Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.92 - III.93

27. 9. 2017 - Lenka

Ó Rámo, všechny objekty a látky ve vesmíru se vzedmuly v Brahman tak, jako vznikají vlny v oceánu. V tomto nestvořeném vesmíru si Mysl Stvořitele Brahmy uvědomila Sebe jako ego a z Brahmy, coby kosmické Mysli, se tak stal Brahma Stvořitel. Je to energie kosmické Mysli, co se jeví jako rozličné vesmírné síly, a v této Mysli se projevuje bezpočet rozmanitých bytostí, džívů.

III.92

VASIŠTHA se zeptal Brahmy:

Pane, jak je možné, že kletba mudrce postihla Indrovo tělo a ne jeho mysl? Je-li tělo od mysli neoddělitelné, pak by měla kletba zasáhnout i mysl. Vysvětli mi to, prosím.

STVOŘITEL BRAHMA odpověděl:

Můj milý, ve vesmíru, Brahmou počínaje a kamenem konče, má každá vtělená bytost dvojí tělo. To první je mentální tělo, které je velmi neposedné a pracuje rychle. To druhé je tělo z masa a kostí, které nedělá nic. Lze ho přemoci kletbou, ale též požehnáním či kouzlem. Je bezmocné, neschopné a zároveň pomíjivé jako krůpěj rosy na lotosovém lístku. Je zcela závislé na osudu a předurčení. Mysl je na těle nezávislá, třebaže se to jeví jinak. Pokud se mysl pevně oddá vlastnímu úsilí, pak je mimo dosah utrpení. Jakmile mysl o něco usiluje, pak zcela jistě plody svého snažení nalezne.

Fyzické tělo nedostane nic, ale mentální tělo výsledky obdrží. Pokud mysl bez ustání spočívá u toho, co je čisté, pak je imunní i k následkům kletby. Tělo může podlehnout tomu či onomu, ale mysl zakouší pouze to, na co myslí. To ukázal Indra. Totéž předvedl i mudrc Dirghatapa, který při přípravě náboženského obřadu spadl do propasti. Provedl obřad ve své mysli a získal jeho plody, tak jako kdyby provedl rituál fyzicky. A deset synů světce svým mentálním úsilím získalo stav Stvořitele, aniž bych tomu já mohl nějak zabránit.

Mysl, jež je oddaná Já, nemůže být ovlivněna mentálními či fyzickými neduhy, ani žádnou kletbou o nic více, než může kvítek lotosu rozpůlit kámen ve dví. Proto by se měl člověk pomocí mysli snažit přivést mysl na cestu čistoty, s pomocí Já přimět já sledovat ryzí cestu. O čem mysl rozjímá, to se vzápětí zhmotňuje. Důkladné rozjímání může v mysli způsobit radikální změny a uzdravit ji z chorého vidění, které zaměňuje iluzi za skutečnost. To, co je v mysli, je zakoušeno jako pravda. Proto může člověk sedící v noci při měsíčku zakoušet spalující žár nebo naopak ten, na koho praží slunce, cítit příjemný chlad.

Taková je síla mysli.

III.93

VASIŠTHA pokračoval:

Takto jsem byl v dobách minulých poučen Stvořitelem Brahmou a tak to nyní předávám tobě, Rámo.

Protože nejvyšší Brahman ve svém nerozlišeném stavu prostupuje vším, je v tomto nerozlišeném stavu všechno. Když se sám od sebe tento nerozlišený stav zhutní, rodí se kosmická Mysl. V ní vzniká velmi jemná touha po existenci rozmanitých prvků jemného stavu. Souhrnem toho všeho je nejvyšší kosmická Bytost, Puruša, známá jako Brahma Stvořitel. Tento Stvořitel tedy není nic jiného než kosmická Mysl.

Brahma Stvořitel vidí to, co ve své mysli vidět chce, neboť má povahu Vědomí. To on si přál, aby vznikla nevědomost, která je rozlišovacím prvkem ve vesmíru a má za následek to, že člověk mylně zaměňuje Já za ne-Já. Stvořitel způsobil, že se vesmír v důsledku nevědomosti jeví jako plný rozmanitých bytostí. A tak přestože celý vesmír není nic jiného než neomezené Vědomí, zdá se, že tu existují bytosti zrozené z malých částic a prvků.

Ó Rámo, všechny objekty a látky ve vesmíru se vzedmuly v Brahman tak, jako vznikají vlny v oceánu. V tomto nestvořeném vesmíru si Mysl Stvořitele Brahmy uvědomila Sebe jako ego a z Brahmy, coby kosmické Mysli, se tak stal Brahma Stvořitel. Je to energie kosmické Mysli, co se jeví jako rozličné vesmírné síly, a v této Mysli se projevuje bezpočet rozmanitých bytostí, džívů.

Jakmile v neomezeném prostoru Vědomí vzniknou rozliční džívové, zdánlivě složeni ze základních prvků, vstoupí do každého těla otvorem pro životní sílu vědomí a vytvoří se semínko pro tělo, ať se jedná o tělo pohyblivé či nepohyblivé. Dochází tak ke zrození jedince. Každá jednotlivá bytost se náhodně (viz vrána a kokos) spojí s různými možnostmi, jejichž projevy dají vzniknout zákonu příčiny a následku a tudíž i k vzestupu a pádu v postupném vývoji. Příčinou toho všeho je tedy touha. Ó Rámo, přesně tak vypadá hustý les, jemuž říkáme projevený svět. Ten, kdo utne samotné kořeny jeho stromů sekerou zkoumání a dotazování se po pravdě, bude z něho vysvobozen. Někdo k tomuto poznání přijde brzy a jinému to může trvat velmi dlouho.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy