Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.044

28. 11. 2018 - Lenka

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Kapitola 6: Příběh bráhmany jménem Gádhi

V.44

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, tento koloběh života a smrti nemá konce. Mája nepřestane mít moc, pokud jedinec plně neovládne své srdce a mysl. K tomu ti povím následující příběh.

 

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Po osmi měsících se Višnu před ním zjevil a řekl mu, aby vyslovil své přání.

Gádhi odvětil, že si přeje poznat sílu iluze, Máju, která všechny bytosti oklamává a drží v nevědomosti.

BŮH VIŠNU řekl:

Uzříš moji iluzi, Máju, a v tom okamžiku se vzdáš mylného vnímání objektů.

Višnu zmizel a Gádhi vyšel z vody pln radosti. Následující dny vykonával mnoho zbožných činností a setrvával v blaženosti, jež byla následkem jeho setkání s Višnuem.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Jednoho dne se šel vykoupat k řece, přičemž stále rozjímal o slovech boha Višnua. Jakmile se ponořil do vody, uviděl sám sebe mrtvého. Jeho tělo leželo bez hnutí, tváře byly bledé a bez života.

Spatřil kolem sebe mnoho příbuzných. Všichni byli ovládnuti smutkem, plakali a naříkali. Jeho manželka mu objímala nohy, a jako když se protrhne přehrada, ronila neustávající proudy slz. Jeho matka stála vedle ní, hlasitě naříkala a rukama mu objímala obličej, na nějž padaly hořké slzy. Všude kolem stáli další příbuzní, všichni zdrceni žalem.

Gádhi se viděl, jak leží nehnutě, jakoby spal či byl v hluboké meditaci. Jakoby dlouze odpočíval. Slyšel pláč a bědování příbuzných a byl udiven, co to vše znamená. Tak rád by pochopil podstatu vztahů a přátelství.

Zanedlouho příbuzní odnesli jeho tělo pryč ke spálení. Když vykonali pohřební rituály, položili tělo na hranici, zapálili ji a brzy bylo tělo Gádhiho stráveno ohněm.