Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

25. září 1979 – Nezkoušejte milovat někoho, ale buďte láskou (z knihy Semena vědomí)

11. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_audio_4.jpgMaharadž: Máte víru ve svého Gurua?
Tazatel: Ano, plně mu věřím.
Maharadž: Proč tedy opouštíte svého Gurua a potulujete se sem a tam? Musíte chodit pouze k němu.
Tazatel: Nejsem dosud plně uspokojen. Mám ještě mnoho výhrad.
Maharadž: Jestliže máte výhrady, bylo by nejlepší, abyste ho opustil; protože jinak stejně nebudete schopen kompletně obětovat sebe sama se vším, i se svými pochybnostmi a přesvědčením. Absolutní víra a úplné odevzdání je skutečně nutné tehdy, když jste přijal jednoho Gurua. Služba Guruovi znamená řídit se návodem, který vám udělí prostřednictvím slov. Musíte to plně nasát a stát se sjednocen s těmito slovy.

25. září 1979

Tazatel: Pro mne je velice obtížné přesvědčit sebe sama o tom, že jsem tím „já jsem". Vždy tu je takové nepatrné nutkání uvnitř mne, napovídající mi, že jsem ještě za tímto vjemem „já jsem". Jak tedy mám plně přijmout tuto svoji totožnost s vjemem „já jsem"?

Maharadž: Nezaměstnávejte se slovy. Je to jako semeno, které bylo zasazeno, a vy ho musíte zalévat každý den po dobu tří měsíců, než semeno vyklíčí a vyroste v rostlinu. To, co jste si vyslechl, by se mělo uvnitř vás nechat v klidu uležet, přičemž byste se tomu měl přizpůsobit. Zatím to je jenom slovní poznání, a proto to jenom pozorujte.

Přišel jste sem z ášramu?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Máte víru ve svého Gurua?

Tazatel: Ano, plně mu věřím.

Maharadž: Proč tedy opouštíte svého Gurua a potulujete se sem a tam? Musíte chodit pouze k němu.

Tazatel: Nejsem dosud plně uspokojen. Mám ještě mnoho výhrad.

Maharadž: Jestliže máte výhrady, bylo by nejlepší, abyste ho opustil; protože jinak stejně nebudete schopen kompletně obětovat sebe sama se vším, i se svými pochybnostmi a přesvědčením.

Absolutní víra a úplné odevzdání je skutečně nutné tehdy, když jste přijal jednoho Gurua. Služba Guruovi znamená řídit se návodem, který vám udělí prostřednictvím slov. Musíte to plně nasát a stát se sjednocen s těmito slovy.

Předtím, než se odevzdáte nějakému Guruovi, jste volní a můžete se pohybovat kdekoliv. Jste volně se pohybující duchovní hledající. Choďte si kamkoliv, sbírejte si duchovní informace a dělejte si to, co máte rád, ale jakmile přijmete Gurua, musíte se mu kompletně odevzdat.

Nemyslete si, že Guru je nějaká osoba. Není tomu tak. Guru je tato podstata bytí a podstata bytí je projev. Veškerý svět je podstatou bytí a to je Guru.

Tazatel: Zakládá se na pravdě to, jestliže někdo má Gurua, který již není v tělesné formě? Maharadž řekl, že jestliže se někdo odevzdal Guruovi, neměl by se již shánět po jiném.

Maharadž: Jak byste mohl zakoušet svět, kdyby tu nebyl již žádný Guru? Ten, kdo rozpozná tuto podstatu bytí a překročí ji, je Sat Guruem. Jinak tu jsou Guruové, kteří jsou pouhými obchodníky s duchovnem.

Tazatel: Jsem s Maharadžem ve stejné rovině, když mluví z Nejvyššího pohledu — Absolutna?

Maharadž: My jsme jedno. Spočiňte ve slovech Gurua. Tento žák je posedlý konceptem, který leží na jeho ramenou. Můj Guru udělil toto poznání mnoha různým žákům, ale chování každého žáka je zcela rozdílné. O tom, co mu řekl Guru, má každý žák rozdílnou představu a drží se osobního konceptu, který má nejraději.

Zkuste pochopit významnost vjemu „já jsem". Čím více se o to budete snažit, tím větší kvalitu budete nalézat. Nepodceňujte sebe sama. Vy nejste muž nebo žena, ale princip, ze kterého všechno vzešlo.

Tazatel: Včera jsem spočíval v tomto stavu „já jsem" a měl jsem přitom mentální vizi zjevujících se drahokamů. Byly zcela jasné a svítily v temně jantarové, velice krásné barvě.

Maharadž: To jsou drahocenné kameny poznání. Tyto kameny vyzařují z tohoto poznání, a jestliže na někoho zazáří, osvobodí ho. Tak drahocenné jsou. I přesto, že vám tu naznačuji váš skutečný stav, stále se vážete k tělu a přijímáte smrt.

Tazatel: Co měl Maharadž na mysli tím „zazářit na někoho"?

Maharadž: Ptá se slunce, zdali jeho světlo bude svítit na druhé? Potvrdil jste si, co a kdo vlastně jste?

Tazatel: Ten koncept, že jsem sluncem, je pro mne obtížný.

Maharadž: Buďte bez jakéhokoliv konceptu. Potvrďte si, že nejste tělem.

Tazatel: Jak mám vyvinout lásku k druhým?

Maharadž: Nezkoušejte milovat někoho, ale buďte láskou. Když jste láskou, věřte, že právě tato láska bude lidstvu k užitku. Stejně jako voda. Když budete vodou, vše poroste.

Tazatel: Kristus řekl, že bychom měli milovat druhé jako Sebe Sama/Já.

Maharadž: Vše je vaše Já, není tu nikdo druhý. Toto všechno je vyjádřením vaší lásky.

Nebudu vám vtloukat znovu a znovu stejná slova. Vstřebejte to do sebe.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek