Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 5.2. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. srpna 1979 - Meditace je jediný lék – (z knihy Semena vědomí)

5. 6. 2018 - Jirka

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Vím, co jste a co jste byl před svým „jástvím“. Znal jsem vás ještě předtím, než se seznámili vaši rodiče. Znám vaši základní znalost (vědění) vzniknuvší poté, kdy se vaši rodiče spojili. Vím také, jak se přeměnila do různých stupňů, jak se vyvinula do různých podob. Toto všechno znám. Představte si, že je nějaké osobě sto pětadvacet let. Od svého dětství až doteď prošla různými stupni, naučila se mnohým světským věcem. Nyní ale cokoliv, co se naučila nebo získala, zmizelo a ona leží na smrtelné posteli. Co ji nakonec zůstává? Pouze toto dětské vědomí, tato dětská nevědomost tu zůstává. A i to zmizí. Půjde to do nebe či do pekla? Ne, tato nevědomost vypučela a tato nevědomost zmizí.

18. srpna 1979 - Meditace je jediný lék

Tazatel: Proč je pochopení tak přelétavé a měnlivé?

Maharadž: Záleží to na tělesném vjemu. Všichni lidé zde získají poznání, ale chováním se budou jeden od druhého lišit.

Tazatel: Já se držím stále stejného vědomí a pochopení, které se odráží v tomto vědomí, se den ze dne zcela mění.

Maharadž: Ó ano. Toto poznání „já jsem“ nezůstane v poli postojů mysli a porozumění v mysli stejné. Mění se každou chvíli. Nikdy se samo neustálí na jedno pochopení.

Tazatel: Takže tu potom něco takového jako konečné pochopení neexistuje?

Maharadž: Začátkem a koncem tohoto pochopení je poznání „já jsem“. Začátek všech představ začal se základním konceptem „já jsem“. Poté, co projdete skrze všechny koncepty, a zbavíte se jich, nakonec se budete muset zbavit toho posledního neboli základního/prvního konceptu.

Tazatel: Myslíte si, že když prostě zaměřím pozornost na toto odmítnutí, že dojde ke zmizení toho posledního konceptu?

Maharadž: Vidíte plamen tohoto cigaretového zapalovače? Objevil se a zmizel. Je to právě jako toto. Nabyl tento plamen nějaký koncept? Co je tu bez konceptu, je tím nejdokonalejším a nejsprávnějším. Pozorování musí být prováděno tehdy, když se snažíte soustředit na něco objektivního. Představte si, že se chcete soustředit na Rámu, Krišnu nebo Krista. Pak je tu otázka soustředění neboli pozorování. Toto je pouze poznáním „já jsem“.

Tazatel: Problémem je, že čím dám více pozornosti vědomí, tím větší koncept se mi v mysli objeví.

Maharadž: Jak zaměřujete svoji pozornost na vědomí? Vědomí samotné se musí zaměřit.

Tazatel: To je to, co jsem myslel.

Maharadž: Poznejte a pochopte vědomí a dojděte k závěru, že vědomí není vaším Já.

Tazatel: Já nemohu. Já nemůžu!

Maharadž: Vzdejte se toho! Já vám nesplním žádný z požadavků, který si vytvoříte. Nebudu uspokojovat vaše požadavky. Nedám vám nic, co byste si přál. Prostě vám řeknu a zdůrazním, co jste. Chcete přeměnit nebo přetransformovat sebe do něčeho: „Chci se stát tímto, budu dělat toto.“ Řeknu vám, co je vaším principem, tím nejvnitřnějším jádrem, kterým jste. Nejsem sochařem, vidíte, nevytvářím pro vás podobizny, kterými byste se měl stát.

Tazatel: Odkud vzešla potřeba vědomí vidět sama sebe jako vše.

Maharadž: Víte, že jste, a milujete tento vjem bytí, chcete prostě být. Odtud ta nutnost. Ačkoliv jste řekl, že jste to pochopil, je tu někde nějaký háček, že ano?

Tazatel: Jedna karta. Nechávám si v rezervě jednu kartu.

Maharadž: Zahoďte ji! Co je ztráta? Vzdejte hru. Posloucháte nebo neposloucháte můj hovor. Přišel jste sem nebo jste sem nepřišel. Vím, co jste a co jste byl před svým „jástvím“. Znal jsem vás ještě předtím, než se seznámili vaši rodiče. Znám vaši základní znalost (vědění) vzniknuvší poté, kdy se vaši rodiče spojili. Vím také, jak se přeměnila do různých stupňů, jak se vyvinula do různých podob. Toto všechno znám. Představte si, že je nějaké osobě sto pětadvacet let. Od svého dětství až doteď prošla různými stupni, naučila se mnohým světským věcem. Nyní ale cokoliv, co se naučila nebo získala, zmizelo a ona leží na smrtelné posteli. Co ji nakonec zůstává? Pouze toto dětské vědomí, tato dětská nevědomost tu zůstává. A i to zmizí. Půjde to do nebe či do pekla? Ne, tato nevědomost vypučela a tato nevědomost zmizí.

Tazatel: Otázkou potom je, zdali tato nevědomost může zmizet pouze skrze tento proces času nebo zdali může být zastavena nyní?

Maharadž: Dokonce i mezi tím. Je vyživována potravou a vodou. Pokud nejsou tyto produkty dodávány, odejde, zmizí.

Tazatel: Ale v případě Maharadže zmizela, a přesto je tu stále přísun jídla a vody. Takže se vás ptám, zdali je tento proces nevyhnutelný, nebo zda nevědomost může skončit nyní?

Maharadž: Musíte meditovat. Nebude to volně k dosažení. Nutným prahem, skrze který musíte projít, je pouze vědomí. Musíte to nasát a být vědomím. V procesu, kdy budete ve vědomí, se z něho dostanete a tam to spatříte a poznáte. Meditace je jediný lék.

Tazatel: Zdá se mi, že čím více se dostávám do vědomí, tím hůře ho lze překročit.

Maharadž: Dejte tomu ten správný průběh. Buďte v podstatě bytí. Zkoušejte být v podstatě bytí. Nezískáte to zde a nyní. Krok číslo jedna je: buďte sám sebou, buďte pouze ve své podstatě bytí. Třebaže začnete s myšlenkou, že jste Nehmotný Duch „já jsem“, musíte být v této podstatě bytí bez pocitu těla. Nyní cítíte, že jste tělo, ale jakmile budete spočívat v této podstatě bytí, potom poznáte, jak jste bez těla. Ale nezapomeňte ve stejnou dobu, že tělo a životní dech jsou velice důležité. Jakmile správně pochopíte tyto tři entity (tělo, životní dech a zprávu „já jsem“), budete od toho odloučen. Znalec těchto tří entit nebude chycen rodiči (pozn. č. př. to znamená, že nebudete uvězněni v konceptu narození a smrti).

Tazatel: Co Maharadž pochopil, zatímco přebýval v podstatě bytí, co mu dovolilo překročit vědomí?

Maharadž: Znáte televizi? Meditujte a budete to znát tak hmatatelně, jako když sledujete televizor. Potom pochopíte toto: Já nejsem televizní obrazovkou a televizní divák není v televizoru. V průběhu meditace bude mnoho poznání probuzeno a realizováno vámi a ve stejném procesu pochopíte, že cokoliv, co jste pochopil, není vámi.

Tazatel: To je důvod, proč jsem vám předtím říkal, že čím více si vědomí uvědomovalo samo sebe, tím tu byl větší koncept, poznání.

Maharadž: Ano, to se stane. Ve vašem vědomí je žijící kosmos a milióny vesmírů.

Tazatel: A co znalec?

Maharadž: Znalec a vše, co je poznáno, obojí zmizí. Nic nezůstane jako stabilní a stálé. Jak se uskutečnil tento trojúhelník (otec, matka a vy)? Meditujte o tom a dotazujte se na to.

Tazatel: Není otec, matka a já všechno jednou věcí; prostě jen tok tohoto vědomí?

Maharadž: Nemluvte, zkuste to pochopit. Pouhé mluvení o jídle vám žaludek nenaplní. Musíte se skutečně najíst. Věčného klidu nedosáhnete díky odvozenému poznání ze slov, ale pouze díky Sebe-poznání, Sebe-realizaci.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek