Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

59. Neexistuje žádná větší dobročinnost/charita, než nabídka Sebe-poznání (Nirupany)

16. 3. 2017 - Aleš

Ve světě se objevilo a odešlo mnoho velkých panovníků/králů. Lidé si je již nepamatují. Ti, kdo praktikovali oddanost ke Guruovi, byli velkým přínosem pro lidstvo, a lidé jsou těmto světcům oddáni i nyní. Neexistuje žádná větší dobročinnost/charita, než nabídnout někomu Sebe-poznání. Obdržíte-li poznání Já, stanete se zajedno s Tím, kdo jej předává. To však neplatí pro jiné světské dary. Měli byste být oddáni tomu, kdo vám dává poznání.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 59

Neděle, 10. září 1978

Různé vonné tyčinky vydávají rozdílné vůně. Podobně tělo obsahuje různé součásti. Chování každého jedince je výsledkem třech gun. Jsou jimi: sattva (vědění), radžas (hnací síla) a tamas (tuhost a netečnost). Chování přivodí dobré či špatné následky. To se nazývá osud.

Vy víte, že ´vy jste´. Rozjímejte o tom. Nemeditujte na nějaký objekt. Pokání je druh meditace. Osudem Džnánina je celý vesmír. Toto si uvědomíte prostřednictvím meditace/kontemplace. Jakmile poznáte vědomí, přestanete se navždy ztotožňovat s tělem. Vím, že tu je tělo, ale tělo není ´já´. Vzpomínáme-li na své dětství, staneme se opět dítětem? Je tu pouze vzpomínka. Podobně po realizaci budete vědět, že nejste tělem, i když je dosud vaše tělo na živu. Budete před/za pocitem bytí. Koncept ´já jsem´ byl vytvořen kvůli Bohu. Vím, že Bůh nakonec opustí tělo. To znamená, že jsem existoval před Bohem. Bůh značí pránu (životní sílu). To je opak toho, co si myslí lidé, kteří se ztotožňují s tělem. Myslí si, že Bůh existoval před nimi, a že oni přišli na svět později. Ryzí vědomí se nazývá Bůh. Jak mne může Bůh zabít? On pouze odejde z těla. (Maharadž říká, že vědomí v těle je Bůh/Íšvara/projevené Brahman. Je totéž co prána/životní síla. Avšak Já jako Absolutno/Parabrahman, jsem před/za tím.)

Když si uvědomíte, že jste osvobozeni, žádné světské transakce pro vás nebudou existovat. Toto je pravá situace. Ti, kdo jsou osvobozeni, nejsou pro běžné nevědomé lidi nějak užiteční. Tito lidé je neznají. Ti, kdo po osvobození nadále prováděli praxi oddanosti ke Guruovi, jsou zde přítomni neustále, i když již fyzicky neexistují. (Jejich přítomnost je po odchodu z těla ještě silnější.)  Po realizaci Já, když skončí tělesné vědomí/ztotožnění, nebudete mít jakýkoliv požadavek k zajištění svého pohodlí. Protože když se stanete ´nikým´, a jste jim, jste vyhlazení/vykořenění (bez ega). Dokud nemáte naprostou víru a oddanost ke Guruovi, je vám Guru k ničemu. Jsou hledači, kteří se vydají do Himalájí a nalézají zde spásu, nějak užiteční pro druhé?

Ve světě se objevilo a odešlo mnoho velkých panovníků/králů. Lidé si je již nepamatují. Ti, kdo praktikovali oddanost ke Guruovi, byli velkým přínosem pro lidstvo, a lidé jsou těmto světcům oddáni i nyní. Neexistuje žádná větší dobročinnost/charita, než nabídnout někomu Sebe-poznání. Obdržíte-li poznání Já, stanete se zajedno s Tím, kdo jej předává. To však neplatí pro jiné světské dary. Měli byste být oddáni tomu, kdo vám dává poznání.

I když je Guru uctíván ve formě kamene či hlíny, nese to ovoce. Nikdy nenechte vyprchat oddanost ke Guruovi. Jeho poznání/přesvědčení se projeví skrze nás. Taková je velikost oddanosti ke Guruovi. Ti, kdo byli oddáni konečnému osvobození, se stali nesmrtelní v myslích lidí. Nikdy byste neměli zapomenout uctívat Gurua.

Závazky k tomu, kdo uděluje poznání Já, nelze nikdy splatit. Můžete pouze nabídnout neustávající uctívání a podělit se o učení Gurua s dalšími (zájemci). Když nemáte žádné (hudební) nástroje, provádějte mentální uctívání a zpívejte oddané písně. Proč jsou zpívány bhadžány na oslavu Gurua? Je to pro povznesení světa. Budete-li toto uctívání provádět, stanete se úctyhodní jako váš Guru. Bůh je stejný jako poznání Já, nepoužívejte proto další koncepty. Nikdy nenechte odejít uctívání Gurua.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek