Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.107 - III.109

8. 11. 2017 - Lenka

Z toho všeho je nyní zřejmé, že projevený svět není nic jiného než hra mysli a samotná mysl je jen hra všemohoucího neomezeného Bytí. Mysl je schopna ošálit i lidi s určitým poznáním. Neboť kam se poděl moudrý král, zběhlý v mnoha učeních, a kde je ta matoucí iluze?

III.107, 108

KRÁL pokračoval:

Stal jsem se členem divokého kmene. Moje žena porodila dceru, která mi přinesla ještě více utrpení, a během času přibyly další tři děti. Mnoho let jsem s tímto kmenem žil a zakoušel strasti hlavy rodiny, neboť jsem musel živit a chránit ženu i děti. Sháněl jsem dříví na oheň a často trávil noci v lese. Když bylo chladno, schovával jsem se do křoví, abych se zahřál. Hlavním jídlem mi bylo maso z prasat.

Čas běžel a já stárl. Začal jsem s masem obchodovat, nosil ho do vesnic v horách Vindhya a nejlepší kusy tam prodával. Co se nedalo výhodně prodat, rozřezal jsem na kusy a v hrozné špíně to sušil. Často mě trápil hlad a já pak bojoval o kus masa s druhými. Celé tělo mi postupně zčernalo, až bylo jako saze.

Tím, že jsem byl zaměstnán nečistými činnostmi, začala se má mysl též klonit k nečistému. Dobré myšlenky a pocity mě opustily. Tak jako se had zbavuje staré kůže, tak se mé srdce zbavilo veškerého soucitu. Ptákům i zvěři jsem působil nevýslovné trápení, když jsem je lovil s použitím sítí, pastí a různých zbraní.

Všechny rozmary počasí jsem zdolával oděný pouze bederní rouškou. Tak jsem strávil sedm let. V zajetí špatností a zlých tužeb jsem se nechal ovládat hněvem, mluvil hrubě, bědoval při nezdaru a živil se zkaženým jídlem. Vláčen větrem jako suchý list, žil jsem dlouho tak, jako kdyby mým jediným posláním v životě bylo shánění potravy.

Přišlo sucho. Vzduch byl horký, jakoby se v něm vznášely jiskérky ohně. Les vzplanul požárem a brzy z něj zůstal jen popel. Lidé trpěli hladem. Někteří podlehli přeludu faty morgány a hnali se za domnělou vodou, anebo žvýkali kaménky, které považovali za kousky masa.

Byli i tací, kteří v zoufalství pojídali mrtvoly a přitom si ohlodali své vlastní prsty nasáklé krví z mrtvých těl. Takové bylo šílenství způsobené hladověním.

Kde kdysi stál svěží, bujný les, tam zůstalo jen rozlehlé požářiště. Tam, kde byla dříve radost, se nyní rozléhal jen bolestný pláč umírajících.

III.109

KRÁL pokračoval:

Hladomor vyhnal mnoho lidí ze země. Odcházeli, kam se dalo. Ti, kteří kvůli ženě a dětem nechtěli odejít, zahynuli na místě. Jiní se stali obětí divoké zvěře.

Já jsem odešel i s ženou a dětmi. Na hranicích země stál strom, v jehož chladivém stínu jsem našel toužený odpočinek. Sundal jsem děti z ramen, lehl jsem si a dlouhý čas odpočíval.

Nejmladší z mých dětí, malé, ještě nevinné, a proto i nejdražší mému srdci, prosilo se slzami v očích o jídlo. Ačkoli jsem mu řekl, že žádné maso k jídlu není, ve své dětské nevinnosti neustále žadonilo, neschopno dále snášet hlad. V zoufalství jsem mu řekl: „Dobrá, vezmi si moje maso!“ Nebohé dítě řeklo bez přemýšlení: „Tak mi ho dej.“

Byl jsem zcela přemožen lítostí a citem. Viděl jsem, že dítě již není schopné dále snášet strasti hladovění. Rozhodl jsem se, že nejlepší způsob, jak ukončit všechno trápení, bude skončit se životem. Ze spadaných větví jsem postavil pohřební hranici. Jak jsem se k ní však přiblížil, roztřásl jsem se a – ocitl se zde u dvora, kde jste mě všichni zdravili a vítali.

(V okamžiku, kdy král domluvil, kejklíř zmizel.)

MINISTŘI řekli:

Pane, to nemohl být obyčejný kejklíř, neboť ho nezajímaly peníze ani odměna. To si jistě nějaké božstvo přálo tobě i nám ukázat moc kosmické iluze. Z toho všeho je nyní zřejmé, že projevený svět není nic jiného než hra mysli a samotná mysl je jen hra všemohoucího neomezeného Bytí. Mysl je schopna ošálit i lidi s určitým poznáním. Neboť kam se poděl moudrý král, zběhlý v mnoha učeních, a kde je ta matoucí iluze?

Zde jistě nejde o trik kejklíře, neboť kejklíř si nenechá ujít hmotný zisk. Toto je opravdu síla iluze. Proto kejklíř zmizel, aniž by čekal na odměnu.

VASIŠTHA řekl:

Byl jsem, Rámo, přímo u toho a vyprávím to tak, jak se to stalo. Takto tedy mysl zakrývá podstatu Já a vytváří iluzorní projevení s bezpočtem jeho větví, květů a plodů. Znič tuto iluzi poznáním a spočiň v klidu a míru.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy