Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 148-168

24. 10. 2017 - David

Hledej hluboko a dlouho, znovu a znovu a nalezneš Pravdu.
Znovu a znovu naslouchej. Tak mysl pochopí.
To vše se stane díky neustálé přítomnosti Mistra.
Nezměrné, nádherné, věčné To je dosažitelné díky odhodlání a lásce.

 148.
Bezforemné (nirákára) je oporou Stvořitele i všeho ostatního.
Ve snaze popsat To Písma umlkla.
Pomocí rozlišování s Tím splyň.
Mysli, hledej a poznej toto věčné Já.

149.
Nemůžeš Je spatřit těmato očima z masa a krve.
Můžeš Je vidět jen skrze oči poznání.
Abys Je uviděl, nesmí tu být „vidění“.
Mysli, hledej a poznej toto věčné Já.

150.
Není žluté, bílé ani tmavé.
Není ani projevené ani neprojevené ani modré (jako obloha/prostor).
Rámdás praví: „Díky víře získej osvobození.“
Mysli, hledej a poznej toto věčné Já.

151.
Hledej hluboko a dlouho, znovu a znovu a nalezneš Pravdu.
Znovu a znovu naslouchej. Tak mysl pochopí.
To vše se stane díky neustálé přítomnosti Mistra.
Nezměrné, nádherné, věčné To je dosažitelné díky odhodlání a lásce.

152.
Ve všech bytostech pátrej po jejich všeprostupující podstatě.
Uvnitř musíš dosáhnout zcela jasného pochopení.
Mysli, podstata Pravdy je odlišná od všeho, co znáš.
On je ve všem a přece je jen jeden a mimo vše.

153.
Ne díky znalosti těla ani díky znalosti metafyzických principů,
ne díky požitku z umění ani zvukem hudby,
ne díky józe a obětem (jadžňa) ani askezí.
Skutečné spokojenosti dosáhneš pouze sjednocením s Já.

154.
Mahávákjáni1, filosofické principy a učení o pěti živlech –
to jsou pouze ukazatele, které používá Mistr při učení.
Jako musíš odhlédnout od ukazatele (stromu nebo hvězdy),
když na obloze hledáš měsíc druhý den po novu, tak postupně odhoď i tyto ukazatele a zaměř se na podstatu.

155.
Nemůžeš To spatřit ve světě, musíš hledat uvnitř.
Skrývá se v jeskyni tvého srdce. Jen se podívej!
Nemůžeš To potkat nebo najít jako nějakou věc na cestě.
Proniká vším, a přesto To nelze poznat.

156.
Ten, kdo říká, že To poznal, je hlupák.
Přesahuje logiku, tak jak by Ho bylo možné poznat logikou?
Dokud je tu já, nemůžeš To spatřit.
Soustředěním se na Něj nezůstaneš oddělen.

157.
Existuje mnoho knih, které bloudí sem a tam.
Neshodnou se na ničem.
Kvůli poznání z knih se lidé přou a názorové ego vyvolává hádky.
Skutečné pochopení učiní konec všem těmto různým stavům vědění.

158.
Šruti, Njája, Mímánsa, Tarka, Smrti, Védy i Védánta2
– všechny říkají něco jiného.
I Šéša, který má tisíc hlav, musel utichnout (protože To nemohl popsat).
Mysli, vzdej se tohoto falešného poznání a zůstaň v klidu.

159.
Ego je jako moucha na jídle. Jak by si ten, kdo ji spolkne,
mohl na tom jídle pochutnat?
Pokud mysl neobrátí ego vniveč,
srdce nebude moci strávit pokrm poznání.

160.
Mysli, nevychutnávej si diskuse. Vedou jen k rozladění.
Mysli, nevytvářej rozdíly ve svém přirozeném stavu.
Mysli, nezkoušej učit ostatní,
pokud v tobě stále přetrvává pocit já.

161.
Ego je příčinou utrpení.
Je zbytečné plýtvat na něj moudrými slovy.
Smrt ega je radostí, radostí pro všechny.
Jen ty můžeš najít ego a pochopit ho.

162.
Kvůli egu opustí chytrého (vivékí) řádné jednání.
Nespravedlivého oslavuje celý svět,
ale uvnitř něj zůstává svědek všech činností (mysl ví o jeho hříších).
Bez řádného přemýšlení ignoruje Já uvnitř.

163.
Kvůli inteligenci pevně zakořeněné v identifikaci s tělem
ztrácí úžasný dar: vědomí překračující tělo (déhátíta).
Proto opusť ztotožnění s tělem a buď On, átman (vědomí).
Vždy se drž společnosti Mistra.

164.
Mysli, zanech smyslových tužeb – jsou to jen představy mysli.
Mysli, rozpoznej Toho, kdo nemá žádné vlastnosti (nirguna).
Mysli, zbav se hry své představivosti.
Vždy se drž společnosti Mistra (On je vždy s tebou).

165.
Myslet pouze na tělo a světské věci
jen zvětšuje chamtivost.
Mysli proto pouze na Něj a ožeň se s nevěstou jménem „osvobození“.
Vždy se drž společnosti Mistra.

166.
Ztotožněním s tělem ego roste.
Umocňuje připoutanost k ženě, dětem přátelům a dál.
Zbav se mylné představy, že ses narodil.
Vždy se drž společnosti Mistra

167.
S pevným rozhodnutím buď Věčností.
Rámdás praví: „Zapomeň na pochybnosti (sandéha3).“
V každém okamžiku se zaměř pouze na Něj – to je smyslem i nejvyšším cílem života.
Vždy se drž společnosti Mistra.

168.
Ten, kdo si udržuje toto pochopení, je vskutku světec.
Nikdy netrpí kvůli touhám a nadějím.
Utrpení (upádhi) jen roste pro toho, kdo považuje tělo za Já.
Jak by ale mohlo ovlivnit toho, kdo je osvobozen?

1Mahávákjáni (velké výroky) jsou čtyři základní výroky ze čtyř Véd, které shrnují základ učení (podle př. D. Zbavitele): Vědomí je brahman (Aitaréjópanišad III.(5.)3), Tento átman je brahman (Mándúkjópanišad 1.2), To jsi ty (Čhandógjópanišad VI.8.7), Já jsem brahman (Brhadáranjakópanišad I.4.10) (pozn. DD).

2Toto jsou názvy posvátných písem či filosofických škol (pozn. J.N.).

3San - s, déha – tělo, tj. zapomeň na tělo a je tu On (Šrí Randžit Mahárádž) (pozn. JN).

 


 

Další části Manačé Šlóku