Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.049

2. 1. 2019 - Lenka

Představa „to jsem já“ se objevuje v mysli nevědomého člověka, nikoli u toho, kdo získal Sebepoznání. Ten, kdo zná Pravdu, ví, že „já jsem vše“. Není zatažen do utrpení, neboť se nepřipoutává k omezeným věcem, které utrpení přinášejí. Nenechá se ovládat radostí ani smutkem.

V.49

VASIŠTHA pokračoval:

Aby se o všem ujistil, vydal se Gádhi ještě jednou do Bhútamandala. Ještě jednou si od tamních lidí vyslechl tentýž příběh, ještě jednou uctil boha Višnua a ještě jednou se před ním Višnu zjevil.

GÁDHI se zeptal:

Pane, šest měsíců jsem strávil putováním a dvakrát si vyslechl tentýž příběh, jež tamní lidé mají za pravdivý. Objasni mi to, prosím.

VIŠNU řekl:

Ó Gádhi, události z příběhu se odrážejí ve tvé mysli, ačkoli se k tobě nevztahují. Podobně je tomu u zdánlivého spojení mezi vránou, jež usedla na strom, a kokosem, který ze stromu v tutéž chvíli spadl. Tamní lidé vyprávějí příběhy, které ty považuješ za své! Taková shoda náhod je naprosto běžná. Někdy je tatáž představa sdílena mnoha lidmi najednou. Někdy má mnoho lidí tentýž sen, mnoho lidí podléhá stejnému přeludu a mnoho opilců má stejnou zkušenost, že se svět s nimi točí. Pár dětí si hraje na totéž, pár dětí hraje stejnou hru.

Podobné přeludy vznikají v myslích lidí i ohledně času. Čas je představa mysli a vztahuje se k určitým jevům v podobě vzájemné příčinné souvislosti.

Višnu zmizel a Gádhi dlouhý čas rozjímal. Potom se začal znovu modlit a Višnu se před ním znovu objevil.

GÁDHI prosil Višnua:

Pane, jsem Tvojí májou naprosto zmatený. Prosím, zbav mě mého zmatku.

VIŠNU řekl:

To, co jsi viděl v kraji Bhútamandala a v městě Kira, bylo pravdivé. Muž jménem Katandža se tam před časem opravdu narodil. Pak přišel o své příbuzné a stal se králem ve městě Kira. To vše se objevilo v tvém vědomí. Tak jako občas mysl zapomene na to, co skutečně zakusila, tak se také může domnívat, že prožila něco, co nikdy neviděla. Tak jako člověk sní nebo má vize, může i v bdělém stavu zakoušet halucinace. Ačkoli Katandža žil před několika lety, ve tvém vědomí se to zdálo jako přítomnost.

Představa „to jsem já“ se objevuje v mysli nevědomého člověka, nikoli u toho, kdo získal Sebepoznání. Ten, kdo zná Pravdu, ví, že „já jsem vše“. Není zatažen do utrpení, neboť se nepřipoutává k omezeným věcem, které utrpení přinášejí. Nenechá se ovládat radostí ani smutkem.

Poněvadž nejsi plně osvícený, je tvoje mysl připoutána k iluzi objektivního vnímání, k pojmům a představám. Mája se šíří do všech směrů a jen ten, kdo zůstává ustálen ve středu, je od této iluze osvobozen. Od teď se po dobu deseti let věnuj intenzivní meditaci.

Gádhi začal hluboce meditovat a získal Sebepoznání. Žil potom jako osvobozený mudrc, zbavený strachu a utrpení.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy