Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. října 1979 – Víra ve slova Gurua by se měla stát životní vírou (z knihy Semena vědomí)

29. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgTazatel: Jak dlouho by měl žák zůstat s Guruem?
Maharadž: Musíte zůstat se svým Já. Já je Guru. Víra ve slova Gurua by se měla stát životní vírou. Myšlenky můžou přijít a odejít, ale víra by neměla být vyrušena pochybnostmi. Měl byste spočinout v „jáství", a když jste toho schopen, jste sjednocen s Projeveným Guruem. Sadguru je tím, kdo pozoruje zjevení a mizení tohoto Projeveného Gurua, vjemu „jáství". Když spočíváme v Absolutnu, je to Sadguru.

9. října 1979

Tazatel: Když sedím v meditaci, probíhá ve mně jen velmi malá myšlenková aktivita. Je to pouze uvědomění, velmi klidný stav mysli. Má tento stav něco společného s nasměrováním se na vjem „jáství" nebo je to pouze další stav ve vědomí?

Maharadž: Tichost nastane tehdy, když vaše podstata bytí odpočívá. Stejně tak, jako když jste po příjezdu do Indie nezapomněl na to, že jste Australan, podobně byste neměl zapomenout, co jste. Jste v tomto stavu přesvědčivě upevněn?

Tazatel: Intelektuálně ano.

Maharadž: Nemluvte o intelektu. Jste přesvědčen? Víte, že nejste tělem, ani myslí a ani jménem, které vám bylo dáno někým jiným. Jste vědomí, které nemá žádnou formu. Jste mužem proto, že se ztotožňujete s tělem. Jakého pohlaví budete tehdy, když se neztotožníte s tělem? Po odloučení těla se životní dech a vjem „já jsem" rozplyne do základu. Kde je potom rozlišení na muže nebo ženu?

Tazatel: Měl by se na to člověk snažit meditovat?

Maharadž: Meditace je velice důležitá. Během meditace byste se měl držet této představy, že nejste tělem a myslí a že jste pouze a jenom Sebezářící poznání.

Tazatel: Co je samádhi?

Maharadž: Uspokojení. Když dosáhnete svého objektu, cítíte se uspokojeni. Chcete získat nějaký zisk, a když ho získáte, cítíte se uspokojeni.

Tazatel: Samádhi nám nepomůže v pochopení Já?

Maharadž: Stav uspokojení v samádhi je vaším Já. Když jste neměl tělo, existovalo tu úplné uspokojení.

Tazatel: Je uspokojení, které vzejde ze samádhi, tím úplným a konečným uspokojením?

Maharadž: Je to objektivní uspokojení z toho, že tu je kvalita potravinové esence. Tato znalost „já jsem", která je kvalitou potravinové esence, se rozplyne do uspokojení.

Všichni Světci říkají, abyste uctívali své vlastní Já. Lidé tomu ovšem nerozumí. Začnou uctívat Rámu nebo Krišnu aj.; při uctívání všech těchto Bohů začne vaše Já pučet.

Tím, že se člověk zaposlouchá do hovoru Svatých, se začne zaměřovat na Já. Může bez problémů provádět všechny běžné povinnosti, ale jeho pozornost bude stále směřovat k Já. V ničem se nebude angažovat. V tomto procesu postupně získá To Nejvyšší, Absolutno. Plně setkání s Džňáninem, Guruem nebo Světcem využijte, ale pochopte, co jste. Stabilizujte se v Já.

Kvůli své nevědomosti jste po celou dobu závislí na mysli. Mysl byla naším Guruem, usměrňovala a vedla nás. Nyní jsem pochopil, že mysl není mnou a že mysl je ode mne oddělena. Tudíž jsem v tomto procesu oddělen od těla a mysli. Nic se mi nestane, i kdyby třeba zítra mělo mé tělo umřít.

Tazatel: Jaký postoj by měl zaujmout ten, kdo naslouchá Guruovi?

Maharadž: Měl by být velice vnímavý, milující, pokorný a naprosto Guruovi odevzdaný.

Tazatel: Jak dlouho by měl žák zůstat s Guruem?

Maharadž: Musíte zůstat se svým Já. Já je Guru. Víra ve slova Gurua by se měla stát životní vírou. Myšlenky můžou přijít a odejít, ale víra by neměla být vyrušena pochybnostmi. Měl byste spočinout v „jáství", a když jste toho schopen, jste sjednocen s Projeveným Guruem. Sadguru je tím, kdo pozoruje zjevení a mizení tohoto Projeveného Gurua, vjemu „jáství". Když spočíváme v Absolutnu, je to Sadguru. Zpočátku si přejete potkat někoho, kdo je právě tímto Sat Guruem. Ti, kdo mají naléhavou potřebu znát Pravdu, nutně takového Sadgurua potkají.

Ve svém originálním pravém stavu nemám žádnou formu a žádné myšlenky. Nevěděl jsem, že jsem byl, ale náhle se tu objevil další stav, ve kterém jsem měl tvar a myšlenku „já jsem". Jak se to objevilo? Ten, kdo vysvětlí, jak vyvstaly tyto jevy, je Sadguruem.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek