Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v lednu 2018:

  • 22.1. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

 

Zpívání v únoru 2018:

  • 5.2. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 19.2. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

 

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

67. Vesmír je vymyšlen vašim unikátním vědomím (Nirupana)

11. 5. 2017 - Aleš

Hluboký spánek přináší klid proto, že tam není přítomné vědění. Paměť považovat se za muže či za ženu náleží tělu. Jakmile je tělo zapomenuto, není ničeho zapotřebí. Dokud nepochopíte svůj současný stav bytí, nepochopíte ani svou pravou přirozenost. Když opustíte pocit ´já jsem tělo´, vaše individualita se stane úplností/vše. Jakmile je realizováno jemné tělo (semenné vědomí), stane se universálním. Všechna jména jsou udělována (věcem v) projevu. Svět a Brahman nejsou oddělené. Světlo vědomí se nazývá světem. Je to projevené vědomí, které zná svět prostřednictvím sebe sama. Označuje se jako ´chodidla Gurua´ a je třeba toto vědomí uctívat. V první fázi byste měli sedět v ústraní a věnovat pozornost dovnitř na své vlastní  ....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Nirupana 67

19. října 1978

Semeno zaseté Guruem vyraší. Strom, který vyroste, je stejný jako svět. Nakonec zmizí. Není vám k užitku. Vše, co získáte, bude nakonec zbytečné, neboť tu nebude žádná forma, která by si to užila. Paměť ´já jsem´ nezůstane napořád. Když tu není žádné vědomí, není tu ani potřeba být šťastný, a ani tu není nějaká zkušenost strádání. Stejně jako po čase skončilo naše dětství, tak nepotrvá ani naše individualita. Vše, co nejste, skončí, ať už to máte rádi či nikoliv. Touha ´být´ vede k ponižujícím podmínkám, tj. k potřebě jíst, spát, probouzet se atd. stále a pořád dokola. Ve skutečnosti nemá vaše pravá přirozenost žádná měřítka. Nemá žádnou barvu. Nebude nikdy vědět, že jste umřeli. Jak lze zakusit smrt, když tu není žádná smrt? Vědomí nepotrvá věčně, a je jedno zda se vám to líbí či nikoliv. Vše, co cítíte o těle, nepotrvá. Když si uvědomíte v meditaci, že tu nic není, pak kdo je tím, kdo to ví? Když vědění skončí, je to smrt?

Vědomí v lidském těle byla dána mnohá jména. V objektivním světě toto vědomí nenaleznete. Nikdo jej neuvidí. Ono je transcendentální. Jeden z miliónu toto (vědomí) realizuje. Realizuje tak svoje vlastní zrození. Ví, že tam, kde je vědomí v těle, tam je také svět. Jsou tu společně. Ryzí vědomí, díky kterému víme, že jsme, je Sadguru. Toto vědomí nelze zakoušet objektivně.

Každá živá bytost má potřebu pokračovat ve svém bytí. Tento pocit bytí je vyživován prostřednictvím pěti smyslů. Za účelem neustávat v bytí provádíte různé aktivity. Oddanost samotnému vědomí je jeho výživou. To je naše základní láska. Je to jediná věc, která je hodna lásky. Je to přirozenost pravého Já. Je třeba, abyste si to sami přímo uvědomovali. Udržujte tiché/vnitřní opakování ´Guru, Guru´. Nakonec se vědomí rozpustí v sobě. Můžete ztratit svou pránu nebo tělo, ale ne toto poznání Já.

Hluboký spánek přináší klid proto, že tam není přítomné vědění. Paměť považovat se za muže či za ženu náleží tělu. Jakmile je tělo zapomenuto, není ničeho zapotřebí. Dokud nepochopíte svůj současný stav bytí, nepochopíte ani svou pravou přirozenost. Když opustíte pocit ´já jsem tělo´, vaše individualita se stane úplností/vše. Jakmile je realizováno jemné tělo (semenné vědomí), stane se universálním. Všechna jména jsou udělována (věcem v) projevu. Svět a Brahman nejsou oddělené. Světlo vědomí se nazývá světem. Je to projevené vědomí, které zná svět prostřednictvím sebe sama. Označuje se jako ´chodidla Gurua´ a je třeba toto vědomí uctívat.

V první fázi byste měli sedět v ústraní a věnovat pozornost dovnitř na své vlastní vědomí – Gurua. Je sebe-zářné a samo-uvědomující se. Je to vědění a láska. Osvojit si toto poznání je velmi obtížné. Za tímto účelem buďte zajedno s Guruem. Zatímco jste vzhůru, nezapomínejte na to, že jste ryzí vědomí. Musíte být pevně přesvědčeni o tom, že (vaše) ´já jsem´ je před vším, co spatřujete. Co je tam, kde my nejsme? S milostí Gurua se stáváte přirozeností Gurua a chápete to. Realizujete, že jste neudělal vůbec nic, a ani nikdy nic neuděláte.

Když se zklidní emoce, není zapotřebí někam chodit. Nezbedný intelekt vám nikdy neudělí jakékoliv uspokojení. Správné rozlišování a víra jsou nezbytné. Úplná existence světa je uvnitř vás. Stejně jako pavouk vytváří síť ze svých tekutin/slin, tak je i vesmír formován z vašeho vlastního světla. Je svázaností myslet si, že žijete ve světle světa. Je tomu naopak.

Ke všem činnostem dochází na základě slova (mentálních konceptů). Ten, kdo je v prázdnu (prostoru) jemného těla, se stane probuzen, jestliže je vyvolán prostřednictvím slov. Co je tím jemným tělem a kdy začalo existovat? Je Tím, díky němuž cítíme, že ´my jsme´.

Není tu žádný další Bůh než samotný oddaný. On je vědomím jakožto Bůh. Považujete ho za někoho, kdo je ve své podstatě tělem, a jste přesvědčeni o tom, že se vám jednou přihodí smrt. Vesmír je vymyšlen vašim unikátním vědomím. Věnujte neustálou pozornost své vlastní pravé přirozenosti. Jestliže se cítíte znepokojeni, opakujte ´Guru, Guru´. Ten, kdo nemá žádný strach, nemá/nepotká ani smrt.

Konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek