Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 43-63

19. 9. 2017 - David

Mysli, ze všech sil se drž jediné Pravdy.
Je to jediné tvé dobro a účel. Usiluj pouze o To.
Nemluv (ani nepřemýšlej) o ničem jiném než o Mistrovi.
Vždy přebývej v Já.

Mysli, spočívej v tichosti i mezi množstvím lidí.
Vyprávěj Rámův příběh („Já jsem On“). S úctou pamatuj na jeho podobu (podstatu).
Opusť místa, kde není žádná oddanost Skutečnosti (světské myšlení).
S radostným pochopením Ho usilovně uctívej.

 43.
Mysli, ze všech sil se drž jediné Pravdy.
Je to jediné tvé dobro a účel. Usiluj pouze o To.
Nemluv (ani nepřemýšlej) o ničem jiném než o Mistrovi.
Vždy přebývej v Já.

44.
Mysli, spočívej v tichosti i mezi množstvím lidí.
Vyprávěj Rámův příběh („Já jsem On“). S úctou pamatuj na jeho podobu (podstatu).
Opusť místa, kde není žádná oddanost Skutečnosti (světské myšlení).
S radostným pochopením Ho usilovně uctívej.

45.
K čemu je společnost, která narušuje tvůj klid
a v jejíž přítomnosti se projevuje ego?
Proč chceš společnost takových lidí,
V jejichž přítomnosti ztrácíš společnost Mistra?

46.
Mysli, okamžik, který uplyne bez Mistra,
je ztraceným časem ve společnosti světa.
Bez Pána je vše čiré zoufalství.
Mezi lidmi buď bdělý a upři svou pozornost pouze na Něj (vidíš pouze Jeho).

47.
Ten, kdo vidí Boha uvnitř i vně,
Ve světě žije jako mudrc (džánatá) a oddaný (bhakta)
Zůstává v gunách a s láskou řádně koná své poslání.
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

48.
Ten, kdo svůj život zasvětil službě Bohu,
neustále myslí na Jeho jméno (na+aham – „neexistuji“),
vždy se ze všech sil drží svadharmy1,
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

49.
Jeho jednání vždy odpovídá jeho slovům.
Ve vší rozdílnosti spatřuje jednoho Pána.
I když uctívá v gunách (saguna), nedotýká se ho ani nejmenší částečka iluze.
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

50.
Touha uvnitř něj nezůstala v žádné podobě.
Nepotřebuje nic, nic nechce, kráčí v brahman.
Jeho srdce je naplněné klidem beze stopy po temnotě (nevědomosti).
Je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

51.
Ten, kdo se vzdal pýchy, závisti a sobectví,
koho se nedotýkají starosti světského života,
kdo vždy mluví s pokorou a sladce,
ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

52.
Ten, kdo svůj čas využije k rozjímání o Pravdě,
neplýtvá časem pokryteckými a domýšlivými hádkami,
zažívá radost z rozhovoru s Pánem (zdrojem).
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

53.
Vždy je upřímný a lidé ho mají rádi.
Vždy rozlišuje a mluví pravdu,
Jeho řeč nikdy nepotvrzuje to, co není.
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

54.
Ten, kdo vždy vychutnává to osamělé místo, které ho přeplaví přes tento svět,
nikdy se nezapojuje do zmatenosti představ,
jehož mysl je stálá, s pevným odhodláním.
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

55.
Ten, v jehož mysli se nikdy neobjevují ničivé touhy.
Jehož srdce je spoutáno láskou a žízní po Mistrovi.
Jehož hluboká oddanost zavázala samotného Pána dluhem.
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

56.
Ten, jehož srdce je plné slitování s těmi, kdo trpí.
Ke každému je milující, laskavý a nápomocný.
Jak by v jeho srdci mohl být hněv a nelibost?
Ten je ze všech lidí požehnaným; je nejlepším oddaným.

57.
Vždy pamatuj na Mistra. Žij v tomto světě čistě a s odvahou.
Neustále Ho uctívej myslí i tělem.
Esencí uctívání je nezájem o tělo a svět. Tím si buď jist.
Pak tě provždy přestanou otravovat myšlenky (vrtti).

58.
Nemysli na předměty smyslů. Nevytvářej další připoutanost (vásana).
Ani neprahni po předmětech kvůli karmě z minulosti.
Vždy bez touhy medituj na Pána.
Neměj ve své mysli ani tu nejmenší myšlenku.

59.
Mysli, s miliónem myšlenek a představ
nikdy, ó nikdy nemůžeš žádným způsobem potkat Pána.
Držíš v sobě touhy a zapomínáš na Pána,
protože nemiluješ toto poznání, toto pochopení.

60.
Mysli, Mistr je zázračným stromem (kalpataru) i krávou hojnosti (kámadhénu),
drahokamem plnícím touhy (čintámani), esencí všech pokladů.
Jak by Ho bylo možné řádně chválit?
Co přirovnat k Tomu, díky jehož síle vše existuje?

61.
Stát pod stromem plnícím přáním a stěžovat si.
Žít jen v mysli,
Hádat se s Mistrem (nenásledovat jeho učení),
Tak pochybnosti jen porostou a celý život bude utrpením.

62.
Když přerušíš proud soustředění na Já,
do tvého srdce vtrhne smutek a neklid.
Klid a radost se rozplynou a ztratí v pocitu oddělenosti.
Kvůli tomu všemu uteče i odhodlanost.

63.
Doma má krávu plnící přání, ale chodí prosit o mléko.
Vypustí z mysli pravé poznání, hádá se a debatuje.
Vymění věčný drahokam čintámani za kus skla
a všude chodí žebrotou.

1Svadharma („vlastní povinnost“) podle Dásbódh 8.9.54 znamená vždy zůstávat ve své skutečné přirozeností (svarúpa) (pozn. JN).


 

 Další části Manačé Šlóku