Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. září 1979 – Je velké štěstí mít Sat Gurua (z knihy Semena vědomí)

6. 11. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgTazatel: Vracím se zítra do Ramanášramu. Mohl by mi Maharadž dát od sebe něco ve formě prasádu, co bych si u sebe mohl ponechat?
Maharadž: Můj prasád pro vás je to, že vám doporučuji mít plnou a neotřesitelnou oddanost (purnu, ništa bhakti) ke svému guruovi, Ramana Mahárišimu, za každé situace, ať se děje cokoliv. Může pršet nebo svítit slunce, můžete mít radost či bolest, můžete zakoušet plně život nebo smrt, vaše víra by se ale neměla vůbec otřást. Nemusíte chodit nikam jinam, ani nemusíte navštěvovat nějaké jiné světce. On je váš Guru.

19. září 1979

Tazatel: Před pár lety jsem začal provádět soustředění a po krátké době mi toto cvičení pomohlo nalézt podpůrné metody a nástroje ke kontrole mysli. U tohoto cvičení jsem zůstal po nějakou dobu. Byla to mentální vizualizace objektu proti černému pozadí a odkládání všeho ostatního. Věděl jsem, že koncentrační cvičení je tak účinné, že může měnit procesy v samotném mozku. Mám v tomto cvičení pokračovat a jaký bude konečný výsledek této praxe?

Maharadž : Dokud nepoznáte sebe sama, nebudete sto realizovat účinky této koncentrace, a jakmile poznáte své Já, nebudete potřebovat koncentraci. Komu a k čemu slouží tato koncentrace?

Tazatel: Schopnost jednobodového soustředění mysli je předstupněm jakékoliv formy meditace. Být schopen utišit mysl je základním kamenem jakéhokoliv druhu realizace, protože všechny myšlenky musí být vykořeněny, aby se zjevilo to, co je za nimi. To je také důvod toho, proč jsem si vybral studium meditace.

Maharadž: Myslíte si, že cokoliv, co se chcete naučit a čeho chcete dosáhnout nebo realizovat, přijde prostřednictvím meditace nebo koncentrace? Je tu ještě před meditací nějaká entita, která je již přítomna?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Nedojde u vás k zrození této entity prostřednictvím vaší meditace; ona je tu již přítomna.

Tazatel: Tuto entitu mohu identifikovat snadněji, když tu nebudou žádné dotěrné myšlenky, které ji zastírají.

Maharadž: Je to jen kvůli všem těmto myšlenkám, že nedosahujete této entity, kterou toužíte dosáhnout.

Tazatel: V přítomném okamžiku jsem schopen být jenom proto, že jsem byl schopen utišit a kontrolovat mysl pomocí koncentračních cvičení.

Maharadž: Najdete takovou svou realizaci nebo pochopení podle toho, jaký význam připojujete svým konceptům či představám.

Tazatel: Všeobecně se říká, že meditace je užitečná v pokusu dosáhnout předpokládaných vjemů. Například meditace typu: „Já jsem všepronikající a nekonečné světlo „já jsem“, mne uvede na samotný práh stavu, o kterém se tu Maharadž zmiňuje.

Maharadž: Ano, tato meditace vás vede k tomu, abyste se stal sádhakou. Co hledáte? Meditace je pouze počáteční stav.

Tazatel: Ale je to také pomůcka, ne?

Maharadž: Sádhaka musí praktikovat meditaci. Meditace je absolutně nutná k tomu, abyste dosáhl tohoto přesného středu, který hledáte. Meditující je před meditací.

Tazatel: Minulou noc se mi v meditaci ujasnilo to, jak se Maharadž zmiňoval o odpovědi, která předchází otázce. Opravdu jsem uviděl, že otázky mohou vyvstat pouze tehdy, když se již spojily s odpovědí. Vyvstal u mne tento problém: když Maharadž říká, že nejsme tělo, myslí tím tělo jako formu?

Maharadž: Máte nějaké ponětí o tom, jak toto tělo přišlo k životu?

Tazatel: Tělo a uvědomění přišlo ve stejnou dobu. Nemám prvotní poznání těla.

Maharadž: Musíte vědět, proč toto tělo přišlo (na svět) a jak vás toto vědomí přišlo/překrylo.

Tazatel: Pokud mám odpovědět na tuto otázku pravdivě, je tu přede mnou stále něco, co hledám a co chci poznat.

Maharadž: Přemýšlejte jenom o tomto bodě, o této otázce — jak se na vás objevilo toto vědomí?

Tazatel: Jestliže je Nejvyšší Skutečnost přítomna ve všech atomech vesmíru, není potom samotné tělo ve své atomické podstatě touto Skutečností?

Maharadž: Jaký atom je zodpovědný za toto tělo? Máte odpověď'?

Tazatel: To, co je zodpovědné za toto tělo, svět, džívu a Boha, je vjem „já jsem". Když tento vjem vyvstane, je tu vše ostatní.

Maharadž: Co je dál?

Tazatel: Tělo vzniká jako shluk dvou tekutých látek, přičemž instrukce obsažená v těchto tekutinách stvoří formu. To je popis vzniku těla.

Maharadž: Poznání „já jsem" bylo během devíti měsíců, kdy se vyvíjel plod, nepřítomné. Tento vjem „jáství" se objevil až poté, kdy se zrodilo tělo dítěte.

Tazatel: Ne, Maharadž říkal, že „jáství" bylo vytvořeno v okamžiku početí.

Maharadž: Věděl jste v době početí, že jste byl přítomen?

Tazatel: Ne, ale to může být jedině kvůli mé neschopnosti.

Maharadž: Věděl jste něco, dokud jste nepotkal svoji matku? Poté, kdy jste byl poučen, jste se stal vědom toho, že jste tělo, syn apod. Do té doby jste si na sebe ani nevzpomněl.

Tazatel: Nesouhlasí to s tím, co bylo řečeno předtím.

Maharadž: Cokoliv, co bylo dříve řečeno, se vás vůbec netýká, vyhoďte to. Materiál k výrobě cukru je obsažen v cukrové třtině. Vezmete si cukr a třtinu vyhodíte. Podobně i to, co je řečeno nyní, je tím cukrem, který je výtažkem z třtiny. Tato sladkost nemá žádný název ani formu. Znáte ji, já ji znám, tuto chuť sladkosti, kterou jste. Co se stane s touto chutí?

Tazatel: Budu pokračovat v ochutnávání.

Maharadž: Tato chuť není věčná. Tato chuť nepotrvá stále. Jaká je vaše budoucnost ve chvíli, kdy toto pochopíte?

Tazatel: Budoucnost zůstane zahalena tajemnem.

Maharadž: Může mít tato sladkost nějaké tajemství?

Tazatel: Tato sladkost nakonec zmizí, takže toto tajemství nemůže být v této sladkosti obsaženo. Tato chuť není tajemnem, ale ten, kdo tu chuť ochutnává, je tajemnem. Je vědomí tímto ochutnávačem?

Maharadž: Víte to. Znáte odpověď'. Chuť je složenina pěti elementů. Zdrojem těla je těchto pět elementů. Vy nejste tělo. Spojením tohoto těla a životního dechu se vytváří toto vědomí, vy ovšem nejste tímto vědomím. Vy jste tím podkladovým principem. Přebývejte v Něm.

Tazatel: Je docela rozdíl mezi tím, když se s touto záležitostí setkám náhle přímo, a tím, jak zde Maharadže poslouchám, jak zde o tom opakovaně stále hovoří. V tomto momentu první konfrontace toho setkání však člověk není zcela pročištěn.

Maharadž: Kdo tu konfrontuje koho? Toto všechno jsou jen myšlenky. Něco jste pochopil a nemůžete připustit, že jste to pochopil; takže spočívejte v klidu, buďte v tom.

Maharadž: (jinému návštěvníkovi) Odkud jste přišel?

Tazatel: Přišel jsem z Ramanášramu.

Maharadž: Měl jste tam dobrý samadhan?

Tazatel: Pokud slovem samadhan míníte vnitřní klid, tak ano, a velice mnoho klidu.

Maharadž: Samadhanem se nazývá to, kdy ustaly bublinky v tekutině, která se dovařila s cílem odstranit nečistoty. Dokud tu je nějaký pohyb v mysli (vrtti), není to samadhan.

Tazatel: Stále mám nějaké ty bublinky v mysli! Čím hlubší je moje dhjána (meditace, kontemplace), tím slabší a bolestivější je mé tělo. Tento fyzický stav rozptyluje moji mysl. Mohl by mi Maharadž něco doporučit?

Maharadž: Takový stav se může objevovat po nějakou dobu. I Ramana Maháriši měl jeden čas palčivé bolesti ve svém těle. Nebojte se toho. Jemně pokračujte ve své meditaci, studujte a připomínejte si jméno nama smaranam. V sádhaně (v praxi) bude mít každý jiné zkušenosti v důsledku odlišností v přírodě (prakrti) a gun (kvalit) nástroje.

Tazatel: Rád bych poprosil Maharadže o požehnání, abych získal nutnou odvahu a vnitřní sílu, abych mohl ignorovat tělo a mysl.

Maharadž: Pokračujte ve své praxi s plnou a ničím neotřesitelnou vírou v Ramana Mahárišiho. Můžete sem chodit a poslouchat mne, ale nezapomeňte, že váš Sat Guru je Ramana Maháriši.

Tazatel: Vracím se zítra do Ramanášramu. Mohl by mi Maharadž dát od sebe něco ve formě prasádu, co bych si u sebe mohl ponechat?

Maharadž: Můj prasád pro vás je to, že vám doporučuji mít plnou a neotřesitelnou oddanost (purnu, ništa bhakti) ke svému guruovi, Ramana Mahárišimu, za každé situace, ať se děje cokoliv. Může pršet nebo svítit slunce, můžete mít radost či bolest, můžete zakoušet plně život nebo smrt, vaše víra by se ale neměla vůbec otřást. Nemusíte chodit nikam jinam, ani nemusíte navštěvovat nějaké jiné světce. On je váš Guru.

Tazatel: Mohl by nám Maharadž říci, jaký prospěch máme z toho, že sedíme v jeho přítomnosti?

Maharadž: Nelze to nějak měřit. Nemůžete měřit prostor a podobně je velké štěstí mít Sat Gurua, které je však nezměřitelné. Jestliže to jste schopen pochopit, jste tím šťastlivcem.

Tazatel: Předtím, než jsem přišel sem, jsem považoval své srdce za kus ledu, ale nyní jsem zjistil, že se v přítomnosti Velkého Odmrazovače odmrazuje.

Maharadž: Nechte samovolně procházet to, co přichází a odchází. Jste pouze svědkem. V tomto rozpouštěcím procesu se neangažujte, ani nezraňujte. Probíhá to pouze v mentální úrovni, což je zcela odlišné od vašeho skutečného Já.

Jakákoliv zkušenost, která je projevena prostřednictvím mysli, vás nemůže ničím ovlivnit. Jste za všemi mentálními stavy, za pěti elementy. Mysl je vytvořena pouze z těchto elementů.

 

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek