Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 19.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. srpna 1979 – Připomínejte si svoji podstatu bytí (z knihy Semena vědomí)

12. 6. 2018 - Jirka

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Na počátku vám zcela vystačí pochopení, že potenciálně všechno je potravinové hodnoty. Začnete tedy s touto potravinovou hodnotou a životním dechem, s touto kombinací a vjemem „jáství“; později musíte ale prošetřit a pochopit, jak se toto „jáství“ objevilo. Musíte jít ke kořeni. Kořen zde značí princip múla – což značí dítě. Jak se tato dětská forma vytvořila? V tomto procesu, ve kterém se vracíte zpět k samotnému zdroji, realizujete, že „jáství“ obsahuje tento úplný projevený vesmír, stejně jako semeno stromu obsahuje celý strom. K hlubšímu objasnění si vezměte kupříkladu snový svět. Jste ponořen do hlubokého spánku a náhle pocítíte vjem „já jsem“ a tento vjem „jáství“ vytvoří snový svět. Stejně tak je i tento projevený svět vytvořen tímto „jástvím“. Tuto skutečnost budete realizovat později v průběhu vašeho hledání pravdy. Posledním vývojovým stádiem pro vás bude překročení i tohoto „jáství“ a stabilizování se v Konečném principu – Absolutnu.

19. srpna 1979 – Připomínejte si svoji podstatu bytí 

Tazatel: Jak mohu dosáhnout toho, o čem tu Maharadž mluví?

 Maharadž: Připomínejte si svoji podstatu bytí. Poznání „já jsem“ vám přišlo z vaší sattva guny, což je vaše podstata bytí. Sattva, radžas a tamas zde v projevu hrají své role. Kvalitou sattvy, esence, je znát to, že jste, a vybavit vás tímto základem bytí, na jehož platformě jednáte. Radžas je motivující faktor, který vám umožní se pohybovat, a tamas je nečinnost, ztuhnutí. Toto poznání „já jsem“ k vám přichází poté, kdy je vaše tělo narozeno. Potom toto tělo vyroste svým vlastním způsobem z dětských let, až zestárne. Co zde zůstalo po všech těch ctižádostech a tužbách, které jsou naplněny, a po všech těch činnostech, které se uskutečnily v souladu se svým přirozeným stavem a schopností?

To, co nakonec zůstává, je jen jedním – vjemem „já jsem“. Tudíž po celý svůj život si musíte pamatovat, že je třeba prošetřit, kdo (pozn. č. př.: resp. co) je tímto „já jsem“. Jinak nebudou mít pojmy zrození a smrt pro vaši podstatu bytí žádný význam, protože i tato podstata bytí zcela nenávratně po smrti těla zmizí.

Tazatel: Podstata bytí bude po smrti těla rozpuštěna a zmizí?

Maharadž: Tato podstata bytí je kvalitou esence potravinového těla. Ve skutečnosti tato podstata bytí žije v závislosti na potravě, která je vaším tělem. Všechna těla jsou potravou. Tento pocit podstaty bytí se projeví v těle a je rozpuštěn a mizí v okamžiku, kdy tělo umře.

Podstata bytí značí milování tohoto pocitu já. Láska je zahrnuta v této podstatě bytí a tato láska roste tak, jak roste tělo.

Pro stále větší a větší potřebu lásky věnované této podstatě bytí, je zapotřebí většího a většího projevu, více, zážitků a mnoho jiných věcí. Těmito požadavky se tato láska uspokojuje. Pro pohodlí těla a této podstaty bytí, tzn. „lásky být“, si člověk namlouvá toto: „Chci pro své pohodlí mnoho věcí, které vidím kolem sebe.“ V důsledku toho si musíte najít ženu, sehnat dům, koupit mnohé šaty a jiné věci, abyste tuto dychtivost uspokojil, a to nemá konce. Tato podstata bytí pouze vytváří karmu. Ve skutečnosti nikdo není narozen a nikdo neumírá. Skutečností je, že podstata bytí se objeví a podstata bytí zmizí.

Tazatel: Jak může karma jednat ze života do života a co Bůh?

Maharadž: Ten, kdo pochopí význam slova Bůh, je sám o sobě Bohem.

Tazatel: Co zůstává poté, kdy se poznání podstaty bytí rozpustí a mizí?

Maharadž: Podívejte se, cigaretový zapalovač je zapálen a nyní je uhašen. Znamená to ale, že je mrtev? Tato podstata bytí v okamžiku, kdy je uhašena, je rozpuštěna v brahman, odkud také přišla.

Tazatel: Jestliže je podstata bytí rozpuštěna, není tu žádná karma, že?

Maharadž: Mohou zde být činnosti, když tu není podstata bytí? Když tu je podstata bytí, je tu i projev, a činnosti se dějí v oblasti tohoto vědomí. Není tu žádný konatel. Chybně si konatelství přivlastňujeme.

Toto „jáství“ je jako semínko bobulovitého plodu. V tomto semínku je přítomen celý les křovisek těchto plodů v potenciálním stavu. Podobně toto „jáství“ je semenem projevu, ve kterém se dějí činnosti, a není tu žádný konatel. Jak je semínko v ovoci formováno? Semínko je zformováno z esence šťávy tohoto ovoce, že? Co to znamená, když je semínko zformováno? Toto formování značí proces zaznamenávání všech podob formy stromu, které jsou již zaznamenány v samotném stromu, ze kterého se v pravý čas opětovně přenesou do dalšího stromu. Nicméně všechny tyto záznamy jsou zakódovány pouze v samotném semínku. A tak je tomu i v případě rozmnožování lidského rodu formou lidských semen. Kdy je toto semeno zasazeno? Jak si zaznamenává image čili podobu obou rodičů? Tím způsobem, že každé individuální semeno přejímá podobu otce či matky, a dostává se mu tak jedinečné tělesné formy? Co je tím základním principem?

Vezměte si jako příklad televizní obrazovku. Na obrazovce vidíte pohyb a činnost všech postav a podob. Tyto podoby jsou již někde zaznamenány a jsou nyní přehrány, čili se jejich pohyb nezastaví ani tehdy, když na ně budete křičet a žádat je, aby tak učinily a přestaly hrát. Tento příklad není příliš dobrým připodobněním z toho důvodu, že lidské nebo přírodní semeno, které se rozmnožuje do podobné či stejné podoby, provádí tuto činnost zcela spontánně, kdežto televizní záznam/film je dílem dovednosti lidského intelektu.

Tazatel: V buddhistickém učení neexistuje úplné řešení. Jsou tu nahromaděné shluky, které vytvářejí novou bytost.

Maharadž: Ať je buddhistická filosofie jakákoliv, považte, že tu existuje množství různých idejí a konceptů. V každé osobě se vytvoří mnoho různých idejí, a když se tyto ideje spontánně vynoří, tato osoba se podle nich začne chovat. Začne tyto ideje následovat, protože jsou její a vzešly z ní, a má je tudíž ráda.

Nemám potřeby ani tendence následovat jakékoliv různé ideje či úsudky jiných. Nicméně mezi všemi těmi úsudky je ten nejlepší dán Krišnou, který říká, že se musíme dostat ven z našich vlastních úsudků, z našich vlastních představ o nás samých. Nebuďte závislý na nikom jiném.

Nyní tu posloucháte tyto hovory a realizujete svoji vlastní konečnou pozici, neboli svoji pravou pozici, kterou již nikdy neztratíte. Stabilizujte se zde. Můj Guru mi také naznačil moji konečnou destinaci a já jsem se v ní stabilizoval.

Vaši pozornosti se přihodí, že jste/existujete. Když to (já existuji) nebylo ve vaší pozornosti, znamená to, že tu tento princip nebyl? Samozřejmě že byl. Tento princip je neposkvrněný a bez pozornosti. Přežívá v nepozornosti. Věčně.

To znamená, že vše, co je získáno, je obětováno brahman. Ano, všechno poznání a toto vědění je nabídnuto brahman.

Tazatel: Jestliže je tělo potravou pro podstatu bytí, budeme stále pociťovat nejistotu našeho těla. Nikdy nebude v klidu a tichosti, protože budeme stále znepokojeni starostí o přežití podstaty bytí prostřednictvím těla.

Maharadž: Kdo je tím zájemcem o klid ve chvíli, kdy opustíte své tělo?

Tazatel: I když nejsem ztotožněn s tělem, a vím, že to je potrava pro podstatu bytí, i tak se cítím být znepokojen.

Maharadž: Je dobré, že věnujete tolik péče a starostí ochraně těla, ale nezapomeňte při tom, že toto projevené tělo je závislé na esenci potravy, kterou se živíte.

Všechny druhy, tj. např. hmyz, zvěř, lidské bytosti aj., jsou tvořeny z esencí či výtažků vegetační přírody. Tato kvalita podstaty bytí je v těchto výtažcích vegetace obsažena v latentním stavu. V každém živočišném druhu je obsažena tato znalost, čili princip prostého vědění. Nezáleží na tom, čí je to znalost, ale pouze že tu podstata bytí neboli znalost prostě je.

Tazatel: Jsou zde různé podstaty bytí?

Maharadž: Projevené vědomí se odlišuje prostřednictvím různých těl. Tělesné tvary jsou rozdílné, hlas je rozdílný, ideje jsou rozdílné, zvuk je rozdílný, chutě jsou rozdílné apod. Možností je nekonečně mnoho.

Tazatel: Jak může být podstata bytí rozdílná? Podstata bytí je přece pouze jedna.

Maharadž: Zvuk jako takový je stejný, ale jeho vyjádření skrze různé instrumenty se liší. Ze stejného vědomí je zrozen jak Krišna ve svém, tedy Krišnově těle, tak i osel, který je zformován podle svých dispozic. Vědomí je ale vždy stejné.

Tazatel: Jsou guny závislé na potravě, kterou konzumujeme, nebo jsou již zde bez tohoto vlivu?

Maharadž: Na počátku vám zcela vystačí pochopení, že potenciálně všechno je potravinové hodnoty. Začnete tedy s touto potravinovou hodnotou a životním dechem, s touto kombinací a vjemem „jáství“; později musíte ale prošetřit a pochopit, jak se toto „jáství“ objevilo. Musíte jít ke kořeni. Kořen zde značí princip múla – což značí dítě. Jak se tato dětská forma vytvořila? V tomto procesu, ve kterém se vracíte zpět k samotnému zdroji, realizujete, že „jáství“ obsahuje tento úplný projevený vesmír, stejně jako semeno stromu obsahuje celý strom. K hlubšímu objasnění si vezměte kupříkladu snový svět. Jste ponořen do hlubokého spánku a náhle pocítíte vjem „já jsem“ a tento vjem „jáství“ vytvoří snový svět. Stejně tak je i tento projevený svět vytvořen tímto „jástvím“. Tuto skutečnost budete realizovat později v průběhu vašeho hledání pravdy. Posledním vývojovým stádiem pro vás bude překročení i tohoto „jáství“ a stabilizování se v Konečném principu – Absolutnu.

Nepředpokládejte, že pochopením všech těchto slovních poznatků a znalostí se zároveň stanete naplněni moudrostí. Když si něco takového budete myslet, je to, jako kdybyste dostal ukrutnou zácpu. Vše, co jsem vám tu vysvětlil, musí být realizováno skutečným Já.

Předtím, než ve vás tato podstata bytí vzešla, jste tu byl po celý čas, ale nebyl jste si toho vědom. Absolutno vůbec nezná Sebe Samo. Náš skutečný a pravý stav není poznáním, nýbrž je tím, co je tu před poznáním.

 

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek