Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

6. října 1979 – Vše se děje spontánně (z knihy Semena vědomí)

22. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Směřujte svoje dotazování k otázce „Kdo jsem já?" a „Co jsem já?"
Jeden muž měl ve zvyku pít čaj každý den ráno v pět hodin. Avšak princip opustil tělo ve tři hodiny ráno. Bude toto mrtvé tělo požadovat čaj v pět hodin ráno? Místo toho, abyste prošetřil oblasti, o kterých byste měl meditovat a které byste měl znát a pochopit, chcete znát vše o jiných oblastech, které jsou jen fantazie ke krácení volného času.

6. října 1979 

Tazatel: Jak víte, který film je první?

Maharadž: První film je tu tehdy, když se ve vás objeví tato znalost „já jsem". V tomto poznání „já jsem" je vše obsaženo.

Tazatel: Ale já měl na mysli, že se člověk narodí a potom umře. Chci vědět, zdali o tom máme nějakou paměť?

Maharadž: Myslíte si na základě svých vlastních zkušeností a poznatků, že tato znalost „já jsem", která se ve vás objevila, je první znalostí nebo některou jinou v číselné řadě?

Tazatel: Pro mě je první.

Maharadž: To je vše, co byste měl považovat za samozřejmost. Prostě odhoďte všechno, co jste si někde vyslechl nebo přečetl. Mluvte pouze ze svých vlastních zkušeností.

Jednou zde byl člověk, který mi řekl, že mě znal ve svém jedenáctém zrození před současným životem. Řekl jsem mu: „To je váš koncept. Já vás neznám." Nevěřím ničemu, dokud si to sám neprožiju.

Tazatel: Ve světě je mnoho násilí. Je tu mnoho válek a všech možných hororů. Toužíme od toho být odděleni a ve stejnou dobu jsme s tím sjednoceni.

Maharadž: Nikdo nebyl schopen změnit tuto máju. Pouze to pozorujte bez toho, abyste to přijal či odmítal. Řešení tu může být jen tehdy, když spočíváte ve svém Já. Přešetřete, jak se událo to, že jste tady.

Tazatel: Jsem tu proto, že jsem byl stvořen svými rodiči.

Maharadž: Jste tu pouze od toho momentu, kdy tento film začal znát sebe sama, vjem „já jsem". Potom jste poznal všechno ostatní. Znal jste něco předtím?

Tazatel: Nebylo tu nic.

Maharadž: Přesně tak. To musíte pochopit. Směřujte svoje dotazování k otázce „Kdo jsem já?" a „Co jsem já?"

Jeden muž měl ve zvyku pít čaj každý den ráno v pět hodin. Avšak princip opustil tělo ve tři hodiny ráno. Bude toto mrtvé tělo požadovat čaj v pět hodin ráno? Místo toho, abyste prošetřil záležitosti, o kterých byste měl meditovat a které byste měl znát a pochopit, chcete znát vše o jiných věcech, které jsou jen fantazie ke krácení volného času.

Tazatel: Neměli bychom se změnit, abychom nabyli tohoto poznání?

Maharadž: Vy nejste tím, kdo se mění. To, co se mění, je vaše mysl, váš intelekt a vaše tělo. Když sem přijdete a zaposloucháte se do hovorů, budete inspirován k tomu, abyste přemýšlel uvnitř sebe sama. Potom se vaše přirozenost změní. Poslouchání je tím nejdůležitějším a vyslechnutím si těchto slov dojde k postupné přeměně mysli.

Toto poznání „já jsem" je zrozeno z lásky, ale iluze převzala takovou moc, že láska k „Já" se přesunula do pozadí. Zůstat s tímto poznáním se stalo stále více obtížnější. Bez projevu byla tato láska úplná.

Tazatel: Je vjem „já jsem" totožný s vědomím?

Maharadž: Ano, ale toto „jáství" tu bude přítomné pouze tak dlouho, dokud vystačí pohonná látka.

Tazatel: Touto pohonnou látkou nakonec musí být láska.

Maharadž: Ano. Tato láska je všeprostupující. Tyto květiny zde jsou výrazem mé lásky. Květiny, které kvetou, nejsou individuálním výrazem lásky, ale univerzálním vyjádřením lásky.

Tazatel: Jak začal pohyb?

Maharadž: Není tu žádný smysl, žádný účel, žádná příčina. Vše se děje spontánně.

Tazatel: Existuje tu mája již od prvního pohybu, nebo až od momentu, kdy byla vytvořena forma?

Maharadž: Všechno je obsaženo ve vědomí. Je tam obsažena celá „show".

Tazatel: Je tam dokonce i zjevení samotné iluze?

Maharadž: Ano, všechno je iluze. Vaše přesvědčení, že jste zrozen, je iluzí.

Tazatel: Kdo je obětí iluze a kdo z ní bude vysvobozen?

Maharadž: Poznání, že jste, je obětí a toto poznání bude osvobozeno. Farmář zasadí semena a sklidí úrodu. On to vytváří a také to zkonzumuje. Iluze neboli mája nebo brahma jsou všechno jen vaše pojmy. Kdo je osvobozen a kdo je spoután? Pouze vy.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek