Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v dubnu 2018:

  • 16.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

68. Žádný opravdový pocit individuality tu není (Nirupana)

18. 5. 2017 - Aleš

Vědomí, které se vám dostalo nevědomky, se probudilo jako ´já´. Ono provádí všechny činnosti. Ten, kdo ví, že není tělem, zůstává v neustálé pozornosti na Já. Ego, které říká: „Já jsem takový a takový“, je konatelem činností. Věnujte pozornost semennému vědomí, atomické/maličké bdělosti, která vyvstane hned po probuzení. K jaké změně došlo poté, kdy jste si vyslechli Gurua? Jestlipak i jen jedna věta těchto promluv ve vás vytvořila pevné přesvědčení? Všechna náboženská vyznání v sobě zahrnují koncepty, které jsou pro ně přijatelné. Měli byste vědět, že ten, kdo je vědoucí, žije v přítomnosti. Poté bude vše odhaleno.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 68

Neděle, 22. října 1978

Vaše přesvědčení/víra vám poskytne náležité zkušenosti. Pokračujte v opakování mantry, kterou jste dostali. Umožní vám pochopit vaši pravou totožnost. Dojdete k poznání, že nejste tělem. K realizaci Já je nutné, aby vědomí a životní síla byly spojeny. To se uskuteční pomocí opakování mantry. Je třeba to provádět s láskou a pocitem naléhavosti. Ve skutečnosti je to životní síla, která opakuje mantru. Neustálá věrnost je nutná. Něco jako duchovní snaha na částečný úvazek neexistuje.

Tělo je stvořené z potravy. Vibrace/šum vědomí se dostaví prostřednictvím tělesné/potravinové esence. Je to stejné jako ´já jsem´. Žádný skutečný pocit individuality tu není. A to platí pro vše, od hmyzu po Boha. Pro časové období (života) tu je projev. Mája/iluze značí nevědomost, což znamená strach. Pod vlivem iluze na sebe džíva/jedinec bere určitou totožnost a na základě ní pak získává zkušenosti. Základem vašeho života je vědomí. To je závislé na příjmu potravy.

To, co je zde řečeno, nebude pochopeno do té doby, dokud nejsou smazány ´hříchy´. Těmito hříchy jsou také koncepty. Podstata bytí nemá žádný význam. Je to prostě pohyb (činnost kvůli gunám), ale výsledný svízel musí být vytrpěn. Tělo je potravinová forma. V tomto potravinovém objektu existuje pocit ´já jsem´. Tento pocit zmizí, jakmile je potravinová látka vyčerpána.

Hovořte o tomto (učení) jedině v případě, kdy to chápete. Vaše myšlenky a vaše slova jsou bublinami ve vědomí. Džnánina poté, kdy to pochopil, přestanou obtěžovat myšlenky. Když je životní síla přítomná v těle, vyvstává nekonečná rozmanitost myšlenek a činností. Nic z toho není věčné. Vědomí, které bylo vytvořeno z potravinové látky, je esencí potravy. Když je přísun této esence ukončen, vědomí zmizí. Kdo potom umírá, muž či žena? Základní vědomí je vytvořeno z esence/satvy a je pociťováno jako vjem ´já jsem´.

Název Boha je vašim vlastním slovem. Vaše víra ve své slovo se projeví jako Bůh. Slova oddanosti (bhadžány) mají velký význam. Postupem času budou mít tato slova stále větší význam. Vaše přesvědčení rovněž poroste. Átman na sebe může vzít jakoukoliv formu. Se strachem ve vašem srdci budou vaše činnosti plné strachu. Idea o ´stromu plnícím vaše přání´ znamená, že se vaše koncepty zhmotní. Slova spočívají v srdci a vynoří se jako myšlenky.

Krišna říká: „Mí oddaní jsou projevem Mé pravé přirozenosti.“ Je to láska, Já, vědění neboli poznání, že ´vy jste´. Toto poznání je bezforemné. Podstata času je vázána na tělesnou formu. Vaše životní období, místo, aktivity atd. jsou zahrnuty v čase. Realizace Já je blažeností. Přináší opravdovou radost. Skutečný oddaný to ví. K čemu je meditace, když sebe sama nevnímáme jako blaženost a skutečnou radost? Kromě vědomí tu není žádný další Bůh. Vědomí je chodidly Gurua. Měli byste jednat s každým vědouce, že tu není žádný rozdíl mezi vámi a ostatními bytostmi. Všichni mají stejné vědomí. Protože žije Bůh ve všech bytostech, pokládá je všechny za Boha. Jakmile je pochopeno, že Bůh a já jsme jedno a to samé, pak se všechny činnosti stávají obětí Bohu.

Vědomí, které se vám dostalo nevědomky, se probudilo jako ´já´. Ono provádí všechny činnosti. Ten, kdo ví, že není tělem, zůstává v neustálé pozornosti na Já. Ego, které říká: „Já jsem takový a takový“, je konatelem činností. Věnujte pozornost semennému vědomí, atomické/maličké bdělosti, která vyvstane hned po probuzení. K jaké změně došlo poté, kdy jste si vyslechli Gurua? Jestlipak i jen jedna věta těchto promluv ve vás vytvořila pevné přesvědčení? Všechna náboženská vyznání v sobě zahrnují koncepty, které jsou pro ně přijatelné. Měli byste vědět, že ten, kdo je vědoucí, žije v přítomnosti. Poté bude vše odhaleno.

Každý z realizovaných mistrů/inkarnací měl svůj způsob jednání. Každý světec předkládá odlišné pojetí. Proč je tomu tak? Pokud to chcete poznat, musíte splynout se svou pravou přirozeností. Z hlediska pravého oddaného ve světě není nic špatného. Pro toho, kdo toto pochopil, se jeho osobnost/individualita stává bezvýznamná. Nezůstala v něm jediná představa. Stav bytí, ve kterém nevíte, zda ´jste´ či ´nejste´, se nazývá Absolutno.

Vaše myšlení vytváří váš osud. Vaše představa o sobě vytváří náležité okolnosti. Proto poznejte, že jste se stali ničím. Když znáte svou pravou přirozenost/identitu, nazývá se to realizací Já. Poznání ´já jsem´ je nejvyšší Bůh. Odevzdejte se mu, aniž byste připustili dualitu. Co se týče vědomí, nijak se nelišíme. Ono je naší pravou přirozeností.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek