Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.030-V.031

26. 9. 2018 - Lenka

Višnu ochraňuje a udržuje celý vesmír. I když jakožto Narasimha nepoužívá žádnou zbraň, nikdo se mu nemůže postavit na odpor. Všem bytostem světa je útočištěm, proto není jiné cesty, než se všemi prostředky snažit k němu uchýlit. Není nikoho, kdo by byl nad ním, on sám je příčinou stvoření, udržování i zániku vesmíru. Od této chvíle se stanu stoupencem Višnua a budu žít naplněn jeho přítomností. Posvátná mantra Namó Nárájanája, jemu zasvěcená, přináší jeho přívržencům požehnání, proto kéž stále zní v mém srdci.

Příběh démona Prahlády

V.30, 31

Vasištha pokračoval:

Ó Rámo, nyní ti budu vyprávět příběh, který popisuje cestu k osvícení zbavenou překážek. V podsvětí žil mocný démon, král Hiranjakašipu, který bohu Indrovi přebral vládu nad třemi světy. Měl mnoho synů a jeden z nich, Prahláda, mezi nimi zářil jako démant mezi drahokamy. Hiranjakašipu, vládnoucí nad třemi světy, disponující mocnou armádou a požehnaný krásnými potomky, se však stal pyšným a arogantním. Násilí a krutovláda, jichž se dopouštěl, vyděsily bohy do té míry, že se začali modlit a prosili Stvořitele Brahmu o pomoc. Jako odpověď na jejich modlitby se zjevil Pán Hari ve formě Narasimhy, obra s lví hlavou. Jeho tělo bylo obrovské a silné, s ostrými zuby a drápy. Uši mu plály jako hořící kusy dřeva, břicho bylo velké jako hora a jeho ruce by byly schopny zatřást celým světem. Svým dechem porážel hory, vlasy měl jako ohnivé jazyky a nohy i ruce jako smrtelné zbraně. Narasimha zabil krále Hiranjakašipu a démoni, jeden za druhým, padali pod jeho plamenným pohledem. Z komnat paláce zbyl jen popel.

Prahláda, jehož život zůstal ušetřen, vykonal pohřební obřad za všechny padlé příbuzné a vyjádřil soustrast těm, kdo přežili. Všichni byli ničivou katastrofou ochromeni a na okamžik strnuli bez hnutí.

PRAHLÁDA uvažoval:

Kdo nám teď může pomoci? Pán Hari zničil samo semínko rodu démonů. Běda, snadno dosáhl náš nepřítel vojenského vítězství. Bozi, dříve s úctou se sklánějící k nohám mého otce, teď obsadili jeho říši. Moji vlastní příbuzní jsou zbaveni síly, bez práce a bez radosti, ubozí a zbědovaní. Jak zvláštní je to osud, démoni, kdysi tak mocní, jsou nyní slabí a bojácní jako bozi. Octne-li se bázlivá zvěř v cizí vesnici, vystraší ji i jen zvuk padajícího listí. Podobně jsou na tom démonky. Když viděly chrabrost nepřítele, nechají se lehce čímkoli vyděsit.

Bozi si vzali zpátky strom plnící všechna přání. Tak jako dříve démoni hleděli s potěšením do tváří démonek, nyní si toto potěšení užívají bozi. Polobohyně a jiné bytosti, obývající ještě před krátkou dobou komnaty démonů, utekly z paláce do lesů pod horou Méru a žijí tam jako lesní zvěř. Moje matky, královny padlého Hiranjakašipu, jsou ztělesněním smutku. Ach běda, kdo obdivoval mého otce, slouží nyní bohu Indrovi. Z vůle Pána Hariho jsme byli vystaveni nepopsatelnému neštěstí a i pouhá myšlenka na to nás oslabuje a činí z nás ubožáky.

PRAHLÁDA pokračoval v přemýšlení:

Tak jako sněhy na vrcholcích Himalájí nejsou vystaveny spalujícímu žáru Slunce, tak bohové žijící ve stínu svého ochránce, boha Višnua, nemusí čelit pohromám. Tak jako malá opička, sedící na větvi stromu, dráždí velkého psa, který za ní ze země nemůže, tak bohové, užívající si bezpečné ochrany boha Višnua, zase dráždí démony.

Višnu ochraňuje a udržuje celý vesmír. I když jakožto Narasimha nepoužívá žádnou zbraň, nikdo se mu nemůže postavit na odpor. Všem bytostem světa je útočištěm, proto není jiné cesty, než se všemi prostředky snažit k němu uchýlit. Není nikoho, kdo by byl nad ním, on sám je příčinou stvoření, udržování i zániku vesmíru. Od této chvíle se stanu stoupencem Višnua a budu žít naplněn jeho přítomností. Posvátná mantra Namó Nárájanája, jemu zasvěcená, přináší jeho přívržencům požehnání, proto kéž stále zní v mém srdci.

Avšak ten, kdo Višnuem není, nemůže z uctívání Višnua očekávat prospěch. Měl bych uctívat Višnua tak, že se jím stanu. Proto já jsem Višnu. Ten, kdo nosí jméno Prahláda, není nikdo jiný než Višnu. Není tu žádná dvojnost. Garuda, který nosí boha Višnua, nyní nosí mne. Znaky jeho totožnosti zdobí moje ruce a po mém boku stojí jeho choť Lakšmí. Všechna božská nádhera Višnua je nyní moje.

Ulita, disk, hůl a meč, symboly spojené s Višnuem, jsou nyní i moje. Lotosový květ symbolizující břišní lotos Stvořitele Brahmy vyrůstá ze mne a v mém břiše nyní opakovaně vzniká i zaniká celý vesmír.

Tmavě modrá barva Višnua je nyní barva moje a oděn jsem do jeho zlatého hávu. Jsem Višnu. Kdo je můj nepřítel a kdo se mi nyní může postavit? Jsem Višnu, proto ten, kdo by mi chtěl ublížit, na to doplatí svým životem. Démoni stojící přede mnou nemohou unést pohled na záři, která ze mne vychází. A bohové pějí k mé chvále, neboť já jsem Višnu.

Překonal jsem pocit dvojnosti a stal se ze mne Višnu. Jsem ten, jehož břicho pojímá tři světy a kdo tím, že si podmanil zlé síly vesmíru, každého zbavuje strachu a starostí. Toho zdravím.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy