Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 19.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.048 - IV.051

2. 5. 2018 - Lenka

Všechna stvoření, malá i velká, ve fázi rozvoje i úpadku, jsou jako věnce spletené z jemných prvků, vyrůstající z neomezeného prostoru Vědomí. Někdy vzniká jako první prostor a Stvořitel pak nese jméno Brahma zrozený z prostoru. Jindy se jako první objeví vzduch nebo oheň, voda či země a podle toho se Pán stvoření jmenuje vzdušný, světelný, vodní či zemský Brahma. Z těla Stvořitele se rodí „slovo“, jako například bráhmana neboli kněží, a každé slovo se stane živou bytostí s příslušným jménem.

 

Kapitola 5: Příběh Dasury

IV.48

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, člověk, který je zaneprázdněn světskými záležitostmi a honbou za potěšením či mocí, netouží znát pravdu, kterou jistojistě nezná. Kdo je moudrý, ale nemá pod kontrolou touhy svých smyslů po potěšeních, vidí pravdu i iluzi. A jen ten, kdo jasně pochopil povahu světa a džívy a odmítl považovat projevený svět za skutečnost, je osvobozen a více se nezrodí. Nevědomý člověk usiluje o blaho svého těla, nikoli svého Já. Ó Rámo, nebuď jako nevědomí lidé, buď moudrý.

Nyní ti povím zajímavý příběh.

V zemi zvané Magadha, která oplývala spoustou krásných zahrad, žil učený mudrc Dasura, jenž byl přísný asketa. Nezajímala ho žádná potěšení tohoto světa a podstupoval tvrdá odříkání.

Byl synem mudrce Saralóny. Oba jeho rodiče onemocněli a zemřeli, když byl ještě velmi mladý. Lesní bohové se nad sirotkem, který byl žalem celý zoufalý, slitovali a řekli mu:

„Moudrý hochu, jsi synem mudrce, proč tedy naříkáš jako hlupák? Neznáš pomíjivou povahu projeveného světa? Věci vznikají, určitou dobu existují a pak zase zanikají. Není pochyb o tom, že ať se tu objeví kdokoli, a může to být sám Stvořitel Brahma, podléhá neodvratnému zániku. Proto netruchli nad nevyhnutelnou smrtí svých rodičů.“

Chlapcův zármutek tím byl utišen, Dasura se vzchopil a vykonal pohřební obřad. Poté začal vést přísný náboženský život omezený tím, co se smí či nesmí dělat. Protože ještě nedošel naplnění Pravdy, věnoval se provádění rituálů, i se všemi jejich příkazy a zákazy. To vše v něm vytvořilo pocit, že celý svět je plný nečistot. Zatoužil žít na čistém, neposkvrněném místě a rozhodl se pro vršek stromu! Vykonal posvátný rituál, během něhož si odřízl kus svého vlastního masa a obětoval ho ohni. Během okamžiku se před ním zjevil bůh ohně a řekl mu: „Přání, které se zrodilo ve tvém srdci, se ti splní.“

Dasura boha náležitě uctil a Oheň zmizel.

IV.49, 50, 51

VASIŠTHA pokračoval:

Poté před sebou mudrc spatřil obrovský strom jménem Kádamba, jehož zjev byl vskutku majestátní. Zdálo se, jakoby svýma rukama (listím) otíral slzy (dešťové kapky) svého miláčka (oblohy). Zakrýval prostor mezi nebem a zemí tisíci svými pažemi (větvemi) a stál tam jako kosmické božstvo se Sluncem a Měsícem jako svýma očima. Na nebeské mudrce, kteří přecházeli po nebi, pršely květy, jimiž byl celý strom poset, a včely, kterých tu bylo plno, pěly na počest světců písně. (Následuje další podrobný a krásný popis – poznámka S.V.)

Mudrc přistoupil ke stromu, který tu stál jako sloup spojující nebe a zemi. Usadil se na nevyšší větvi stromu a na chvilku svým pohledem přelétl obzor všemi směry. Naskytla se mu vidina kosmické existence. (Podrobně je to popsáno v kapitole 50 – poznámka S.V.)

Podle jeho příbytku ve stromě se Dasurovi začalo říkat Kádamba-dasura. Ve vrcholku stromu Dasura zahájil odříkání. Protože byl zvyklý na obřady popisované ve védách, vykonával je i zde, tentokrát však pouze v mysli. Taková však byla síla mentálního provádění, že dokázala jeho srdce a mysl očistit, a Dasura dosáhl nejvyššího Poznání.

Jednoho dne před ním stanula překrásná nymfa v šatech z květů. Mudrc se jí zeptal: „Krásná paní, vaší nádherou by byl přemožen i samotný bůh lásky. Kdo jste?“ A ona odvětila: „Pane, jsem bohyně lesa a vím, že nic na tomto světě není nedosažitelné pro toho, kdo přebývá v přítomnosti osvíceného mudrce, jakým jsi ty. Vracím se z lesní slavnosti, kde jsem se setkala s mnoha bohyněmi, které tam byly i se svými dětmi. Jsem mezi nimi jediná, která dosud dítě nemá, a jsem proto nešťastná. Ale proč bych měla být nešťastná, když tu jsi ty? Pane, dej mi syna, jinak se na místě proměním v popel.“ Mudrc sebral popínavou rostlinu, podal jí bohyni a řekl: „Teď jdi. Do měsíce tato rostlina začne kvést a ty porodíš syna.“ Bohyně plná vděčnosti odešla.

Po dvanácti letech se k mudrci vrátila se svým dvanáctiletým synem a řekla: „Pane, zde je tvůj syn. Seznámila jsem ho se všemi druhy učení a ty ho, prosím, pouč o Sebepoznání. Neboť kdo by nechal ze syna vyrůst hlupáka?“ Mudrc souhlasil, bohyně odešla a od toho dne začal Dasura učit chlapce Sebepoznání.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy