Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v květnu a červnu 2018:

Datum akce: Úterý 12.6. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 25.6. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 9.7. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 23.7. od 18.30 do 20.30

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

Všichni jste srdečně zváni!

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

64. Co je známé bez uvědomění si toho, se nikdy nezmění (Nirupany)

20. 4. 2017 - Aleš

Nebuďte sklíčení. Dodejte si odvahu. Toto vše správně pochopte a užívejte si svůj každodenní život. Poznáte, že lítost je jako dětská hračka. První věc, kterou každá bytost cítí je, že ´ona je´. Tento pocit bytí je časově omezený. Ten, kdo nabývá toto bytí/vědění, je věčný. Vše, co vznikne, také zanikne. Vědění v klidu skončí a zavládne ticho. Vy jste znalec Toho, co transcenduje čas.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 64

Neděle, 8. října 1978

Uvědomit si naše bytí je meditace. Pochopili jsme, co jsme; podržte si to v mysli. Dokud to intelekt nepochopí, srdce to nepřijme. Vždy si uvědomujte, že nejste tělo a že nemáte žádnou formu. Víte, jak jste vypadali předtím, než jste získali tělo? Toto poznání je vám sděleno za účelem odstranit tělesné vědomí. Vaše tělo není forma Já. Myslet si, že tělo je vaší formou, je ego. Ten, kdo toto chápe, se stává Brahman.

Mantru od Gurua byste měli neustále opakovat. S praxí lze odolat i otravě jedem při jeho pozření. Snažte si vypěstovat zvyk pravidelného sezení v meditaci. Toto sezení prodlužujte každý den o minutu. Jste-li odhodlaní, pak není ve světě nic nemožné. Projev světa je vytvořen z naší vlastní životní síly. Nic není nemožné. Rituály budou pokračovat do té doby, dokud nepoznáte, kdo jste. Je snadné být někým odlišným, ale být v přirozenosti Paramátman je velmi obtížné.

Je nevědomost myslet si, že jste lidská bytost podléhající karmickým zákonům. Vědomí je překryto tělem. Je tomu tak kvůli nevědomosti. Je to toto vědomí, díky kterému víme, že ´my jsme´. Protože nejste formou těla, myslet si, že jednou zemřete, je falešná představa. Naší pravou přirozeností je přirozenost Toho, kdo zná vědomí v těle. My jsme znalci vědomí beze slov.

Po nabytí světského poznání se pustíte do mnoha činností. Přesto toto poznání není poznáním vaší vlastní přirozenosti. Měli byste pochopit, že naše pravá přirozenost je bez aktivit, za/před zrozením a smrtí. To, co zná vědomí, je neměnné. To, co známe prostřednictvím našeho vědomí, není naší pravou přirozeností. To poznané se stále mění. Avšak to, co je známé bez uvědomění si toho, se nikdy nezmění. To, co je skutečné, je věčné. To, co je věčné, je Pravdou.

Vědomí je Bůh. Vědomí, svět a Bůh jsou časově omezené, a tudíž dočasné. Lze říci, že Bůh je ve své přirozenosti vesmírem. Nicméně to, co je viděno nebo vnímáno, jednoho dne skončí. Vaše pravá přirozenost není ani viditelná, ani vnímatelná. Proto není časově omezená. Jen zřídkakdy jeden z miliónů toto realizuje a ví.

Vědomí, které sebe považuje za tělo, je nevědomostí. Znalec tohoto vědomí je věčný. Doba života pro něho neplatí. Je ryzí ne-dvojností. Poté, kdy si toto vyslechnete, zjistěte, kde se nacházíte. Vaše pravá přirozenost nemá žádnou zkušenost bdělosti či spánku. Na začátku si je třeba uvědomit, že jste vědomím. Nakonec nejste ani jím. Naše mluvení je tu díky potravinové esenci. Charakteristickým rysem potravinové esence je vědomí. Následkem potravinové esence je pocit bytí. Tělo je vnímatelný objekt. Vy tím nejste.

Ten, kdo je pročištěn, je Bohem. Jedinec/džíva je esencí potravy. Uvědomění si faktu, že nejste tělem, je ukončením objektivního (sebe) poznání ve smyslu, pokládat se za toho, či onoho. To, co je důležité, je rozlišování mezi věčným a dočasným. Nenechte se unášet koncepty. Nesnažte se být to, co nejste. Jinak budete opět zapleteni v konceptech. Nepřijímejte (o sobě) nijaké hodnotové určení. Nevymezujte se. Vaše činy a jejich výsledky nejsou ani pravé, ani trvalé. Jen málokdo, jenž se nenechá oklamávat tělesnou formou, toto pochopí. On pak ví, že je svět zrozen uvnitř jeho vědomí.

Nebuďte sklíčení. Dodejte si odvahu. Toto vše správně pochopte a užívejte si svůj každodenní život. Poznáte, že lítost je jako dětská hračka. První věc, kterou každá bytost cítí je, že ´ona je´. Tento pocit bytí je časově omezený. Ten, kdo nabývá toto bytí/vědění, je věčný. Vše, co vznikne, také zanikne. Vědění v klidu skončí a zavládne ticho. Vy jste znalec Toho, co transcenduje čas.

To, co je bezčasé, je vám nepochybně známé, ale vy nemáte čas na to to rozeznat. To, co je pro mysl neznámé, existuje před pocitem ´já jsem´. Zrození mysli lze nazvat zrozením Boha či Brahman – projevu. Ovlivnění samotným stvořením Brahman, je velmi komplikované/útrpné. Pouze Sadguru to může odstranit. Proto se držte slov Gurua. Potom nebudete zraňováni tímto ovlivněním. Trvejte na tom, že jste Bůh. Skrze Něho se dostaňte za/před Něho. Toto vše je poznání založené na potravinovém výtažku. Nezapomínejte na to, že nejste objekt. Ten, kdo je za jakýmikoliv kvalitami, za pocitem ´já jsem´, je bezčasý. Čas přichází a odchází, avšak věčná pravda je taková, jaká je. Nemá barvu ani vzhled/design. Je bezčasá. Není ani malá, ani velká. Ten, kdo toto chápe, opustí všechny ideje ´významnosti´ (o sobě), a stává se tím nejmenším z nejmenšího. Tělesné vědomí je mizérie. Ten, kdo pěstuje pochybnosti o Guruovi, nezíská nikde klid.

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek