Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. září 1978 - Důkladně znejte pouze tuto znalost sebe! (z knihy Semena vědomí)

13. 11. 2018 - Gábina, Aleš a Jirka

nisargadatta_nirupana2s.jpgTazatel: Jak bychom se měli pohybovat ve světě?
Maharadž: Přestaňte se pohybovat. Vy neděláte nic. Bdělý stav představuje činnost, hluboký spánek naproti tomu reprezentuje klid a mír. Když jsou tyto dva stavy přítomny, značí to, že tu je pocit„já jsem", ale vy, Absolutno nejste ani bdělý stav, ani hluboký spánek a ani vjem „jáství".
Tazatel: Proč vnímám pouze toto mé tělo jako sebe sama?
Maharadž: Přestaňte přemýšlet o tomto těle. Držte se pouze bdělého stavu a hlubokého spánku jako sebe.

20. září 1979

Tazatel: Co je ctností a co vírou?

Maharadž: Ctností je to, co vlastníte, když víte, co jste, a žijete v tomto poznání. Musíte jednat podle poznané Pravdy.

Tazatel: Ctnost je potom tedy způsob chování, které k nám přichází jako požehnání od světce, spíše než něco, co můžeme získat sami. Podobně je tomu s vírou, která je požadována k Seberealizaci a která také přichází jako dar od Gurua. Mohl by se Maharadž vyjádřit k těmto dvěma stanoviskům?

Maharadž: To, co jste řekl, je správné. Je to řečeno k dobru vašeho osobního chování. Ovšem já tu mluvím pouze o univerzálním projevu a ne o osobnosti.

Tazatel: Maharadž se jednou zmínil o pokročilé duši. Pozorováním se ale přijde na to, že všechny duše jsou podobné. Není tu tudíž ani nadřazenost či podřadnost, ale spíše tu je pocit bratrství všeho lidstva.

Maharadž: Jsme intimně spojeni s veškerou univerzální scénou. Toto univerzální bratrství je přítomné v každém atomu a to jak v potravě, tak i ve vašem těle. Když dojde k odevzdání individuality, která se rozpustí, mé tělo a všechny činnosti se stávají univerzální. Není tu žádné přivlastnění si činnosti jako mé vlastní.

Tazatel: Maharadž mi neodpověděl na moji otázku.

Maharadž: Ptáte se jako individualita a já odpovídám z projeveného principu. Pokud jde o to, jak by se individualita měla chovat k druhým, máte tu mnoho různých škol.

Tazatel: Včera byla vznesena otázka o účinnosti půstu a Maharadž dal tázajícímu individuální odpověď'.

Maharadž: Odpověď' byla určena nevědomému, a ne pokročilému hledajícímu.

Tazatel: Hledal jsem pomoc, která by mě navedla k Seberealizaci.

Maharadž: Otázka Seberealizace je vyloučena. Toto „vy“ si uvědomuje všechno, zakouší všechno a pozoruje všechno. Vy jste před tím. To hluboké přesvědčení, které si uchováte ve zdroji (sebe), se přihodí.

Tazatel: Otázky, které tu kladu vedle těch hlavních, které tu již byly zodpovězeny, jsou malými tahy štětcem, které dají konečný rukopis celému obrazu.

Maharadž: Jestliže se stanete samotnou duší všech duší, je pak nutné hledat pomoc od druhých ohledně toho, jak nanášet/použít konečné doteky? Nejste závislý na nikom, všechno závisí na vašem přesvědčení, že jste. Obraz je nyní úplný. Přišel jste sem, abyste získal své rozpoznání. Vaše rozpoznání přebývá v Já.

Tazatel: To je nová zkušenost, nové přizpůsobení.

Maharadž: Není to vůbec nic nového. Je to to nejpradávnější a věčné.

Tazatel: Vím, vím! Říká se, že bychom se měli odevzdat. Co máme odevzdat?

Maharadž: Odevzdejme sami sebe, ne pouze náš majetek. (Tím) se vzdáváme veškerého poznání. Existují různé druhy dobročinnosti, ale největší dobročinností je vzdání se poznání „já jsem". Když se tohoto vjemu vzdáte, uniknete zrození a smrti.

Tazatel: Jak bychom se měli pohybovat ve světě?

Maharadž: Přestaňte se pohybovat. Vy neděláte nic. Bdělý stav představuje činnost, hluboký spánek naproti tomu reprezentuje klid a mír. Když jsou tyto dva stavy přítomny, značí to, že tu je pocit„já jsem", ale vy, Absolutno nejste ani bdělý stav, ani hluboký spánek a ani vjem „jáství".

Tazatel: Proč vnímám pouze toto mé tělo jako sebe sama?

Maharadž: Přestaňte přemýšlet o tomto těle. Držte se pouze bdělého stavu a hlubokého spánku jako sebe.

Tazatel: Jak se mohu zbavit strachu ze smrti?

Maharadž: Hýčkáte ho proto, že věříte ve smrt. Neklaďte patnáct dní žádné otázky a v klidu naslouchejte otázkám a odpovědím. Všechny vaše otázky budou zodpovězeny automaticky. Prostě jen buďte v klidu.

Bylo by dostatečné, kdyby se z těch všech zástupů lidí, co sem chodí, otevřel alespoň jeden tazatel. Jde o ten poslední krok od podstaty bytí k ne-bytí. Jakékoliv poznatky nebo nasbírané vědomosti posledních mnoha miliónů zrození zde tak budou vyhozeny do povětří.

Tazatel: Včera zde někdo pronesl komentář právě k tomuto faktu. Toto je zcela unikátní a ideální místo, kam můžeme něco přinést a nazpět dostaneme pouze velké množství ničeho.

Maharadž: Bystrý postřeh. Úplnost ničeho.

Tazatel: Mám otázku. Může pes vědět, že je psem, nebo prostě jen zná vjem „já jsem"?

Maharadž: Vy jste tím, kdo mu dává název pes. On neví, že je psem.

Tazatel: Má pes vjem „jsem hladový" ve chvíli, když je hladový, nebo má jen pocit hladu? Důvod, proč se na to ptám, je ten, že jeden známý jogín řekl, že většina zvířat má pouze uvědomění hladu, ale nemá žádný vjem „jáství".

Maharadž: Pes to ví. I další zvířata to vědí. Jeho jediná totožnost je tělesná. Ví to díky svému tělu; proto se vždy snaží chránit své vlastní tělo stejně jako ptáci, hmyz a lidské bytosti, kteří chrání svá těla, aby ochraňovali své „jáství".

Tazatel: Lidé, kteří praktikují meditaci, zjevně dosahují další úrovně vědomí uvnitř vjemu „já". Jsou tyto úrovně stejně tak reálné jako tři základní stavy, nebo to jsou prostě jen výtvory mysli?

Maharadž: Důkladně znejte pouze tuto znalost sebe! Vaše podstata bytí je něco jako magnetofon nebo film, na který již toto všechno bylo zaznamenáno, a nyní je to projektováno v bdělém stavu, spánku, meditaci, ale základní podmínkou je vědomí „já". Když se vám však dostane poznání Já (vaší přirozenosti) a spočíváte v klidu, seznáte a realizujete, že veškeré vesmíry jsou již v tomto atomickém vědomí „já" přítomny. Veškeré toto poznání je slovní poznání, ale vy to musíte pochopit a realizovat.

V současnosti máte poznání slov, které vám bylo o této podstatě bytí podáno a vysvětleno, ale jakmile spočinete v samotné podstatě bytí, budete realizovat, že toto všechno je hra vědomí. Když realizujete, že to je již nahráno ve vašem vědomí, odhodíte to. Toto vědomí je nevratné.

Pocit „já" je plný tužeb. Místo toho, abyste zkoušeli naplňovat tyto tužby, objevte, co vlastně toto vaše „já" je. Pochopte své tužby. Nic, co by bylo ve světě, mne nepřitahuje. Jestliže by mi někdo přinesl zlato nebo diamanty, řekl bych mu, aby si je odnesl zpět. Nemohu je jíst, tak k čemu jsou dobré. Pro mě je vzpomínka na mého Gurua tím nejdrahocennějším. Nikdy jsem se nestaral ani o síly, které činí zázraky. Abyste získal tyto síly, musíte se oddat určitým rituálům a disciplínám.

Tazatel: Světec tedy nemá žádné siddhis (síly), protože nedodržoval tyto rituály?

Maharadž: Džňánin nehledá síly, neboť rozpoznal, že toto atomické vědomí obsahuje v sobě vše. Je to několikanásobná energie, síla a on ji již odložil.

Tazatel: Následuje Maharadž linii Navanath?

Maharadž: Já následuji všechny variace.

Tazatel: Nepovažuje se Maharadž za nástupce, kráčejícího ve šlépějích svého Gurua?

Maharadž: On nemá žádné šlépěje. On nemá žádná chodidla.

 

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek