Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

65. Uctívání značí potěšit svou pravou přirozenost (Nirupany)

27. 4. 2017 - Aleš

Sdělit poznání smrtelnému džívovi/jedinci o jeho nesmrtelnosti je jako přeměnit hlínu ve zlato. To je účel duchovního úsilí. Musíte být pozorní a bdělí. Žít podle přijaté rady je uvědoměním. Potom budete jednat, avšak nechovejte se nedůstojným způsobem. Neztotožňujte se s tělem. Ztotožňujte se s bezforemným a odevzdejte se tomu.

Nirupana 65

Čtvrtek, 12. října 1978

Jste navyklí mít tělesnou formu. Pokud zakusíte během meditace bezforemnost, způsobí to strach.

Jemné tělo je spontánně vytvořeno. Zakoušíte své bytí skrze toto tělo. Pět druhů poznávání/vnímání (dotek, sluch, zrak, chuť a čich) je vytvořeno prostřednictvím téhož těla. Malé dítě postupně roste a dospívá a pokud je mu vnuknuto poznání, dosáhne Božství. K tomu, abyste nabyli základní vyzrálosti/hodnoty, musí k tomu být uvnitř vás vytvořeny náležité základy. Písma pro tento účel předepsala rituály.

Opakováním mantry dosahujete úrovně jemného těla. Prostor je vytvořen skrze jemné tělo. Zbytek výjevu následuje. Předtím, než se narodíte, tu není žádný prostor. Prostor obsahuje svět. Absolutno je mimo prostor. Charakteristikou jemného těla je ryzí vědomí, vaše bytí. Je třeba, abyste se tohoto vědomí/bytí drželi.

Uctívání značí potěšit svou pravou přirozenost. Toto uctívání odstraňuje nečistoty. Prostřednictvím tohoto uctívání se Bůh setkává s oddaným. Výsledkem je uvědomění, že nejste tělem. Stejně jako je v cukru sladkost a v mořské vodě sůl, podobně tu je láska Já v těle. Panorama světa je plně ukryté uvnitř vašeho jemného těla.

Víra v to, že je Bůh větší než Guru, je chybná. Posvátné zření světců má větší hodnotu než vidět idoly v chrámě. Ten, kdo je zcela prosáknut oddaností a kdo se dostává mimo tělesné vědomí a stane se zajedno s Já, je světcem.

Slovo je základní instrument, který máme k dispozici. Jméno Boha, slovo samotné, se stává přirozeností Boha. Jméno posvátného místa se stává přirozeností posvátného místa. Vaše slovo je ve své podstatě Bohem. Vaše řeč vyklíčí postupným opakováním mantry a vaše slovo se stane Božím slovem. Boží slovo je konečné. Ono se nemění. To musí být vaším přesvědčením. Mělo by být neustále připomínáno. Tak, jak se mění vaše chování podle vašeho slova, tak se mění i hodnota vašeho slova. Vaše slovo se (poté) stává slovem Boha. Nikdy jej nevyužívejte k tomu, abyste někoho zraňovali. Poznání bude plynout skrze vámi vyřčená slova, jakmile se vaše slovo stane ryzí. Slova proudí z vaší mysli podle vaší vyzrálosti/hodnoty. Když si v tichosti opakujete mantru, vitální síla se zformuje podle významu dané mantry. Tím se vytvoří vize. Ryzí slovo proudí jako Ganga, jež odplavuje utrpení druhých.

Sdělit poznání smrtelnému džívovi/jedinci o jeho nesmrtelnosti je jako přeměnit hlínu ve zlato. To je účel duchovního úsilí. Musíte být pozorní a bdělí. Žít podle přijaté rady je uvědoměním. Potom budete jednat, avšak nechovejte se nedůstojným způsobem. Neztotožňujte se s tělem. Ztotožňujte se s bezforemným a odevzdejte se tomu.

Nabídněte své jídlo Bohu a jezte ho jako Jeho dar určený vám. Stanete se svatí. Tam, kde není potrava, tam není vitální síla/prána, mysl, intelekt ani vědomí. Můžete mluvit, pouze když tu je prána. Jaké je Átman bez prány? Átman je znalcem okamžiku, kdy prána opouští tělo.

Ten, kdo žije podle slov Gurua, nezakusí smrt. Pouze prána přichází a odchází. Ten, kdo praktikuje oddanost, se stává přirozeností Átman. On nikdy nepřichází, ani neodchází. Átman prostupuje prostorem. Jestliže tu není Átman, je tu někdo, kdo by rozpoznal prostor? Jen velmi málo je těch, kdo přemýšlí tímto způsobem. Jestliže přijmete radu od Gurua, měli byste se jí náležitě řídit. Když se Samotné Átman stává tím vším, proč se pak ztotožňujete s výsledky/plody svých činů? Bůh uctívá Sebe sama. Jakmile se vaše slovo stává ryzí, nepoužívejte jej nikdy k zraňování lidí, neboť má velkou sílu. Recitujte (vnitřně) po celou dobu mantru bez žádostí po něčem. Pochopíte, že vše se děje spontánně. Proto tu není žádný důvod být pyšný, neboť vše je tu přirozeně.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek