Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 19.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.1 - IV.3

20. 12. 2017 - Lenka

Ti, kdo prohlašují, že vesmír existuje po svém zániku jakožto semínko, ve skutečnost vesmíru pevně věří! A to je čirá nevědomost, Rámo. Takový pohled je překroucený a mate jak učitele, tak žáka. V semínku rostliny je obsažen budoucí strom. Je to proto, že jak semínko, tak klíček jsou hmotné povahy, a tudíž poznatelné smysly a myslí. Avšak jak může být semínkem světa to, co je mimo dosah mysli a smyslů?

Jak může existovat semínko vesmíru v tom, co je jemnější než prostor? A jak by tudíž vesmír mohl vzniknout z nejvyššího Bytí?

KNIHA ČTVRTÁ - O EXISTENCI


Kapitola 1: Úvodní text knihy čtvrté 

IV.1

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, poté, co jsem osvětlil pravou podstatu stvoření světa, se budu zabývat výkladem toho, co je pro tento svět potravou. Svět, jakožto objekt vnímání, tu existuje jen tak dlouho, dokud trvá mylná představa o jeho projevení. Svět je vlastně stejně skutečný jako vidina ze snu, neboť je vytvořen z ničeho, nikým a bez prostředků.

Projevený svět je prožíván jako sen za bílého dne a je ve své podstatě neskutečný. Je to obraz na prázdnu, podobně jako barvy duhy. Je jako všeprostupující mlha, snažíš-li se ji uchopit, nemáš nic. Filosofové ho považují za nevědomou látku, prázdno nebo soubor částic.

RÁMA se zeptal:

Někteří lidé říkají, že v nejvyšším Bytí přetrvává tento vesmír jakožto semínko, aby se mohl v následující epoše znovu projevit. Jak je to možné? A mám ty, kteří zastávají tento názor, považovat za osvícené či nevědomé?

VASIŠTHA pokračoval:

Ti, kdo prohlašují, že vesmír existuje po svém zániku jakožto semínko, ve skutečnost vesmíru pevně věří! A to je čirá nevědomost, Rámo. Takový pohled je překroucený a mate jak učitele, tak žáka. V semínku rostliny je obsažen budoucí strom. Je to proto, že jak semínko, tak klíček jsou hmotné povahy, a tudíž poznatelné smysly a myslí. Avšak jak může být semínkem světa to, co je mimo dosah mysli a smyslů?

Jak může existovat semínko vesmíru v tom, co je jemnější než prostor? A jak by tudíž vesmír mohl vzniknout z nejvyššího Bytí?

Jak by mohlo v ničem existovat něco? A jestliže v tom existuje něco, co nazýváme vesmír, jak je pak možné, že to není vidět? Jak by mohl z prázdného prostoru ve sklenici vyrašit strom? Jak by mohly spolu existovat dva protiklady, Brahman a vesmír? Může snad tma existovat na slunečním světle? Lze říci, že v semínku existuje strom, neboť semínko i strom mají náležitou formu. Ale nemá smysl říkat, že v tom, co je bez formy, tedy v Brahman, existuje kosmická forma světa. Myslet si, že existuje příčinný vztah mezi Brahman a světem, je pošetilost. Pravdou je to, že existuje pouze Brahman, a to, co se jeví jako svět, je jenom Brahman samo.

IV. 2, 3

VASIŠTHA pokračoval:

Rámo, kdyby v absolutním Brahman během kosmického zániku existoval vesmír jakožto semínko, pak by pro svoje projevení potřeboval nápomocnou příčinu. Domnívat se, že by se vesmír projevil bez takové příčiny, je jako věřit v existenci dcery neplodné ženy. Nicméně sama základní příčina musí být chápána jako podstata nejvyššího Bytí, která přetrvává i v období po kosmickém zániku, jež člověk považuje za současné stvoření. Mezi nejvyšším Bytím a vesmírem však vztah příčiny a následku neexistuje.

Milióny vesmírů se v neomezeném Vědomí, zvaném čidákáša, zjevují jako smítka prachu v proudu světla pronikajícího do místnosti dírou ve střeše. A jako nelze zrnka prachu vidět venku na denním světle, tak tento svět nelze nahlížet v nejvyšším neduálním Vědomí. Je to proto, že světy nejsou od nejvyššího Vědomí odděleny, podobně jako není oddělena podstata člověka od člověka samotného.

Na konci kosmického zániku vzniká Stvořitel, jenž není nic jiného než mysl coby paměť. Myšlenky objevující se ve vzpomínce tvoří projevený svět a ten není o nic skutečnější než obraz vytvořený mraky na obloze. Paměť, z níž myšlenky vyvěrají, nemá sama pevný základ, neboť všechna božstva předchozího cyklu stvoření (včetně Stvořitele Brahmy) dosáhla osvobození. A není-li, kdo by si pamatoval, jak může existovat vzpomínka?

Mysl coby paměť, která vznikla ve Vědomí (ať z předchozí zkušenosti či jinak), se projeví jako svět a takové spontánní projevení světa v neomezeném Vědomí se nazývá spontánní stvoření. Projevený svět předpokládá jistou jemnou éterickou formu zvanou kosmická Bytost, Puruša.

V jediné malé částečce se zjevují tři světy se všemi svými složkami, jakými jsou například prostor, čas, čin, podstata, den, noc atd. V každé částečce jsou pak další částečky, jež obsahují další světy, podobně jako lze ve členité struktuře mramoru nalézt obraz člověka, v obrazu jeho končetin zase obrazy dalších postav a tak dále až do nekonečna. Proto, Rámo, ani pro osvíceného, ani pro nevědomého člověka obrazy a vidiny nemizí, avšak osvícený je nahlíží jako Brahman, kdežto nevědomý vidí vždy jen svět! V naprostém prázdnu pochopíš, čemu se říká „vzdálenost“, v neomezeném Vědomí pochopíš, čemu se říká „stvoření“. Stvoření je jen slovo, nikoli skutečnost o sobě.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy