Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

61. Ten, kdo trestá je stejný, jako ten, kdo je trestán (Nirupany)

30. 3. 2017 - Aleš

S otevřenýma očima lze spatřit mnohé. Avšak se zavřenýma očima lze vidět místo, kam odešli všichni jógini. Dokonalé zření je to, kdy se díváte bez ´vidění´. Dokud si přejete dosáhnout v životě úspěchu k zajištění tělesného pohodlí, ničeho ve skutečnosti nedosáhnete. Všichni adepti nakonec splynuli s životní energií/pránou. Pohybu životní energie jsou dána označení jako např. Brahman. Jedna malá částečka vědomí je rovněž oceánem vědomí. Stav Já nemá žádnou dvojnost. Mé promluvy a vaše naslouchání v sobě nezahrnují dva Bohy. Znamená to, že já mluvím k sobě. Bůh netrpí z následků hříchu a ani se netěší z plodů zásluh. Ten, kdo se nepovažuje za Boha, musí dozrát v zakoušení rovnosti (s Bohem).

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharameshvar Maharadž Ki Džej

Nirupana 61

Neděle, 17. září 1978

Projev v sobě zahrnuje vědomí. My jsme jedině touto životní silou, která dává všemu podnět. Ta nemá žádnou formu. Mysl nemá žádnou formu. Když tu není tělo, není tu ani forma. V současné době jste ryzí vědomí v těle. Pocit vašeho vlastního bytí je to samé jako vědomí. Je jemnější než prostor.

I v případě významných inkarnací platí, že před jejich vtělením tu nebyl žádný vjem ´já jsem´. Parabrahman ve svém pravém stavu nemá poznání svého bytí. Šrí Ráma byl Parabrahman, přesto mu musel jeho Guru sdělit poznání Já. Co znamená, když někdo tvrdí, že si sám vybral, v jaké rodině se narodí, a prohlašuje sebe za inkarnaci? Jaký důkaz předloží? Tito lidé jsou nevědomí. Když tu není tělo, není tu poznání.

Slovo v sobě zahrnuje pránu, životní sílu. Potravou pro pránu je tělo, a vědomí je vědění. Je to záruka naší existence. To je Brahman. To je slovo. To je vibrace projevu.

Oba, jak ten, kdo trestá, tak ten, kdo trpí potrestáním, mají stejné vědomí. Ten, kdo trestá je stejný, jako ten, kdo je trestán. Abyste toto mohli otevřeně říkat, je k tomu nutné být plně přesvědčen o své pravé přirozenosti. Kořenem soužení je právě společenství prány. Je obtížné snášet svůj pocit ´já jsem´. Vaše existence, přítomnost Boha Samotného, je strastí. Provádíte všechny světské aktivity jen proto, abyste snesli tuto strast. Jestliže je v těle rozruch, mějte odvahu říci: „Bože/vědomí, nyní jdi pryč.“

Až po narození se z někoho stane inženýr, vědec či doktor, a podobně se jiný stane sádhuem, Džnáninem a jogínem. Avšak co se stane, když nedojde k žádnému zrození? Zrození je označení pro to, co je naplněné nespočetným množstvím vesmírů. Můžete meditovat na cokoliv, a to se také před vámi projeví. V kom je snový svět vytvořen? Není stvořen ve vás? Dosud jste se nezbavili konceptu, že v tělesné formě je možné získat velký prospěch. Vitální síla v těle je vědomím/Átman. Ryzí přirozenost Šrí Krišny je stejná jako ta vaše. To, co umožňuje tělu se hýbat, nemůže být vnímáno. Je třeba, abyste se naučili naslouchat bez tělesného pocitu. Skutečnou přirozeností posluchače je přirozenost Já. To je vaše pravá přirozenost. Používejte své vědomí k uctívání. Rituály jsou k uspokojení mysli. Když uctíváte Já, pak tu není žádná zkušenost mysli.

S otevřenýma očima lze spatřit mnohé. Avšak se zavřenýma očima lze vidět místo, kam odešli všichni jógini. Dokonalé zření je to, kdy se díváte bez ´vidění´. Dokud si přejete dosáhnout v životě úspěchu k zajištění tělesného pohodlí, ničeho ve skutečnosti nedosáhnete. Všichni adepti nakonec splynuli s životní energií/pránou. Pohybu životní energie jsou dána označení jako např. Brahman. Jedna malá částečka vědomí je rovněž oceánem vědomí. Stav Já nemá žádnou dvojnost. Mé promluvy a vaše naslouchání v sobě nezahrnují dva Bohy. Znamená to, že já mluvím k sobě. Bůh netrpí z následků hříchu a ani se netěší z plodů zásluh. Ten, kdo se nepovažuje za Boha, musí dozrát v zakoušení rovnosti (s Bohem).

Dokud není vaše vědomí náležitě uspokojené, je třeba ho uctívat nejprve s myslí a potom s bezmyšlenkovitostí (Uctívat ho s bezmyšlenkovitostí značí zůstat bez myšlenek jako ryzí vědomí). Jak Guru nabídne žákovi své požehnání/milost? Když hovoří o své zkušenosti, vězte, že to je vaše vlastní zkušenost. Toto byste měli pochopit s naprostým přesvědčením. Opakující se kontemplace/rozjímání je jako stloukání. Vytváří jed spolu s nektarem poznání. Jedem je ego, které je zapotřebí správným myšlením/rozlišováním překonat.

Ten, kdo pochybuje o přímém poznání, by měl praktikovat oddanost. To je smysl života. Je to také připomínání si slov Gurua. Neustále si opakujte, že nemáte ani zrození, ani smrt, ani hřích, ani zásluhu; nejste tělem, nýbrž jste věční. Provádějte mentální uctívání. Ať už se mysl odebere kamkoliv, Sadguru (už) tam je. Mějte víru v Jeho slova.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek