Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.7. -
Guru Purnima

     
  29.7.        
12.8.      
 26.8.      
9.9.      
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.057

6. 6. 2018 - Lenka

Celý vesmír je prostoupen jediným Já.
Neštěstí a zármutek je Já.
Štěstí je rovněž Já.
Proto jsou všechny touhy pouhá nicota.
Protože vím, že všechno je Já, jsem osvobozen od veškerého usilování.
V tomto těle, uvnitř i vně, nahoře i dole, tam i tady, všude je pouze Já, samotné Já, a neexistuje žádné ne-Já.
Toto Já je všude a vše existuje jakožto Já. 
Všechno je Já.

IV.57

RÁMA se zeptal:

Jak může tento neskutečný svět existovat v Brahman? Může snad sníh existovat na Slunci?

VASIŠTHA řekl:

Rámo, na tuto otázku ještě není čas, neboť nejsi dostatečně zralý na to, abys pochopil odpověď. Malého chlapce nebude zajímat milostný příběh. Strom dá svoje ovoce v pravý čas. Stejně tak přinesou v pravý čas své ovoce má slova. Zkoumáš-li své Já skrze Já svým vlastním úsilím, pak odpověď na svoji otázku jistě nalezneš. Mluvil jsem o otázce konání a nekonání, abych ti objasnil podstatu podmíněnosti mysli, podstatu vytváření myšlenek a představ.

Omezení znamená omezení právě myšlenkami a představami. Osvobození znamená osvobození se od nich. Oprosti se od všech představ, včetně představ o osvobození. Nejprve se pěstováním dobrých vztahů a přátelství zbav touhy po hmotných statcích. Poté se oprosti i od představ přátelství, aniž bys ovšem přestal přátelsky jednat. Zbav se všech tužeb a rozjímej o povaze kosmického Vědomí. I to je stále v rámci myšlenek a představ, proto toho v pravý čas zanechej. Spočívej v tom, co zbude, když se od všeho oprostíš. A zřekni se toho, kdo se všech představ zříká. Jakmile odejde samotná představa jáství, budeš neomezený jako prostor. Kdo se takto z celého svého srdce odevzdá, je nejvyšší Pán, bez ohledu na to, zda nadále žije aktivním životem, nebo setrvává v meditaci. Činnost nebo nečinnost pro něj nemá žádný smysl. Ó Rámo, prostudoval jsem všechny svaté knihy a přesvědčil se o tom, že vysvobození nepřijde bez naprostého oproštění se od myšlenek, představ a podmíněnosti mysli.

Tento svět rozličných jmen a forem se skládá z toho, co je žádoucí nebo nežádoucí. Tím se lidé zabývají, kdežto Sebepoznání nikoho nezajímá! Ve třech světech se jen zřídka najde člověk poznání. Někdo se stane vládcem světa nebo králem nebes, ale to všechno jsou jen složeniny z pěti prvků! Je smutné, že se lidé oddávají zkáze svého života pro tak nepatrný zisk. Je to škoda. Nikdo nevěnuje pozornost učení mudrce, jemuž se dostalo poznání Já. Člověk poznání je ustálen v nejvyšším bodě, kam ani Slunce či Měsíc nemají přístup, proto ho nemohou okouzlovat úspěchy a potěšení tohoto světa.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy