Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 5.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. srpna 1979 – Provádějte si své vlastní zkoumání a zkuste objevit, jak se přihodilo, že jste (z knihy Semena vědomí)

19. 6. 2018 - Jirka

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Co je tím stavem, kde neexistuje žádná změna a který je vždy stálý? Ten stejnorodý homogenní stav, ve kterém není žádné „já“ a žádné „vy“ – kde není nic. Pouze toto je věčná pravda. Co je vaše skutečná přirozenost? Jak a s čím sebe sama ztotožňujete? Jestliže se ztotožňujete s tělem, tak společně s tělem umřete.

20. srpna 1979 –Provádějte si své vlastní zkoumání a zkuste objevit, jak se přihodilo, že jste

Tazatel: Vaše filosofie začíná tam, kde končí věda. Studoval jsem toho mnoho z oblasti medicíny a i z jiných věd, ale když jsem si přečetl knihu rozhovorů s Vámi, pokorně jsem poklekl k Vašim nohám. Kdo je tím, koho nazýváte átman? Kdo je znalec a kde v těle je tento znalec umístěn? Ihned porozumím a chápu, že se v mém těle objevilo nějaké zranění nebo rána třeba na noze, ale nevím, odkud se toto pochopení vzalo? Právě si myslím, že někde mezi šíjí a hlavou je někdo, kdo toto zná. Kde je toto poznání umístěno?

Maharadž: Je to v brahma-randhře (otvor na temeni hlavy). Někteří jógini shromažďují veškerý svůj životní dech do tohoto místa a upevňují se v něm, ale nechápou přitom základní princip.

Jeden velký muž prováděl po dlouhou dobu několik asketických cvičení, když se mu na konci této doby zjevila vize, která se před ním prostřela. Tento velký muž byl velice špinavý, a proto se rozhodl, že se nejprve umyje, a tak řekl: „Nejprve se umyji a potom tě uvítám.“ Když se muž zcela očistil, vize jej pozřela. Obojí se stalo jednou entitou, jednou krásou, blažeností a radostí. Stejně tak všechno to, co nyní prožíváte, je tím, co musí být odloženo jako nečistota. Vše neužitečné, co se pouští a odkládá, v sobě obsahuje právě toto nabyté poznání a vjem podstaty bytí.

Tazatel: Co to znamená?

Maharadž: Ta část těla, která se nachází pod šíjí, je plná zápachu ze zkažené potravy, nicméně v tomto těle žije tato tajemná duše, která není pošpiněná. Člověk tu žije s touto duší a jeho život, jeho citlivost či poznání, se rozprostřelo po celém těle. Existence života mu dává vše, co je krásné, a vše, co půvabně voní. Vaše existence je vše-prostupující. Ani všechny védy (svatá písma) dohromady neví, jak vás mohou velebit.

V kapce „jáství“ je obsažen veškerý vesmír. Můžete být dále touto kapkou v okamžiku, kdy tuto kapku pochopíte? Vjem „jáství“ označuje Parabrahman, ale není to Parabrahman.

Tazatel: Je vědomí skutečné nebo neskutečné?

Maharadž: Je to snové vědomí. Vy jste neskuteční, a proto je i svět neskutečný. Je to iluze, mája.

Tazatel: Proč tato iluze, mája, vytváří všechny tyto ztělesněné životy?

Maharadž: Farmář pěstuje a sklízí obilí proto, aby jej mohl jíst, a mája vytváří životy proto, aby je mohla pohltit. Mája nežije na životu, nýbrž na smrti tohoto života, protože by nebyla schopna bez těchto forem fungovat.

Tazatel: Podle vědců nemůže být hmota nikdy zničena, protože se vždy přemění z jednoho stavu do druhého.

Maharadž: Co je tím stavem, kde neexistuje žádná změna a který je vždy stálý? Ten stejnorodý homogenní stav, ve kterém není žádné „já“ a žádné „vy“ – kde není nic. Pouze toto je věčná pravda. Co je vaše skutečná přirozenost? Jak a s čím sebe sama ztotožňujete? Jestliže se ztotožňujete s tělem, tak společně s tělem umřete.

Tazatel: Zkouším tuto totožnost s egem zlomit.

Maharadž: Pociťovat, že jste individuální osobou, je samo o sobě podmiňujícím konceptem a i ten, kdo chce rozlomit omezení, je také konceptem. Jak můžete zničit ego, které tu není? Poznání „já jsem“ je první nevědomostí a jakékoliv poznání, které na základě tohoto prvního konceptu nabydete, je také nevědomostí. Jděte zpět ke zdroji své nevědomosti.

Myslíme si, že s polovičním poznáním jsme plní moudrosti a hlubokého poznání, což je naše domněnka. Ovšem pouze tehdy jsme důkladní a silní, když jsme bez myšlenek. Realizujte tento stav, který je osvobozen od myšlenek. Nestarejte se o jiné lidi a jiné věci. Provádějte si své vlastní zkoumání a zkuste objevit, jak se přihodilo, že jste.

Princip, který toto všechno chápe, je tím, jehož řečí je mysl. Na konci je obojí, tedy cokoliv, co je pochopeno, a ten, kdo chápe, zlikvidováno. Mnoho lidí to pochopilo a odešlo do tichosti.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek