Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v květnu a červnu 2018:

Datum akce: Úterý 12.6. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 25.6. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 9.7. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 23.7. od 18.30 do 20.30

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

Všichni jste srdečně zváni!

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

67. Vesmír je vymyšlen vašim unikátním vědomím (Nirupana)

11. 5. 2017 - Aleš

Když se zklidní emoce, není zapotřebí někam chodit. Nezbedný intelekt vám nikdy neudělí jakékoliv uspokojení. Správné rozlišování a víra jsou nezbytné. Veškerá existence světa je uvnitř vás. Stejně jako vytváří pavouk síť ze svých tekutin/slin, tak je i vesmír formován z vašeho vlastního světla. Je svázaností myslet si, že žijete ve světle světa. Je tomu naopak.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Nirupana 67

Čtvrtek, 19. října 1978

Semeno zaseté Guruem vyraší. Strom, který vyroste, je stejný jako svět. Nakonec zmizí. Není vám k užitku. Vše, co získáte, bude nakonec zbytečné, neboť tu nebude žádná forma, která by si to užila. Paměť ´já jsem´ nezůstane napořád. Když tu není vědomí, není tu ani potřeba ´být šťastný´, ani nějaká zkušenost strádání. Stejně jako po čase skončilo naše dětství, tak nepotrvá ani naše individualita. Vše, co nejste, skončí, ať už to máte rádi či nikoliv. Touha ´být´ vede k ponižujícím podmínkám, tj. k potřebě jíst, spát, probouzet se atd., stále a pořád dokola. Ve skutečnosti nemá vaše pravá přirozenost měřítka a barvu. Nebude nikdy vědět, že jste umřeli. Jak lze zakusit smrt, když tu žádná smrt není? Vědomí nepotrvá věčně a je jedno zda se vám to líbí či nikoliv. Vše, co cítíte o těle, nepotrvá. Když si v meditaci uvědomíte, že tu nic není, kdo je tím, kdo to ví? Když vědění skončí, je to smrt?

Vědomí v lidském těle byla udělena mnohá jména. V objektivním světě toto vědomí nenaleznete. Nikdo jej nespatří. Ono je transcendentální. Jeden z miliónu toto vědomí realizuje. Realizuje tak svoje vlastní zrození. Ví, že tam, kde je vědomí v těle, tam je také svět. Jsou tu společně. Ryzí vědomí, díky kterému víme, že jsme, je Sadguru. Toto vědomí nelze zakoušet objektivně.

Každá živá bytost má potřebu pokračovat ve svém bytí. Tento pocit bytí je vyživován prostřednictvím pěti smyslů. Za účelem nepřestávat existovat provádíte různé aktivity. Oddanost samotnému vědomí je jeho výživou. To je naše základní láska. Je to jediná věc, která je hodna lásky. Je to přirozenost pravého Já. Je třeba, abyste si to sami přímo uvědomovali. Udržujte tiché/vnitřní opakování ´Guru, Guru´. Nakonec se vědomí rozpustí v sobě. Můžete ztratit svou pránu nebo tělo, ale ne toto poznání Já.

Hluboký spánek přináší klid proto, že tam není přítomné vědění. Paměť považovat se za muže či za ženu náleží tělu. Jakmile je tělo zapomenuto, není ničeho zapotřebí. Dokud nepochopíte svůj současný stav bytí, nepochopíte ani svou pravou přirozenost. Když opustíte pocit ´já jsem tělo´, vaše individualita se stane úplností/vše. Jakmile je realizováno jemné tělo (semenné vědomí), stane se universální. Všechna jména jsou udělována (věcem v) projevu. Svět a Brahman nejsou oddělené. Světlo vědomí se nazývá světem. Je to projevené vědomí, které zná svět prostřednictvím sebe sama. Označuje se jako ´chodidla Gurua´ a toto vědomí je třeba uctívat.

V první fázi byste měli sedět v ústraní a obrátit pozornost dovnitř na své vlastní vědomí – Gurua. Je sebe-zářné a samo-uvědomující se. Je to vědění a láska. Osvojit si toto poznání je velmi obtížné. Za tímto účelem buďte zajedno s Guruem. Zatímco jste vzhůru, nezapomínejte na to, že jste ryzí vědomí. Musíte být pevně přesvědčeni o tom, že (vaše) ´já jsem´ je před vším, co spatřujete. Co je tam, kde my nejsme? S milostí Gurua se stáváte přirozeností Gurua a chápete to. Realizujete, že jste vůbec nic neudělali, a ani nikdy nic neuděláte.

Když se zklidní emoce, není zapotřebí někam chodit. Nezbedný intelekt vám nikdy neudělí jakékoliv uspokojení. Správné rozlišování a víra jsou nezbytné. Veškerá existence světa je uvnitř vás. Stejně jako vytváří pavouk síť ze svých tekutin/slin, tak je i vesmír formován z vašeho vlastního světla. Je svázaností myslet si, že žijete ve světle světa. Je tomu naopak.

Ke všem činnostem dochází na základě slova (mentálních konceptů). Ten, kdo je v prázdnotě (prostoru) jemného těla, se stane probuzen, jestliže je vyvolán prostřednictvím slov. Co je tím jemným tělem a kdy začalo existovat? Je Tím, díky němuž cítíme, že ´my jsme´.

Není tu žádný další Bůh než samotný oddaný. On je vědomím jakožto Bůh. Považujete ho za někoho, kdo je ve své podstatě tělem a jste přesvědčeni o tom, že se vám jednou přihodí smrt. Vesmír je vymyšlen vašim unikátním vědomím. Věnujte neustálou pozornost své vlastní pravé přirozenosti. Jestliže se cítíte znepokojeni, opakujte ´Guru, Guru´. Ten, kdo nemá strach, nemá/nepotká ani smrt.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek