Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 18.12. 2018 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. srpna 1979 - Proč bych se měl obtěžovat tímto tělem? (z knihy Semena vědomí)

6. 3. 2018 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Nejste nikdy konatelem a ani jste jím nikdy nebyl. Myslíte si, že lidé ve filmu, který se hraje na televizní obrazovce, ucítí bolest a zemřou, když se televize vznítí a zničí? Nemáte žádný tvar, žádnou formu, jste jako prostor. Myslíte si, že životní dech, který vdechujete, bude cítit nějakou bolest, když budete umírat? Pouze se opětovně rozplyne ve vzduchu stejně tak, jako tomu bylo předtím. Ale tím, že tu budete sedět a poslouchat, se to nestane. Musíte meditovat.

14. srpna 1979 - Proč bychse měl obtěžovat tímto tělem?

Maharadž: Kolik let jste byl se svým Guruem?

Tazatel: Téměř šest let.

Maharadž: Co bylo účelem jeho džňány, jógy nebo čehokoliv, co učil?

Tazatel: Učí o tom, že lidstvo jako takové je nyní připraveno učinit velký krok ve vědomí. Nyní může být vytvořena epocha osvícení. Doposud všichni svatí, mudrci a spasitelé, které svět má, pracovali na ideách. Ideje ovšem nemohou změnit svět. Pokud ovšem několik málo lidí povýší úroveň svého vědomí pomocí meditace, kterou doporučoval, bude obecným efektem vyšší úroveň vědomí.

Maharadž: Celé vědomí je již zde, tak co chcete měnit? Jak to budete měnit?

Tazatel: Faktem ale zůstává, že změna ve vědomí může nastat v jakékoliv zvláštní formě.

Maharadž: Ano, ale ta změna nezůstane napořád.

Tazatel: Dobře, nemůže sice trvat stále, ale je tu nějaký důvod, proč by se zdokonalení ve vědomí nemohlo uskutečnit?

Maharadž: Můžete to změnit k lepšímu, ale kdo je tím, koho by to mělo těšit?

Tazatel: Toto je velmi důležitý moment k vyjasnění, obtížný bod, víte. Víme, že svět se roztříští do malých kousků, a někteří lidé říkají, aby se tomu nebránilo a nechalo se to zničit, protože je to nestálé. Lidé nedovolí, aby se takové změny nyní ve vědomí mohly uskutečnit.

Maharadž: Jak chcete zastavit něco, co je naprosto spontánní a co se zjevilo bez jakýchkoliv důvodů? Kdo vytvořil celou tuto věc? Zjistěte, odkud vychází tato promluva. Co je jejím zdrojem? Zdrojem je malý kontakt "jáství", ta špendlíková dírka, která nemá žádné rozměry. Podívejte se, co všechno z toho vzniklo a jak se tento hovor projevil. Odkud to všechno přišlo? Z této malé dírky, tohoto neohraničeného doteku "jáství".

Zlobíte se na mě a cítíte to. Co se stane? Nemůžete mě zabít. Rozmnožím se miliónkrát. Hovořím z tohoto pohledu. Můžete mne zničit? Pochopte, že cokoliv, co je mrtvé, je potravou této iluze, mysli. Ta může pohltit jakékoliv množství mrtvých složek. Nikdy nezemře. Mája tu bude stále.

Tazatel: Velice se podivujeme nad tím, že se zdáte být jakoby lhostejný a bezcitný k tomu "jáství". Zdá se, jako byste byl někde jinde a nebyl v tom angažován.

Maharadž: Chcete snad říci, že bych měl milovat tuto mizérii? Co se stane, když budu milovat toto já? Budu trpět více bolestmi nebo si nahrabu více peněz. Jaký to má smysl?

Anglický překladatel: Maharadž se ptá, co by se stalo, kdybyste mu nosili více a více peněz? Říká, že byste nejspíše za ně postavili nějaký pomník, který by přitahoval lidi a byl určen k uctívání. Pro něho by ovšem neměl vůbec žádný smysl.

Tazatel: Možná by to nemělo smysl pro vás, ale mohlo by to být užitečné pro někoho jiného.

Maharadž: Bude to užitečné pouze pro další lidské bytosti a to je vše.

Tazatel: Kde jste našel odvahu k tomu, abyste zůstal zcela sám?

Maharadž: Kdo vyžaduje odvahu? Vždyť je vaší přirozeností. Proč bych se měl obtěžovat tímto tělem? Právě minulou noc zemřelo v Gujaratě pětadvacet tisíc lidí. Pouze za jednu noc. Proč bych se potom měl obtěžovat a zabývat tímto tělem?

Měl jsem víru, oddanost, mnoho věcí. Poznal jsem úplnou přirozenost tohoto vědomí, které má velikost této špendlíkové dírky. Nic tu nezůstává, žádná víra, žádná oddanost, vůbec nic. Cokoliv, co jsem v té době měl ve zvyku si držet, je pryč.

Anglický překladatel: "Já", které potkalo svého Gurua, a "Já", které právě hovoří, jsou dva rozdílné stupně.

Tazatel: Jaký je potom smysl projeveného světa?

Maharadž: Otázka užitku či neužitku je vyloučena. Je to přirozeností vědomí, ve kterém se svět zjevuje. Svět má užitek pro toho, kdo se považuje za tělo. Skrze vaše smysly se svět jeví jako skutečný, ale toto je jen dočasný jev, který má krátké trvání. Je to stejné jako s nemocí, kdy se cítíte nemocni. Je to nemoc této iluze, máji.

Tazatel: Vždyť jsme zrozeni v těle; jak potom můžete tvrdit, že nejsme tělem?


Maharadž: Když se ztotožňujete s tělem, máte více co ztratit než získat. Co řeknete, že jste, když se přestanete ztotožňovat s tělem?

Tazatel: Ale jestliže mi budete řezat nohu, budu ječet.

(Maharadž udeří popelníkem do železné mísy, což vyvolá hlasité PING.)

Maharadž: Podívejte, toto také cítí bolest a také křičí, ale nyní je již klid! Chybně se ztotožňujete s tělem. Nejste jím. Je na vás, abyste to realizoval.

Tazatel: Někdy zažívám krátké útržky, kdy necítím tělo. Zmizí koncept času a je to bezčasé.

Maharadž: Správně. Tento krátký okamžik stačí k tomu, abyste i potom, kdy jste většinu času ztotožněni s tělem, cítili, že nejste tělo. Z nevědomosti přejde poznání "já·jsem" do bytí, a potom se opět rozpustí v nevědomosti, kde se toto poznání samo o sobě nezná. Poté, kdy toto pochopíte, můžete jít a cokoliv, co děláte, je bezpředmětné. Je to všechno Boží činnost. Nejste nikdy konatelem a ani jste jím nikdy nebyl. Myslíte si, že lidé ve filmu, který se hraje na televizní obrazovce, ucítí bolest a zemřou, když se televize vznítí a zničí? Nemáte žádný tvar, žádnou formu, jste jako prostor. Myslíte si, že životní dech, který vdechujete, bude cítit nějakou bolest, když budete umírat? Pouze se opětovně rozplyne ve vzduchu stejně tak, jako tomu bylo předtím. Ale tím, že tu budete sedět a poslouchat, se to nestane. Musíte meditovat.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek