Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

26. září 1979 – Jděte zpět ke zdroji, spočiňte ve svém originálním stavu (z knihy Semena vědomí)

18. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana4.jpgMaharadž: Každý z vás touží po nějakých zážitcích, které vás ovšem nenaplní. Jestliže je vědomí zcela neklidné ve snaze poznat své skutečné Já, odhodí vše a požene se k cíli. To je mojí vlastní zkušeností. Navštívily mě stovky a tisíce místních lidí společně s cizinci. Stali se mými žáky a odešli. Nikoho z nich jsem nepozval. Byl to hlad jejich vlastní duše, který je sem přivedl. Došel jsem k poznání svého vlastního Já do takové míry, že filosofie Bhagavana Krišny se stala mojí, a to vše vzešlo z hladu po poznání a opravdovosti mé vlastní duše. Toto vědomí Krišny je mé Já, a přesto tímto vědomím nejsem. Všechno je ve mně, odpočívá to ve mně.

26. září 1979

Tazatel: Měl jsem dnes časně ráno tento zážitek. Probudil jsem se a sedl si na čtyřicet minut k meditaci. V mé hlavě se děly věci podobné vibracím, nebyly to žádné vize, nýbrž jen forma blaha. Byl jsem středem všeho a měl jsem pocit „Já—Já". Když jsem se vracel zpět do duality, uslyšel jsem činely a při vnímání okolí se mi zjevil Maharadž, jak tančí a hraje na činely. Řekl jsem mu: „Nacházíme se uprostřed lesa, musíte pořád hrát na tyto činely?“. Pokračoval v hraní a v tanci, ale nebyl již zde žádný zvuk.

Maharadž: Chcete se po tomto zážitku na něco zeptat?

Tazatel: Ne.

Maharadž: Zážitky vyvstanou v této podstatě bytí a v tomto poznání se opět rozpustí.

Tazatel: Prožil jsem tento stav „já jsem", na který se ovšem navalil další stav, čímž odvedl pozornost mimo tento stav „já jsem".

Maharadž: Jestliže slunce může vstoupit do svého vlastního světla, můžete i vy jít za svoji podstatu bytí. Vy jste tím, kdo zná stav „já jsem". Všechny tyto zkušenosti proudí z vaší podstaty bytí. Z těchto zkušeností není žádný zisk ani žádná ztráta. Nijak vás neovlivňují. Tato podstata bytí nastoupí na duchovní stezku až tehdy, když je plně odhodlána tak učinit, ale dokud tu přetrvává stopa po tělesné totožnosti, nebude úspěšná a bude chybovat.

Každý z vás touží po nějakých zážitcích, které vás ovšem nenaplní. Jestliže je vědomí zcela neklidné ve snaze poznat své skutečné Já, odhodí vše a požene se k cíli. To je mojí vlastní zkušeností.

Navštívily mě stovky a tisíce místních lidí společně s cizinci. Stali se mými žáky a odešli. Nikoho z nich jsem nepozval. Byl to hlad jejich vlastní duše, který je sem přivedl.

Došel jsem k poznání svého vlastního Já do takové míry, že filosofie Bhagavana Krišny se stala mojí, a to vše vzešlo z hladu po poznání a opravdovosti mé vlastní duše. Toto vědomí Krišny je mé Já, a přesto tímto vědomím nejsem. Všechno je ve mně, odpočívá to ve mně.

Absolutno je Paramátman. Z této úplné Skutečnosti vychází čidakáša (touha být). Odtud vyvstává hmotný prostor, úplný projev, který se zjevuje v záblesku vteřiny. V hlubokém spánku není nic. Potom nastane velice jemný pocit, že chci být probuzen, a tak se úplný projev zjeví během záblesku vteřiny. Projev se objevil na Neprojevu a pohyb tím začal, ale Absolutno je stále přítomno jako svědek.

Obohatí vás vůbec něčím všechny ty zkušenosti, které máte? Pokoušíte se pochopit hlavní bod, základní jádro všeho? To, co se vám přihodilo, nazýváme vizí a tato vize je vždy uvnitř pohledu.

Tazatel: Když jsem prvně měl tuto zkušenost, uvědomil jsem si přítomnost pozorujícího aspektu. Když jsem prožil vjem „Já—Já", zeptal jsem se sám sebe, komu se to vlastně zjevilo, a ono to zmizelo.

Maharadž: Bylo to dočasné nebo se v tom nacházíte po celý den?

Tazatel: Nyní jsem. Uvnitř mne je něco, co mne trhá a zároveň mi dává abstraktní pociťování. Pokračování tohoto pocitu jsem prožil dnes ráno. Pro mne je velmi snadné dostat se právě nyní do stavu „já jsem". Je tu jasný pocit, který prostupuje hlavou, a stejně tak i hrudníkem, a já mohu velmi rychle zmizet.

Maharadž: Jakmile se ráno probudíte, uvidíte tento svět a s tím se probudí také pozorování vašeho bytí společně s nahlížením na svět. Jak je to jednoduché. V bdělém stavu jsem to a to a tento bdělý stav je svědkem. Když tento bdělý stav přejde do spánku, zůstává tu stále uvědomění. Vy jste tím světlem, které je za těmito stavy. Krišna udělil toto poznání Ardžunovi. Ten, kdo si toto poznání vyslechl a napsal je, je psal již z druhé ruky, a tudíž to psala již třetí osoba.

Cokoliv védántista či romanopisec píše, prochází to skrze jejich vlastní konceptuální myšlení. Romanopisec napíše cokoliv, co ho napadne a co mu vstoupí do bájných představ. Většina z toho je jen šalba a šmejd, který by neměl být vůbec napsán. Všechnu špínu, kterou v sobě ten spisovatel chová, tím vyvrhne na povrch. Cokoliv, co jste v sobě choval během bdělého stavu, se vystavilo na obdiv v té zkušenosti, kterou jste měl dnes ráno.

Tazatel: Myslíte si, že tak probíhá očistný proces, čímž z nás může vylézat stále více neřádů?

Maharadž: Vy nejste tělo. Cokoliv, co vychází a přichází, je pouze jen projekce vaší mysli neboli vědomí.

Tazatel: Mám se tím tedy zabývat, jestliže vím, že tu je velká pravděpodobnost, že ze mne budou tyto věci vycházet?

Maharadž: Toto vědomí zaznamenalo vše, co jste slyšel, každý díl poznání, každý okamžik ve vašem životě, i to, co považujete za zapomenuté. Každou vteřinu se do tohoto vědomí zaznamenává to, čím procházíte a co prožíváte. Všech pět smyslů neustále zapisuje všechny momenty vašeho života. Můžete pokračovat dále a dále, můžete se dostávat stále do hlubších a hlubších tůní, můžete o všem přemýšlet, ale to, co byste opravdu měli učinit, je rozhodnutí k návratu, zpětné otočení, které vás zavede ke zdroji. Odkud jste vyšel? Jděte zpět ke zdroji, spočiňte ve svém originálním stavu.

Můj drahý, vše jsi pochopil a nyní to užívej. Stabilizuj sebe sama a jdi.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek