Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.032-V.033

3. 10. 2018 - Lenka

Nacházím útočiště u Pána Višnua, v němž se tři světy radují. Nacházím útočiště u Pána Višnua, který je nejvyšším světlem ničícím temnotu každé nevědomosti i útočištěm bezmocných a ubohých. Nacházím útočiště u Pána Višnua, který je nejvyšší jistotou, Nezrozeným, u něhož stojí za to hledat útočiště.

V.32, 33

VASIŠTHA pokračoval:

Když se Prahláda takto ztotožnil s představou Višnua, přemýšlel, jak by ho uctil.

PRAHLÁDA rozmýšlel:

Zde stojí druhý Višnu, který se též vozí na Garudovi, je obdařen božskými vlastnosti a silami a má všechny atributy Višnua. Nyní ho uctím, jak káže tradice, avšak provedu to v mysli.

Praláda uctil Višnua v mysli, se všemi náležitostmi určenými tradicí a svatými texty, a poté provedl uctívání i za pomoci vnějších obřadů. Po skončení všech rituálů bylo jeho srdce naplněno radostí.

Od té doby uctíval Prahláda Višnua každý den. Když to ostatní démoni viděli, následovali jeho příkladu a stali se z nich věrní oddaní Višnua. A do nebe přišla jako blesk zpráva o tom, že z démonů, bývalých nepřátel Višnua, se náhle stali jeho stoupenci! Bohové v nebi byli zmateni. Jak se z démonů mohli stát vyznavači Višnua? Rychle vyhledali Višnua, aby se ho na to zeptali.

BOHOVÉ se ptali:

Pane, co je to za záhadu? Démoni jsou tví odvěcí nepřátelé a to, že se změnili na tvé následovníky, vypadá jako léčka. Kam se poděla jejich ďábelská povaha? A jak se u nich mohla vůči tobě objevit oddanost, která přichází až v posledním vtělení jedince? Dobré a božské vlastnosti prostě k démonům nesedí. Kvality jedince přece vždy bývají v souladu s jeho základní povahou. Je hrozné slyšet, že se démoni stali přes noc tvými následovníky. Rozuměli bychom tomu, kdyby se postupně vyvíjeli do vyšších stavů bytí, pěstovali dobré vlastnosti a pak tě začali uctívat. Ale těžko lze věřit, že někdo se špatnou povahou se náhle stane tvým oddaným stoupencem.

VIŠNU odpověděl:

Ó bohové, nepodléhejte pochybám a beznaději. Prahláda se stal mým stoupencem. Toto je jeho poslední vtělení a opravdu si zaslouží být osvobozen. Nepřijde již k novému zrození, neboť semínko jeho nevědomosti bylo spáleno. Je znepokojivé slyšet, že dobrý člověk začal být zlý. A je příjemné a dobré se dozvědět, že někdo se špatnou povahou se stal dobrým. Proměna Prahlády je pro vaše dobro.

VASIŠTHA pokračoval:

Když takto Višnu bohy uklidnil, zmizel. Bohové se vrátili do svých příbytků a o Prahládovi začali smýšlet přátelsky.

Každý den Prahláda uctíval Pána Višnua v myšlenkách, slovech i činech. Bezprostředním důsledkem toho bylo, že v něm zesílily ušlechtilé vlastnosti, moudrost a nezaujatost. Nevyhledával potěšení a jeho mysl o potěšeních ani nepřemýšlela. Tím, že přestal po potěšení toužit, jeho mysl byla volná, bez opory. Pán Višnu sám se vydal zjistit, v jakém stavu se Prahláda nachází. Putoval podsvětím až na místo, kde Prahláda vykonával své modlitby. Když Prahláda viděl, že sám Višnu navštívil palác, jeho radost ještě vzrostla a on opětovně pronesl své modlitby.

PRAHLÁDA se modlil:

Nacházím útočiště u Pána Višnua, v němž se tři světy radují. Nacházím útočiště u Pána Višnua, který je nejvyšším světlem ničícím temnotu každé nevědomosti i útočištěm bezmocných a ubohých. Nacházím útočiště u Pána Višnua, který je nejvyšší jistotou, Nezrozeným, u něhož stojí za to hledat útočiště.

Nacházím u tebe útočiště. Záříš jako modrý lotos či modrý drahokam, tvé tělo je modré jako obzor za jasné zimní noci a ve svých rukou držíš své božské symboly. Nacházím útočiště u toho, kdo přebývá v nitru všech bytostí, jehož hlas je pravdou a posvátným textem a jehož břišní lotos je sídlem Stvořitele Brahmy. Nacházím útočiště v tom, kdo oděný do barvy podzimního nebe září jako hvězdy. Jeho usmívající se tváří je Měsíc a v jeho srdci je klenot, z něhož linoucí se paprsky tvoří svatou řeku Gangu. Nacházím útočiště v tom, kdo je navždy nezrozený a neměnný. V něm se neumenšen nachází tento rozpínavý vesmír a jeho tělo má všechny nejušlechtilejší kvality. Nacházím útočiště v tom, kdo sedí na banánovém listu, vedle sebe má bohyni Lakšmí a krása jeho těla je krásou zapadajícího slunce. Nacházím útočiště v Pánu Višnuovi, jenž je Sluncem osvětlujícím lotos tří světů či lampou prozařujícím temnotu nevědomosti. Nacházím útočiště v tom, kdo má povahu neomezeného Vědomí a odstraňuje utrpení všech bytostí vesmíru.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy