Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 169-189

31. 10. 2017 - David

Ne ten, kdo má mysl plnou skrytých žádostí,
kdo mluví o velkých věcech, ale sám se tím neřídí.
Ale ten, jehož činy odpovídají jeho řeči.
Mysli, najdi Sadgurua a následuj Ho.

Ten, kdo má oddanost, poznání, rozlišování a nepřipoutanost.
Je silným, slitovným a odpouštějícím jóginem.
Je moudrým, znalým a schopným.
V takovém jóginovi je možné nalézt spokojenost.

 169.
Zeptej se světců na nepřerušené, nepomíjející Nekonečno.
Odhoď stále rostoucí ego.
Pamatuj na To, co přesahuje všechny popisy (gunévína)1 i vlastnosti (nirguna).
Zapomeň na představu, že jsi tělem.

170.
Díky pochopení, které dává Mistr, překonej ztotožnění s tělem.
Pomocí rozlišování (vivéka) nalezni To a buď Tím.
Vědomí Jednoty je spontánní. Není to koncept či myšlenka (vrtti).
Proto po Tom neustále pátrej a buď Tím.

171.
Skutečná podstata všech věcí je skrytá.
Oči mohou vidět pouze dojmy (vytvořené intelektem).
Rozpoznej a pochop to, co nemá podobu, to, co je bez vlastností.
Nemůžeš To pochopit myšlenkami, myslí ani egem.

172.
(Iluzorní) nevědomost (avidja mája) je příčinou touhy po předmětech.
Impulzem k poznání brahman je iluze poznání (džána mája suvidja).
Ovšem příčinou obou dvou je upadnutí do představ (tj. obě jsou nevědomostí).
Pomocí rozlišování (vivéka) pochop své Já a buď jím.

173.
Když ego překrylo naši pravou přirozenost (svarúpa),
rozprostřelo se po celém prostoru, kam jen oko dohlédne.
Na všechny strany se rozšířila temná noc (nevědomost).
Rozlišuj (vivéka), pečlivě uvažuj (vičára) a uvidíš Skutečnost.

174.
(Soustřeď se na) To, co není možné spatřit pohledem fyzického oka;
to, co tento svět pohlcuje i chrání, ale samo nepotřebuje ochranu,
protože překračuje zničení a dává nezničitelné osvobození.
Jako svědek stojí na straně slitování a milosti.

175.
Stvořitel Brahma píše osud všech bytostí na jejich čela.
Ale kdo píše Brahmův osud na jeho čelo?
Když se čas naplní, spálí Šiva světy na popel.
Ale kdo spálí Šivu?

176.
Stvořeno bylo dvanáct sluncí a jedenáct Rudrů.
Počet Indrů je nezměrný.2
Je těžké mezi těmi všemi najít skutečného Boha.
Nikdo neví, kdo je anebo jakým způsobem existuje On, původní Jedno.

177.
Není možné Ho rozbít, nejde ho přeseknout.
Nepohybuje se, není možné s Ním pohnout, ani nepodléhá zármutku.
Nikdy není spatřen a oči Ho nemohou poznat.
Nikdo v Něm nemůže přebývat, nikdo ho nemůže spatřit, dokud je tu pocit „já“.

178.
Každý uctívá toho boha, ve kterého věří.
Ale nikdo nepátrá po skutečném Bohu.
V tomto světě jsou milióny a milióny bohů (jeden pro každého oddaného).
Je to právě úcta a oddanost, co dává bohům velikost.

179.
Ten, kdo stvořil tři světy;
skutečný Pán; ten, o kterém nikdo nemluví;
Tento Pán, Bůh všech bohů, zůstává bez Mistra skryt.
Nikde ho nemůžeš spatřit.

180.
Máš tu milióny guruů, za kterými můžeš přijít.
Znají mnoho manter a mají nejrůznější schopnosti.
Plní touhy lidí kouzly a fantastickými řečmi.
Jsou ale k ničemu, protože ti nikdy nedají osvobození.

181.
Nedělá kouzla, zázraky a netouží po majetku.
Nekritizuje, nezávidí a nezanedbává oddanost.
Není namyšlený, nemá špatné zvyky ani neobviňuje ostatní.
To je džňáni, neuchopitelný mudrc.

182.
Ne ten, kdo má mysl plnou skrytých žádostí,
kdo mluví o velkých věcech, ale sám se tím neřídí.
Ale ten, jehož činy odpovídají jeho řeči.
Mysli, najdi Sadgurua a následuj Ho.

183.
Ten, kdo má oddanost, poznání, rozlišování a nepřipoutanost.
Je silným, slitovným a odpouštějícím jóginem.
Je moudrým, znalým a schopným.
V takovém jóginovi je možné nalézt spokojenost.

184.
To, co nikdy nebylo, se stalo a to, co neexistuje, se zdá existovat.
Tyto věci je možné pochopit díky učení Mistra.
Slovy vysvětluje to, co je za slovy.
Mysli, nalezni věčného Mistra a buď s ním.

185.
Zcela se rozplyň v jeho podobě (rúpa).
Beze strachu a odhodlaně spočívej ve svém Já (svarúpa).
Svět Ho nemůže vidět ani pochopit.
On je vždy Jednotou a nemůže být tam, kde je představa oddělenosti.

186.
Mistr je stále s tebou a je ti blíž než cokoli jiného.
Mysli, pátrej po Pravdě a poznej ji.
S Mistrem se setkáš tam, kde není žádná oddělenost.
Mysli, setřes ze sebe pocit „já“, který tě odděluje od Mistra.

187.
Stejných pět živlů tvoří tělo i celý vesmír.
Ale skutečná přirozenost (svarúpa) se jich nedotýká.
Mysli, pochop, že cokoli může být spatřeno, je jen přelud.
Opusť spolčenost všech těchto věcí a přebývej v radosti svého Já.

188.
Rozetni ztotožnění s tělem pomocí meče poznání.
Následuj cestu oddanosti prost pocitu „jsem tělo“.
Nezlomnou nepřipoutaností opusť vše, co je zakázané (tělo je zakázané).
Takto odhoď dualitu a zůstaň v blaženosti svého Já.

189.
Rozpoznej Boha, který stvořil celý svět.
Tím, že ho džíva spatří, že ho pozná, dosáhne okamžitě osvobození.
Viz jen Toho, který je bez vlastností (nirguna) ve světě, který má vlastnosti (saguna).
Odhoď připoutanost a přebývej v blaženosti Já.

1Gunévína = guna (vlastnost) + vína = bez. Gunévína je synonymum k nirguna a Rámdás používá oba výrazy vedle sebe, aby dodal básnický důraz. To je ovšem obtížně převeditelné do češtiny. Dali jsme přednost zachování smyslu a guné vína zde překládáme jako to, co přesahuje popisy (Nirguna/gunévína bývá totiž překládáno i jako „to, co není možné popsat“) (pozn. DD).

2Indra je pánem smyslů (pozn. JN)

 


 

Další části Manačé Šlóku