Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. září 1979 - Prostě jen buďte ve svém vjemu „jáství" a nesnažte se tomu dávat tvar svého těla (z knihy Semena vědomí)

18. 9. 2018 - Jirka

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Toto vědomí podstaty bytí, které nyní prožíváte, je závislé na esenci potravy, kterou konzumujete. Váš životní dech začne slábnout, až jednoho dne, kdy nebudete schopen již dále zpracovávat a konzumovat potravu, zcela zmizí společně s vědomím, že „jste a existujete". Tuto záhadu rozřešíte za toho předpokladu, že budete dychtivý po přešetření a rozřešení pravdy. 

9. září 1979

Maharadž: Poté, kdy jste se stali vědomi si svého těla a své podstaty bytí, jste začali sbírat dojmy ze svého prostředí a začali jste pozorovat projevený svět kolem sebe. Po úvaze z celkového pohledu na svět a na sebe v tomto světě musíte dojít k nějakému závěru, co vlastně jste.

Veškeré vaše chování je závislé na vašem ztotožnění s tělem, které závisí na poznání „já jsem". Poznání „já jsem" je závislé na potravinové esenci, která udržuje vaše tělo při životě.

Toto je váš kapitál k tomu, abyste se mohli ve světě pohybovat. Toto vědomí podstaty bytí, které nyní prožíváte, je závislé na esenci potravy, kterou konzumujete. Váš životní dech začne slábnout, až jednoho dne, kdy nebudete schopen již dále zpracovávat a konzumovat potravu, zcela zmizí společně s vědomím, že „jste a existujete". Tuto záhadu rozřešíte za toho předpokladu, že budete dychtivý po přešetření a rozřešení pravdy. Předtím, než jste začal zakoušetsvé tělo nebo potravu, tu nebyla žádná zkušenost vašeho já nebo světa. Tento projev je bez počátku. Nejprve se zrodil prostor, z něho vzešel vzduch a z něho světlo a teplo; z tohoto tepla se utvořila voda a z ní vzešla země, ze které vyrašil veškerý život. Za tento velký projev společně zodpovídá všech pět elementů. Vědomí je kvalitou esence potravy, která je ve všech pěti elementech.

Tazatel: Potom by tedy rozdílné kvality potravy měly vytvářet rozdílné kvality tohoto vědomí?

Maharadž: Těchto pět elementů se navzájem liší jeden od druhého. Guna je rozdílná v každé formě. Když je toto vědomí omezeno pouze na tělo, zdá se, že je u všech individualit rozdílné, kdežto jestliže zná sebe samo, automaticky se rozplyne do univerzálního vědomí, které je všeprostupující.

Tazatel: Jak se rodí iluze, nevědomost?

Maharadž: Jak je zrozen stín substance? Vychází se všech substancí, které vytvářejí tělo. Tato mája není ničím jiným než láskou k této podstatě bytí.

Tazatel: Nejsme schopni z této propasti vystoupit.

Maharadž: Chytněte se pevně toho, čím jste byl v začátku, pod podmínkou, že si k tomu nebudete přidávat nějaké osobní okrasy či připoutanosti. Tato propast, ve které jste uvězněni, je vaším vyprojektovaným konceptem.

Tazatel: Co máme dělat, abychom získali takové zkušenosti?

Maharadž: Nedělejte nic. Prostě jen buďte ve svém vjemu „jáství" a nesnažte se tomu dávat tvar svého těla.

Tazatel: Proč bychom se měli držet tohoto vjemu „jáství"?

Maharadž: Musíte znát vědomí své podstaty bytí. Když toto budete provádět, budete jako muž, který chytil Boha — brahma do své dlaně. Stejně jako když rybář uloví rybu do své sítě, i vy chytnete a poznáte svoji podstatu bytí, kterou budete mít „v hrsti".

Tazatel: Mysl a ego mně vždy znesnadní to, abych poznal sebe sama.

Maharadž: Mysl neexistuje bez vašeho vědomí. Je to jen záležitost slov. Životní dech dal podnět k vzniku mysli.

Tazatel: Proč se musíme chytnout a držet tohoto vjemu „já jsem", když již víme, že jsme před tím? Pojem „já jsem" je pouze koncept.

Maharadž: Kdy se vám objevilo poznání, že „já jsem" je pouze konceptem?

Tazatel: Uvědomil jsem si, že všechno jsou pouhé koncepty a že tedy nemusím s těmito představami žít.

Maharadž: Není potřeba se zatěžovat tím, zda-li být s tím či s tamtím. Prostě jen buďte.

Tazatel: Slýcháme tu, že máme žít přirozeností, kterou ve skutečnosti již jsme. Díky vaší pomoci zde v této místnosti je snadné vyloučit to, čím ve skutečnosti nejsme, ale jak máme žít venku ve světě, který ve skutečnosti neexistuje?

Maharadž: Dojdete k realizaci, že vy neděláte nic. Vše se děje a vy poznáte, že jste pouze pozorovatelem jakéhokoliv dění. Proto jen buďte. Kde je tu svět pro ty, kteří realizovali? Svět je v této podstatě bytí.

Tazatel: Nemusím tedy nic dělat?

Maharadž: Co jste dělal doposud?

Tazatel: Náš vztah byl doposud založen na výrazech „muset" a „být". Mělo by se nejprve uskutečňovat to „být" a až potom to „muset"?

Maharadž: Ono se to postará samo o sebe. Já vám pouze ukazuji stav věcí a událostí. To, jak s tím poté naložíte, je vaše věc. Jednak pochopíte, že celá podpora všeho je skrze vaše Já, a za druhé, že jste vše ztratil.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek