, pochopíte, že nejste individualitou.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek