Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

60. Jestliže tam nedochází k žádnému setkání mezi potravou a pránou, není ani přítomné žádné vědomí (Nirupany)

19. 3. 2017 - Aleš

Bhagaván značí To Zářné. Je to vědomí, které nám umožňuje cítit ´my jsme´. Tam, kde je vědomí, tam je oddanost. Chová snad tělo lásku k sobě, nebo je to vědomí v těle, která má lásku k sobě? Láska značí oddanost a oddanost značí vědomí, a to samé je Bůh. Poté, když je nevědomost zničena a vědomí je osvobozené, se oddaný stává Bohem. Měli byste kontemplovat na to, co jste si vyslechli. Ten, kdo miluje Gurua, miluje sebe. Nezapomeňte na to, co jste slyšeli. Guru vám stále dokola říká tolik věcí, ale jestlipak zůstaly s vámi?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 60

Čtvrtek, 14. září 1978

Vaše předchozí totožnost odejde a vy budete mluvit s novou totožností, avšak bez toho, abyste se považovali za ´takového a onakého´. Nebudete o nové totožnosti nic vědět, protože ona bude hovořit spontánně. Zde je krásná květina; kdo je zodpovědný za její růst? Protože má (v sobě) životní sílu, má i růst/pohyb. ´To´, co je v květině krásné a jemné, hovoří rovněž skrze toto tělo. Nemůže mluvit prostřednictvím květiny, ale ukazuje, že ´Ono (tu) je´. Je obojí, projevem a ne-projevem, a prostupuje vším. Existuje ve vás drobounký vzorek nekonečné životní síly. Splynete s ním. Nebudete však schopni ho spatřit. Splynutí neznamená zesnutí/smrt.

Mysl je zaneprázdněna myšlenkami, založenými na konceptu, jenž v mysli převládá. Každý tvor sebe ztotožňuje se svým fyzickým tělem. Výjimečně tak jeden člověk z miliónu sebe ztotožní s Bohem. Prána získává svou podporu z jídla, a vše hovoří skrze sílu prány. Místo, kde se spojuje prána s potravinovou esencí, se nachází tam, kde rovněž vyvstává vědomí. Je to zdroj vnuknutí ´Já jsem To/Brahman´. Toto Já nemá žádnou formu. Strom roste do výšky díky síle prány. Jestliže tam nedochází k žádnému spojení potravy s pránou, není přítomné ani vědomí. My také víme, že nejsme potrava, ani prána, avšak my tu jsme, pouze když je obojí sloučené.

Lidé hovoří o Bohu a Brahman. Já nikoliv. Já mluvím o své vlastní realizaci (poznání Já). Toto poznání přichází z místa setkání světa a ´toho´, co je za světem. Je to střet projevu a neprojevu. Toto musíte pečlivě prošetřit. Ti, kdo mají pocit, že pochopili, nic nepochopili. (To si nelze představit)

Myšlenky přicházejí do vaší mysli nezvaně. Přijdou a odejdou. Nějaká osoba zemře a lidé přijdou do jejího domu. Jaké myšlenky převažují v jejich myslích? Ticho člověka, který umřel, prostoupí mysl každého, kdo tam přišel.

Provádíte-li jakoukoliv činnost prostřednictvím tělesné formy, pocit konatelství je nevědomostí. Jednáte podle představy, kterou máte o sobě. Ta však není skutečná. Vědomí trvá po určitou dobu. Označuje se jako doba života nebo také jako vyměřený čas. Nakonec toto vše zmizí.

Vědomí v těle je zkušenost pocitu ´já jsem´. Tato zkušenost nenáleží tělu. Náleží pouze schopnosti vědění. Tělo samotné nic nezakouší. Vědomí v těle je vaší pravou přirozeností. Ono nemá žádnou formu. Osoba se ztotožní se svým tělem a takto žije svůj život. Pokud zůstanete (ustáleni) ve společenství vědomí, dojdete k uvědomění, že se ´nic ve skutečnosti nestalo, neděje a nestane´. V dobrém společenství (satsang) jsou špatné myšlenky nahrazeny dobrými. Džíva se stává ryzí díky realizaci své pravé přirozenosti. Do té doby je však nečistota ve formě těla jeho jediným polem působnosti. V dobré společnosti jsou nečisté myšlenky zničeny podobně jako slunce, které očišťuje svět.

Bhagaván značí To Zářné. Je to vědomí, které nám umožňuje cítit ´my jsme´. Tam, kde je vědomí, tam je oddanost. Chová snad tělo lásku k sobě, nebo je to vědomí v těle, která má lásku k sobě? Láska značí oddanost a oddanost značí vědomí, a to samé je Bůh. Poté, když je nevědomost zničena a vědomí je osvobozené, se oddaný stává Bohem. Měli byste kontemplovat na to, co jste si vyslechli. Ten, kdo miluje Gurua, miluje sebe. Nezapomeňte na to, co jste slyšeli. Guru vám stále dokola říká tolik věcí, ale jestlipak zůstaly s vámi?

Vědomí v těle je obrazem Boha. Jestliže ráno nepocítíte vědomí, nebudete schopni vykonat jakoukoliv činnost. Pocit ´já jsem´, který se vám dostane při probuzení, je posvátné zření Boha. Když jste se probudili, vědomí bylo maličké, ale kam až se jeho světlo rozšířilo? Zohledňuje všechno, to skutečné i neskutečné. Jestliže máte radost z tohoto vědomí, budete vědět, že jste nekoneční. To je Guru a to je také vaše skutečná přirozenost.

Uctívejte vědomí, které je před vším. Svoji víru vložte v toto vědomí. Dokud tak neučiníte, budete pociťovat nespokojenost a neštěstí. Buďte plně přesvědčeni o tom, že jste Bůh. Netlachejte o tom s ostatními. Není zapotřebí ohlašovat své probuzení. Lidé budou vědět, že jste získali poznání Já.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek