Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. října 1979 – Víra ve slova Gurua by se měla stát životní vírou (z knihy Semena vědomí)

29. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgTazatel: Jak dlouho by měl žák zůstat s Guruem?
Maharadž: Musíte zůstat se svým Já. Já je Guru. Víra ve slova Gurua by se měla stát životní vírou. Myšlenky můžou přijít a odejít, ale víra by neměla být vyrušena pochybnostmi. Měl byste spočinout v „jáství", a když jste toho schopen, jste sjednocen s Projeveným Guruem. Sadguru je tím, kdo pozoruje zjevení a mizení tohoto Projeveného Gurua, vjemu „jáství". Když spočíváme v Absolutnu, je to Sadguru.

9. října 1979

Tazatel: Když sedím v meditaci, probíhá ve mně jen velmi malá myšlenková aktivita. Je to pouze uvědomění, velmi klidný stav mysli. Má tento stav něco společného s nasměrováním se na vjem „jáství" nebo je to pouze další stav ve vědomí?

Maharadž: Tichost nastane tehdy, když vaše podstata bytí odpočívá. Stejně tak, jako když jste po příjezdu do Indie nezapomněl na to, že jste Australan, podobně byste neměl zapomenout, co jste. Jste v tomto stavu přesvědčivě upevněn?

Tazatel: Intelektuálně ano.

Maharadž: Nemluvte o intelektu. Jste přesvědčen? Víte, že nejste tělem, ani myslí a ani jménem, které vám bylo dáno někým jiným. Jste vědomí, které nemá žádnou formu. Jste mužem proto, že se ztotožňujete s tělem. Jakého pohlaví budete tehdy, když se neztotožníte s tělem? Po odloučení těla se životní dech a vjem „já jsem" rozplyne do základu. Kde je potom rozlišení na muže nebo ženu?

Tazatel: Měl by se na to člověk snažit meditovat?

Maharadž: Meditace je velice důležitá. Během meditace byste se měl držet této představy, že nejste tělem a myslí a že jste pouze a jenom Sebezářící poznání.

Tazatel: Co je samádhi?

Maharadž: Uspokojení. Když dosáhnete svého objektu, cítíte se uspokojeni. Chcete získat nějaký zisk, a když ho získáte, cítíte se uspokojeni.

Tazatel: Samádhi nám nepomůže v pochopení Já?

Maharadž: Stav uspokojení v samádhi je vaším Já. Když jste neměl tělo, existovalo tu úplné uspokojení.

Tazatel: Je uspokojení, které vzejde ze samádhi, tím úplným a konečným uspokojením?

Maharadž: Je to objektivní uspokojení z toho, že tu je kvalita potravinové esence. Tato znalost „já jsem", která je kvalitou potravinové esence, se rozplyne do uspokojení.

Všichni Světci říkají, abyste uctívali své vlastní Já. Lidé tomu ovšem nerozumí. Začnou uctívat Rámu nebo Krišnu aj.; při uctívání všech těchto Bohů začne vaše Já pučet.

Tím, že se člověk zaposlouchá do hovoru Svatých, se začne zaměřovat na Já. Může bez problémů provádět všechny běžné povinnosti, ale jeho pozornost bude stále směřovat k Já. V ničem se nebude angažovat. V tomto procesu postupně získá To Nejvyšší, Absolutno. Plně setkání s Džňáninem, Guruem nebo Světcem využijte, ale pochopte, co jste. Stabilizujte se v Já.

Kvůli své nevědomosti jste po celou dobu závislí na mysli. Mysl byla naším Guruem, usměrňovala a vedla nás. Nyní jsem pochopil, že mysl není mnou a že mysl je ode mne oddělena. Tudíž jsem v tomto procesu oddělen od těla a mysli. Nic se mi nestane, i kdyby třeba zítra mělo mé tělo umřít.

Tazatel: Jaký postoj by měl zaujmout ten, kdo naslouchá Guruovi?

Maharadž: Měl by být velice vnímavý, milující, pokorný a naprosto Guruovi odevzdaný.

Tazatel: Jak dlouho by měl žák zůstat s Guruem?

Maharadž: Musíte zůstat se svým Já. Já je Guru. Víra ve slova Gurua by se měla stát životní vírou. Myšlenky můžou přijít a odejít, ale víra by neměla být vyrušena pochybnostmi. Měl byste spočinout v „jáství", a když jste toho schopen, jste sjednocen s Projeveným Guruem. Sadguru je tím, kdo pozoruje zjevení a mizení tohoto Projeveného Gurua, vjemu „jáství". Když spočíváme v Absolutnu, je to Sadguru. Zpočátku si přejete potkat někoho, kdo je právě tímto Sat Guruem. Ti, kdo mají naléhavou potřebu znát Pravdu, nutně takového Sadgurua potkají.

Ve svém originálním pravém stavu nemám žádnou formu a žádné myšlenky. Nevěděl jsem, že jsem byl, ale náhle se tu objevil další stav, ve kterém jsem měl tvar a myšlenku „já jsem". Jak se to objevilo? Ten, kdo vysvětlí, jak vyvstaly tyto jevy, je Sadguruem.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek