Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 190-210

7. 11. 2017 - David

Kdo je ten Bůh, který přebývá v našem srdci? Jak vypadá?
Takto se s úctou táže žák svého učitele.
Kde bude ten Bůh, až opustím tělo?
A jak najdu místo, kde přebývá?

Věz, že přebývá srdci.
Věz, že proniká vším stejně jako prostor.
Je vždy tady – nic z Něj neodchází ani do Něj nic nevstupuje.
Ani kousek prostoru není bez Něj.

 190.
Není konatelem činů ani strážcem vesmíru.
Nachází se až za řečí para.1 Není na něm ani smítko z víru iluze.
Pomocí přemýšlení (kalpita)2 dosáhni toho, co překračuje myšlení i myšlenky (nirvikalpa).
Odhoď připoutanost a přebývej v blaženosti Já.

191.
Ten, kdo se zatvrzele drží představy, že je tělem,
nedosáhne pochopení Vědomí do konce věku.
Parabrahma není možné pochopit kvůli pocitu „já“.
Mysl zůstává beze stopy moudrosti, nevědomost nebere konce.

192.
Mysl nemůže pochopit Jeho přirozenost, nemůže ji nalézt.
Jeho meditací je ponoření v Jednotě. Nic druhého se ani nemůže objevit.
Dokonalé pochopení není možné k ničemu přirovnat.
Přestane v něm existovat připoutanost i nepřipoutanost.

193.
Není ani poznáním (vědomím) ani nevědomostí.
Védy, šástry ani purány Ho nedovedou popsat.
Není viditelný (hrubý), neviditelný (jemný) ani není svědkem.
Védy neznají, neznají (nénatí nénatí) Jeho konce.

194.
Kdo je ten Bůh, který přebývá v našem srdci? Jak vypadá?
Takto se s úctou táže žák svého učitele.
Kde bude ten Bůh, až opustím tělo?
A jak najdu místo, kde přebývá?

195.
Věz, že přebývá srdci.
Věz, že proniká vším stejně jako prostor.
Je vždy tady – nic z Něj neodchází ani do Něj nic nevstupuje.
Ani kousek prostoru není bez Něj.

196.
Je i v té nejmenší částečce, která se pohybuje prostorem.
Nenajdeš nikde sebemenší místo, kde by nebylo Já (Ráma).
Zahleď se do hlubiny sebe sama a staneš se Jím.
Zde se v Něm rozplyne viditelné i neviditelné.

197.
Pokud bychom Já dali formu, bylo by jako prostor – neposkvrněné a všeprostupující.
Když nad tím budeš uvažovat a pochopíš, přetneš kořen světské existence.
Když Ho poznáš, ztotožnění s tělem se rozplyne.
A tvá touha bude navždy uspokojena.

198.
Prostor prostupuje celým vesmírem.
Ale Já nejde k prostoru přirovnat, protože prostor překračuje.
Já je jako Já, jediné, bez čehokoli dalšího.
Jak by mohlo něčím „prostupovat“, když nic kromě něj neexistuje? Je zbytečné říkat „Já prostupuje“.

199.
Jeho podoba není měřitelná časem ani prostorem.
Nepřipustí, aby se podřídilo rozumu.
Je velmi tajemné, ale přesto ho je možné okamžitě spatřit,
díky milosti Mistra.

200.
Když Ho dokonale pochopíš a spatříš jeho podobu – je to poznání.
Pak zmizí i stav „svědka všeho“.
Mysl se stane ne-myslí a slova utichnou, ztratí se.
Všude vidíš jen Jeho jako své skutečné Já.

201.
Mysli, opusť všechny své touhy.
Vždy se chovej řádně díky neustálé službě (séva) (tj. dělat to, co řekl Mistr).
V „domě Mistra“ zameť a vše vyčisti (vyčisti a ochraň svou mysl).
Cítím, že v tomto světe je to On, kdo mne krmí. Vše je jeho, patřím Mu i já.

202.
Otče Sadguru, zachraň mne z tohoto světského bytí.
Dej mi nekonečnou radost odseknutím zásluh i hříchů.
Vezmi mne, tvého sluhu, díky své milosti k sobě domů.
Ty, který jsi bratrem nešťastných, dej mi své požehnání a ochraňuj tuto ztracenou duši.

203.
Slova „Ty jsi To“ vše odstraní.
Obdržel jsem tvé učení, meditoval jsem a pochopil jsem Jedno.
Všechno úsilí pro získání světských věcí jsem snesl na jednu hromadu a opustil.
Neustále, v každém okamžiku, vidím tvá chodidla (učení, které jsi mi dal).

204.
Neprovádím džapu (opakování manter) ani tapas (askezi)
Nechodím do Káší ani do Gaji.3
Bez Tvé mysli, nejdu nikam4
Bez ustání vidím Tebe a tvé nohy.

205.
Hluboká touha (vásana) po osvobození je utišena.
Má mysl (vrtti) zůstává u nohou Mistra.
Vidím jen Jeho a tak se má mysl (vrtti) rozpustila v mém Já (svarúpa).
Pak se Já rozzářilo v celé své plnosti.

206.
Jakmile Ho uvnitř nalezneš, nebude už nic „druhého“, co bys mohl spatřit.
Mysl se pomocí mysli (přemýšlení) zbavila duality.
Setkali jsme se po mnoha dnech.
Překročením vědomí těla (vidéha) se celé tělo naplnilo klidem.

207.
Mysli, dosáhla jsi onoho tajemství,
ale stále musíš vytrvat ve vnitřním odhodlání.
Vždy se věnuj naslouchání (šravana) a přemítání.
Drž se společenství Já – to ti bude požehnáním.

208.
Mysli, vzdej se veškeré jiné společnosti
a s úctou se drž Mistra (Já).
Díky této společnosti se rozplyne i to největší utrpení.
Žij ve světě mezi lidmi a kráčej cestou pravdy, kde není žádná činnost (sádhana)5.

209.
Mysli, společnost Mistra (Já) zničí všechnu připoutanost.
K této společnosti se hned připojí i osvobození.
Mysli, v tomto společenství odpadne i provádění praxe (sádhana).
Mysli, díky tomuto společenství je beze stopy zničena představa duality.

210.
Nasloucháním těmto veršům pro mysl,
budou odstraněny všechny vady.
Díky této řádné praxi (sádhana) se i hlupák naplní poznáním (džňána), nepřipoutaností (vairágja) a silou pochopení (samartha).
Rámdás praví: „Díky víře spočívej v radosti osvobození.“

1Čtyřmi druhy řeči jsou: para – pouze pocit „já jsem“, pašjantí – už něco je, ale není to přesně určeno, madhjama – je to něco a je tu nutkání to vyslovit, vaikharí – slyšitelně vyslovená řeč (pozn. JN).

2Učení Mistra (pozn. JN).

3Káší je posvátné hinduistické město také známé jako Váránasí. Gaja je město na severu Indie blízko něj se nachází Bódhagajá, kde dosáhl Buddha osvícení (pozn. DD).

4Otázka: „Jak odstranit tento rozdíl mezi mojí a vaší myslí?“ Šrí Randžit Mahárádž: „Zapomeňte na svou mysl a přijměte mou mysl“ (4. června 2000, pozn. DD).

5Sádhana znamená doslova „dělat, dosahovat, provádět“ a v užším slova smyslu je to termín pro duchovní praxi (pozn. DD).

 


 

Další části Manačé Šlóku