Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.044

28. 11. 2018 - Lenka

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Kapitola 6: Příběh bráhmany jménem Gádhi

V.44

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, tento koloběh života a smrti nemá konce. Mája nepřestane mít moc, pokud jedinec plně neovládne své srdce a mysl. K tomu ti povím následující příběh.

 

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Po osmi měsících se Višnu před ním zjevil a řekl mu, aby vyslovil své přání.

Gádhi odvětil, že si přeje poznat sílu iluze, Máju, která všechny bytosti oklamává a drží v nevědomosti.

BŮH VIŠNU řekl:

Uzříš moji iluzi, Máju, a v tom okamžiku se vzdáš mylného vnímání objektů.

Višnu zmizel a Gádhi vyšel z vody pln radosti. Následující dny vykonával mnoho zbožných činností a setrvával v blaženosti, jež byla následkem jeho setkání s Višnuem.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Jednoho dne se šel vykoupat k řece, přičemž stále rozjímal o slovech boha Višnua. Jakmile se ponořil do vody, uviděl sám sebe mrtvého. Jeho tělo leželo bez hnutí, tváře byly bledé a bez života.

Spatřil kolem sebe mnoho příbuzných. Všichni byli ovládnuti smutkem, plakali a naříkali. Jeho manželka mu objímala nohy, a jako když se protrhne přehrada, ronila neustávající proudy slz. Jeho matka stála vedle ní, hlasitě naříkala a rukama mu objímala obličej, na nějž padaly hořké slzy. Všude kolem stáli další příbuzní, všichni zdrceni žalem.

Gádhi se viděl, jak leží nehnutě, jakoby spal či byl v hluboké meditaci. Jakoby dlouze odpočíval. Slyšel pláč a bědování příbuzných a byl udiven, co to vše znamená. Tak rád by pochopil podstatu vztahů a přátelství.

Zanedlouho příbuzní odnesli jeho tělo pryč ke spálení. Když vykonali pohřební rituály, položili tělo na hranici, zapálili ji a brzy bylo tělo Gádhiho stráveno ohněm.