Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 19.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

25. srpna 1979 - Projevením největšího zájmu se rozplynete ve svém Já (z knihy Semena vědomí)

17. 7. 2018 - Jirka

maharaj_audio2sm.jpgTazatel: Jaký je přesný rozdíl mezi džívouBrahmaa Absolutnem?
Maharadž: Odstraňte všechna jména a pochopíte to. Toto jsou všechno jen koncepty, chaotická složení slov, nic víc. Toto poznání, o kterém tu mluvím, je nekonečné, a tudíž nemá žádný začátek a proto ani konec. Toto všechno je produktem pěti elementů a tyto elementy včetně prostoru jsou substance. Prostor je jako temnota, prázdnota, jako noc. Z toho vzniká životní dech jako vibrace.

25. srpna 1979 - Projevením největšího zájmu se rozplynete ve svém Já

Tazatel: Jsem velmi zmaten, ale myslím si, že nejdříve je pro mně tím nejlepším meditace.

Maharadž: Nebude to mít žádný účinek. Dokud tady jsou otázky, je lepší je nechat vyplavat na povrch. Potlačení nevede nikam.

Tazatel: Je zapotřebí, aby se mysl stala klidnou?

Maharadž: Vy jste tu před myslí. Nevěnujte pozornost myšlenkám, ale soustřeďte se na vědomí. Myšlenky budou stále proudit, protože to je zákonitostí životního dechu. Můžete tak využít jakékoliv myšlenky, které jsou pro vás užitečné.

Tazatel: Je možné dosáhnout stav, kdy je mysl zcela klidná?

Maharadž: Ano, tento stav zakoušíte také v hlubokém spánku. Dosáhnete jej prostřednictvím meditace.

Tazatel: Není v tomto stavu účasten žádný proces?

Maharadž: Projevením největšího zájmu se rozplynete ve svém Já. Tuto skutečnost můžete realizovat tím způsobem, že zaměříte pozornost pouze na vědomí svého "já jsem". Je důležité, abyste nevěnovali žádnou pozornost tělu, ale vjemu „já jsem".

Tazatel: Existuje tu vůbec nějaká cesta? Každá individualita má svoji vlastní stezku, ne?

Maharadž: Vaší hnací sílou je poznat pravé Já, a proto vám říkám stezku přímou.

Tazatel: Která je to?

Maharadž: Právě vám ukazuji, co jste před slovy. Žádná z vašich zkušeností není věčná, tudíž nemohou být pravdou.

Tazatel: Přesto lidství zachytí okamžiky Božskosti.

Maharadž: Toto lidství je nepravdou.

Tazatel: Nemůžete přeci popřít lidství?

Maharadž: Toto lidské tělo není kvalitou Já.

Tazatel: Je jeho odrazem.

Maharadž: Dotyk „jáství" se objevil v úplné osamělosti. Stejně jako je v malém semínku obsažen celý strom, i „jáství" obsahuje celé stvoření.

Tazatel: Je Maharadž schopen rozpoznat naše stupně uvědomění?

Maharadž: Ne, protože vás nevidím jako totožnost.

Tazatel: Ale úroveň uvědomění je realitou, a ne nějakým konceptem.

Maharadž: Říkáte to ze své vlastní zkušenosti? Jsou to pouze ideje. Jak byste mohl tvrdit, že oheň ve vonné tyčince činí vývoj? Je tady nebo tu není.

Tazatel: Dokud nevyhasne, jsou tu různé úrovně.

Maharadž: A nakonec, když vyhasne, je tu poté nějaký vývoj? Dokonané je dokonané.

Uvažte, že to je jako s červy v kravském lejnu. V okamžiku, kdy tento trus zcela uschne, značí to zároveň konec těchto červů, nehledě na to, že přivodili nějaký vývoj.

Tazatel: Ale Maharadž není červem.

Maharadž: Zde není rozdíl; toto vědomí je produktem potravinové esence. Nezáleží na tom, jakou formu tato potravinová esence na sebe vezme. Může to být člověk, opice nebo i červ. Toto vědomí je produkt potravinové esence.

Tazatel: Jaký je přesný rozdíl mezi džívou, Brahmaa Absolutnem?

Maharadž: Odstraňte všechna jména a pochopíte to. Toto jsou všechno jen koncepty, chaotická složení slov, nic víc. Toto poznání, o kterém tu mluvím, je nekonečné, a tudíž nemá žádný začátek a proto ani konec. Toto všechno je produktem pěti elementů a tyto elementy včetně prostoru jsou substance. Prostor je jako temnota, prázdnota, jako noc. Z toho vzniká životní dech jako vibrace.

Toto tělo se na mne objevilo automaticky bez mého přání, a proto jsem byl uveden do rozpaků. To, co jsem později zakusil, se dá vyjádřit takto — já nejsem touto hmotou. Tato kvalita podstaty bytí a vědění, což je produktem hmoty, časem vyhasne a znova se vrátí do atmosféry ve vyvinutější úrovni a cyklus pokračuje. Tato podstata bytí došla do tohoto stavu hmoty, ale nezůstane v něm, nýbrž si pohlídá, aby se vrátila zpět do svého stavu absolutní jemnosti.

Z knihy Semena vědomí

Překlad Aleš Adámek