Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.7. -
Guru Purnima

     
  29.7.        
12.8.      
 26.8.      
9.9.      
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23. září 1979 – Nasajte plně vše, co jsem vám tu řekl, a učiňte to svým vlastním (z knihy Semena vědomí)

4. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Protože je toto tělo vytvořeno z této hrubé země, vegetace apod., je to nádrž všeho nečistého a všech nemocí. Přesto ale toto tělo může být uzpůsobeno k správnému užitku vedoucímu k realizaci Já, jestliže se stanete závislým na vedení a na slovech svého Gurua. Útočiště toho, kdo realizoval své skutečné Já, se stane pro mnohé další následovníky poutním místem. Je tomu tak např. u Sai Baby ze Širdi, kam chodí lidé a uctívají jeho sochu, přičemž jsou jejich modlitby vyslyšeny. Co je touto sochou? Je vytvořena z kamene. Cokoliv, co mi můj Guru řekl, jsem okamžitě následoval s plným přesvědčením a s tímto přesvědčením jsem dosáhl těchto výsledků. Musíte mít pevné přesvědčení, že nejvyšší Bůh neboli Božstvo, je poznáním „já jsem", ale této pravdy se vám musí dostat od Gurua, který je sám Džňáninem neboli tím, kdo rozpoznal a překročil toto poznání „já jsem". Bhagavadgíta říká, že máme pět smyslů poznání a že jsou velmi jemné. Mysl je jemnější než smysly. Intelekt je zase jemnější než mysl a jemnější než toto všechno je životní dech. Avšak podstata bytí, On neboli vjem „já jsem" je ještě jemnější. Absolutno není těmito entitami. Vy jste Absolutno.

23. září 1979

Maharadž: Nic od vás neočekávám. Uzpůsobuji se tak, abych vám byl volně k dispozici. Pokud nevědomá osoba pochopí a nasaje to, co tu říkám, osvobodí se. Proč? Díky pevné víře ke Guruovi a jeho drahocenným slovům. Lidé, kteří jsou závislí pouze na svém intelektu, se budou vždy pohupovat jako kyvadlo. Nasajte plně vše, co jsem vám tu řekl, a učiňte to svým vlastním. Není to otázka nějaké výpomoci nebo disciplíny. Samotným vašim pevným přesvědčením vše transcendujete.

Jaký kapitál máte k dispozici? Pouze tento vjem „já jsem", což je produkt pětielementární potravinové esence. Nejprve se stanete tímto vědomím a později realizujete skutečnost, že jste úplným projevem.

Protože je toto tělo vytvořeno z této hrubé země, vegetace apod., je to nádrž všeho nečistého a všech nemocí. Přesto ale toto tělo může být uzpůsobeno k správnému užitku vedoucímu k realizaci Já, jestliže se stanete závislým na vedení a na slovech svého Gurua. Útočiště toho, kdo realizoval své skutečné Já, se stane pro mnohé další následovníky poutním místem. Je tomu tak např. u Sai Baby ze Širdi, kam chodí lidé a uctívají jeho sochu, přičemž jsou jejich modlitby vyslyšeny. Co je touto sochou? Je vytvořena z kamene.

Cokoliv, co mi můj Guru řekl, jsem okamžitě následoval s plným přesvědčením, a s tímto přesvědčením jsem dosáhl těchto výsledků.

Musíte mít pevné přesvědčení, že nejvyšší Bůh neboli Božstvo, je poznáním „já jsem", ale této pravdy se vám musí dostat od Gurua, který je sám Džňáninem neboli tím, kdo rozpoznal a překročil toto poznání „já jsem".

Bhagavadgíta říká, že máme pět smyslů poznání a že jsou velmi jemné. Mysl je jemnější než smysly. Intelekt je zase jemnější než mysl a jemnější než toto všechno je životní dech. Avšak podstata bytí, On neboli vjem „já jsem" je ještě jemnější.

Absolutno není těmito entitami. Vy jste Absolutno.

Tazatel: Nejsem schopen pochopit to, co tu Maharadž říká.

Maharadž: Víte, že zde sedíte. Buďte pozorný pouze k tomuto poznání. Prostě jen buďte ve své podstatě bytí. Tato znalost „já jsem" vytvořila úplný vesmír. Pevně se toho držte. Není potřeba dělat nic jiného. Jakmile rozpoznáte tento princip, stane se klidným. Staňte se s tímto principem jednotní a všechny vaše potřeby se uspokojí.

Ani v jedné fázi nezapomeňte na tento princip. Vaše pozornost by měla být na tento princip, a to ať děláte cokoliv. Kdo jí, když jíte potravu? Pouze tato podstata bytí. Cokoliv, co děláte, dělá tato podstata bytí. Proto zaměřte svoji pozornost na tuto podstatu bytí.

Tazatel: Když jsem velmi pozorný k tomu, co je zde vyloženo, zdá se mi, jakoby to „já jsem" zmizelo, a není tu žádná myšlenka, která by ve mně vyvstala.

Maharadž: Jste v tom stavu šťasten?

Tazatel: Není tu ani štěstí ani neštěstí. Jsem jednoduše v klidu a pozoruji. Nejsem naplněn žádnými pocity.

Maharadž: Pochopil jste to nebo pouze intelektuálně zápasíte sám se sebou?

Tazatel: Nezápasím.

Maharadž: Jste sám v sobě v míru? To je tím konečným měřítkem.

Tazatel: Nejsem v klidu pořád. Když k tomu nejsem pozorný, zaplétám se do problémů.

Maharadž: Kdo je tím, kdo toto říká?

Tazatel: Tato znalost přichází pouze až vzápětí. Například včera u mne vyvstalo mnoho emocí, že jsem byl tímto neklidem oslepen. V průběhu doby, kdy se to dělo, jsem si neuvědomoval, že nejsem tímto vzruchem.

Maharadž: V okamžiku, kdy jste prožíval tyto emoce, jste s nimi byl sjednocen a nebyl jste ve stavu pozorovatele.

Tazatel: Byla by osvícená bytost také angažována v těchto emotivních pocitech, nebo by byla schopna to pozorovat?

Maharadž: Vaše podstata bytí je stále stejná a nemění se na základě událostí tak, že jednou je to a potom zase ono. Ovšem jakmile se tato podstata bytí sama ztotožnila s vašimi emocemi, týkajícími se těla a mysli, začaly u vás problémy. Udržujte toto vědomí oddělené, a potom nebudete vtažen.

Tazatel: Proč po emocionálním vzplanutí nastane něco jako očišťující pocit?

Maharadž: Toto vzplanutí byl dočasný stav mysli. Když tento stav mysli zmizí, vracíte se zpět ke svému klidnému přirozenému stavu.

Jogíni mají určitý trik, kterým se dostanou mimo dosah těchto zoufalých stresů a pocitů radosti. Podrží si svůj životní dech v dočasném zastavení, ale tím není tento problém vyřešen, protože to je jen dočasný stav.

Máte všechny své smysly a probíhá ve vás mentální činnost. Budete muset pochopit fungování každého smyslu a dostat je do správné účinnosti. Neříkejte, že je nebudete používat. Nesnažte se smysly nějak zablokovat, aby přestaly fungovat. Užívejte je plně, protože výživa je získávána prostřednictvím nich. Musíte pochopit, že v tom nejste angažován, nýbrž že jste pouze svědek.

Pokud se chcete stát králem, musíte mít své poddané jako např. armádu, administrativu apod. Podobně je tomu tehdy, když se chcete stát Džňáninem. Nejprve musíte mít tento majetek (tělo se smysly, intelekt, životní dech a vědomí), kterému potom musíte plně porozumět. Pouze potom jste schopen vládnout.

Tazatel: Dějí se tyto tři stavy, tj. pozorování, vědomí a Absolutno ve stejný okamžik?

Maharadž: Je to jen aktuální stav událostí. Dnes máte za to, že jste tělem. Vzdejte se této ideje a buďte ve vjemu „Já jsem (jen) celý tento projev". Vy jste projevený Bhagavan, princip Íšvary. Je to jednoduchá meditace. Intelektuální zápolení se dá přirovnat k drbání, ve kterém budete pokračovat tak dlouho, až vytryskne krev. Stačí být pouze klidný. Nechte to ustálit a uklidnit. Nevyšťourávejte otázky.

Byl jsem velmi otevřený, velmi přímočarý. Říkal jsem vám, že nejste tělo, že jste pouze poznání a že tento životní dech je vaším povozem, prostředkem, díky kterému provádíte své činnosti, a že poznání „já jsem" je velice jemný stav. Díky vašemu poznání tady jste a je tu i svět.

Mám dojem, že v budoucnu budu muset říkat: „Zaplaťte tisíc rupií, a potom si vyslechněte moje řeči." Protože pouze tak byste to nejspíš brali vážně. Měl bych od vás vyinkasovat tisíc rupií a celý kurz shrnout do jednoho dne. Jaký užitek má váš měsíční pobyt zde? Když budete muset za něco platit, stane se to pro vás velice drahocenné.

Tazatel: Dříve v minulosti byli lidé schopni dát za toto poznání celé království.

Maharadž: Existovalo tu dříve příliš mnoho disciplín. Někteří žáci museli žít v lese a živit se ovocem a lesními plody. Nemohli si uchovat žádné jídlo. To byly drsné podmínky.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek