Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.044

28. 11. 2018 - Lenka

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Kapitola 6: Příběh bráhmany jménem Gádhi

V.44

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, tento koloběh života a smrti nemá konce. Mája nepřestane mít moc, pokud jedinec plně neovládne své srdce a mysl. K tomu ti povím následující příběh.

 

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Po osmi měsících se Višnu před ním zjevil a řekl mu, aby vyslovil své přání.

Gádhi odvětil, že si přeje poznat sílu iluze, Máju, která všechny bytosti oklamává a drží v nevědomosti.

BŮH VIŠNU řekl:

Uzříš moji iluzi, Máju, a v tom okamžiku se vzdáš mylného vnímání objektů.

Višnu zmizel a Gádhi vyšel z vody pln radosti. Následující dny vykonával mnoho zbožných činností a setrvával v blaženosti, jež byla následkem jeho setkání s Višnuem.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Jednoho dne se šel vykoupat k řece, přičemž stále rozjímal o slovech boha Višnua. Jakmile se ponořil do vody, uviděl sám sebe mrtvého. Jeho tělo leželo bez hnutí, tváře byly bledé a bez života.

Spatřil kolem sebe mnoho příbuzných. Všichni byli ovládnuti smutkem, plakali a naříkali. Jeho manželka mu objímala nohy, a jako když se protrhne přehrada, ronila neustávající proudy slz. Jeho matka stála vedle ní, hlasitě naříkala a rukama mu objímala obličej, na nějž padaly hořké slzy. Všude kolem stáli další příbuzní, všichni zdrceni žalem.

Gádhi se viděl, jak leží nehnutě, jakoby spal či byl v hluboké meditaci. Jakoby dlouze odpočíval. Slyšel pláč a bědování příbuzných a byl udiven, co to vše znamená. Tak rád by pochopil podstatu vztahů a přátelství.

Zanedlouho příbuzní odnesli jeho tělo pryč ke spálení. Když vykonali pohřební rituály, položili tělo na hranici, zapálili ji a brzy bylo tělo Gádhiho stráveno ohněm.