Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 5.2. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Všechny vaše poznatky vycházejí z konceptu, že jste – Z knihy Semena vědomí

6. 2. 2018 - Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: To, co tu vysvětluji, je velmi hluboké poznání. Můžete zažít dokonce i brahma, ale ani tato zkušenost tu nezůstane. Všechny zkušenosti jsou tu díky buňce „já jsem“. Ale stejně tak jako všechny zážitky, tak i tato buňka zmizí. Dokonce i vaše nejlepší vzpomínka jednoho dne zmizí. Poznání „já jsem“ je časově ohraničené. Všechny vaše poznatky vycházejí z konceptu, že jste. Milióny svatých přišly a odešly. Zažívají nyní zde stav „já jsem“? Svatí neměli žádnou pravomoc pokračovat a zvěčnit si svoji existenci; jejich „jáství“ se stalo neviditelné. Světci nemohou ani o „píď“ změnit svět. Cokoliv, co se stane, se stane.

Všechny vaše poznatky vycházejí z konceptu, že jste – Semena vědomí

7. Července 1979

Maharadž: V nisarga (přírodě) je vše (roční období, setí, sklizeň atd.) časově ohraničeno, ale příroda sama není časem ohraničena. Příroda není ani ženského ani mužského principu. Mnoho Avatarů přijde a odejde, ale příroda tím není ovlivněna. Příběh o přírodě se line ze všech dojmů, které jste si vnesli od narození do své mysli. Do té doby, dokud se budete držet těchto vzpomínek, nebudete schopni poznat své skutečné Já. Jestliže studujete pouze všechna různá objektivní historická, životopisní aj. data, nemůžete realizovat své pravé Já. Musíte jít dovnitř. Jakékoliv velké věci, které se uskutečnily v přírodě, a to ať jsou jakkoliv působivé a dojemné, se stejně právě zde rozpustí. Tyto situace nastanou a zmizí. Ve  skutečnosti je to jen abstrakce, ale to, co je pevné a přítomné zde a nyní, je poznání „já jsem“.· Viděné a vidění zmizí. Říkám to pouze těm, kdo jsou připraveni poslouchat. Cokoliv se objeví, je zároveň předurčeno k zániku. Největší zjevení je poznání „já jsem“. Je to neviditelné před narozením a po smrti těla, a když je to viditelné, je to stálé a pevné. Mnoho velkých Mistrů se zjevilo a zmizelo díky mocnému semenu „já jsem“. Když prána (pozn. č. př.: životní síla) opustí tělo, poznání nemá žádný podporující prostředek, a tak zmizí, tzn. že je neviditelné.

To, co tu vysvětluji, je velmi hluboké poznání. Můžete zažít dokonce i brahma, ale ani tato zkušenost tu nezůstane. Všechny zkušenosti jsou tu díky buňce „já jsem“. Ale stejně tak jako všechny zážitky, tak i tato buňka zmizí. Dokonce i vaše nejlepší vzpomínka jednoho dne zmizí. Poznání „já jsem“ je časově ohraničené. Všechny vaše poznatky vycházejí z konceptu, že jste.

Milióny svatých přišly a odešly. Zažívají nyní zde stav „já jsem“? Svatí neměli žádnou pravomoc pokračovat a zvěčnit si svoji existenci; jejich  „jáství“ se stalo neviditelné. Světci nemohou ani o „píď“ změnit svět. Cokoliv, co se stane, se stane.

Tazatel: Ale Maharadž řekl, že díky existenci džňánina ve světě je tímto svět obdarován.

Maharadž: To bylo řečeno nevědomému, tj. tomu, kdo lne k tělu a mysli. Když tu není žádné „jáství“, co je tím, co byste potom potřeboval?

Tazatel: Jsem ztracen.

Maharadž: Kdo hovoří? Ke komu?

Tazatel: Sám k sobě.

Maharadž: Jestliže jste vy (tedy poznání „já jsem“) opravdu ztracen, jak potom budete moci něco vědět o pocitu ztracení? Jste neustále odváděn koncepty. Toto nepředstavitelně malinké semínko obsahuje vesmír. Vy jste ztratil tento bod, a proto mi dostatečně nerozumíte. O tomto principu „já jsem“ vám tu vykládám stále a pořád dokola. Nalezněte svoji totožnost. Vše, co se objeví, je odkázáno k zániku. Co mohou Roosevelt či Gándhí nyní dělat? Tam, kde to měli pod kontrolou a kde vše řídili, se nyní dějí změny. Proč se neobjeví a navrátí vše do klidu a pořádku? Když prána opustí tělo, nemohou promluvit ani velcí světci.

Tazatel: V Gítě Krišna říká·, že kdekoliv, kde je kalamita a není tam žádná dharma (pozn. č. p.: pravé učení), se objeví a navrátí vše do klidu a pořádku.

Maharadž: Je to jako při změně ročních období, kde je cyklus. V tomto cyklu je nutně pochopit hluboký význam Já. Všechny další otázky ustanou tehdy, když rozřešíte hádanku „já jsem“.

Tazatel: Někdy se cítím dobře, někdy špatně, někdy blaženě a někdy velice mizerně. Vím, že to je mysl; védy říkají, že mysl je zrozena z měsíce, a proto ty změny.

Maharadž: Prokažte mi tu laskavost a poté, co sem přijdete, nechte svoji mysl stranou. Dobré a špatné existuje pouze v oblasti mysli. Popřete jako svůj základ vše, co dostanete z mysli.

Tazatel: Kdo mi říká, abych přišel sem za vámi a seděl tu u vašich nohou?

Maharadž: Nedá se to vyjádřit ve slovech, můžete si to nazvat, jak chcete. Měsíc značí mysl, mysl je jako tekutina, která neustále teče. Proto pozorujte svoji mysl volně a bez vášní, jak teče, a nepřivlastňujte si tento tok mysli.  Buďte ve stavu „jáství“ beze slov. Dáváte význam slovům a nakonec slova zmizí; nakonec vnímatelné a pozorovatelné jde do stavu ne-vnímatelného a ne-pozorovatelného. Objevte to. Postupně tomu pomalu porozumíte a získáte klid a mír. Nic neděláte. Prostě se to děje. Mluvíte o poznání, které máte ovšem vyčtené a vyslechnuté od druhých. Dokud nemáte důvěru ve své vlastní Já, musíte sahat po autoritě druhých, ale já vám to říkám ze svého skutečného stavu; tak jak to zakouším, jak to vidím, jak mluvím a nemám potřebu citovat autority z Gíty nebo Mahábháraty. Když mluvíte o Gítě, musíte vědět, že se to vztahuje na vás, každé slovo z toho se vztahuje k vašemu vlastnímu Já.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek