Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v prosinci 2017:

  • 11.12. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 31.12. neděle  18,30 - 20,30 hod. 

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

59. Neexistuje žádná větší dobročinnost/charita, než nabídka Sebe-poznání (Nirupany)

16. 3. 2017 - Aleš

Závazky toho, kdo uděluje poznání Já, nelze nikdy splatit. Můžete pouze nabídnout neustávající uctívání a podělit se o učení Gurua s dalšími (zájemci). Když nemáte žádné (hudební) nástroje, provádějte mentální uctívání a zpívejte oddané písně. Proč jsou zpívány bhadžány na oslavu Gurua? Je to pro povznesení světa. Budete-li toto uctívání provádět, stanete se úctyhodní jako váš Guru. Bůh je stejný jako poznání Já, nepoužívejte proto další koncepty. Nikdy nenechte odejít uctívání Gurua.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 59

10. 9. 1978

Různé vonné tyčinky vydávají rozdílné vůně. Podobně tělo obsahuje různé součásti. Chování každého jedince je výsledkem třech gun. Jsou jimi: sattva (vědění), radžas (hnací síla) a tamas (tuhost a netečnost). Chování přivodí dobré či špatné následky. To se nazývá osud.

Vy víte, že ´vy jste´. Rozjímejte o tom. Nemeditujte na nějaký objekt. Pokání je druh meditace. Osudem džnánina je celý vesmír. Toto si uvědomíte prostřednictvím meditace/kontemplace. Jakmile poznáte vědomí, nikdy se už více nebudete ztotožňovat s tělem. Vím, že tu je tělo, ale tělo není ´já´. Vzpomínáme na naše dětství, staneme se však opět dítětem? Je tu pouze vzpomínka. Podobně po realizaci budete vědět, že nejste tělem, i když je dosud vaše tělo na živu. Budete před/za pocitem bytí. Koncept ´já jsem´ byl vytvořen kvůli Bohu. Vím, že Bůh nakonec opustí tělo. To znamená, že jsem existoval před Bohem. Bůh značí pránu (životní sílu). To je opak toho, co si myslí lidé, kteří se ztotožňují s tělem. Myslí si, že Bůh existoval před nimi, a že oni přišli na svět později. Ryzí vědomí se nazývá Bůh. Jak mne může Bůh zabít? On pouze odejde z těla. (Maharadž říká, že vědomí v těle je Bůh/Išvara/projevené Brahman. Je totéž co prána/životní síla. Avšak Já jako Absolutno/Parabrahmna, jsem před/za tím.)

Když si uvědomíte, že jste osvobozeni, žádné světské transakce pro vás nezbydou. Toto je pravá situace. Ti, kdo jsou osvobozeni, nejsou pro běžné nevědomé lidi nijak užiteční. Tito lidé je neznají. Ti, kdo nadále prováděli praxi oddanosti ke Guruovi po osvobození, jsou zde přítomni neustále, i když již fyzicky nadále neexistují. (Jejich přítomnost je po odchodu z těla ještě silnější.)  Po realizaci Já, když skončí tělesné vědomí/ztotožnění, nebudete mít jakýkoliv požadavek k zajištění svého pohodlí. Jako kdyby jste se stali ´nikým´, a tím se stanete zaniklí. Dokud nemáte naprostou víru a oddanost ke Guruovi, je vám Guru k ničemu. Jsou hledači, kteří se vydají do Himalájí a nalézají zde spásu, nějak užiteční pro druhé lidi?

Ve světě se objevilo a odešlo mnoho velkých panovníků/králů. Lidé si je již nepamatují. Ti, kdo praktikovali oddanost ke Guruovi, byli velkým přínosem pro lidstvo, a lidé jsou těmto světcům oddáni i nyní. Neexistuje žádná větší dobročinnost/charita, než nabídka Sebe-poznání. Ten, kdo obdrží poznání Já, se stane zajedno s tím, kdo jej předává. To však neplatí pro jiné světské dary. Měli byste být oddáni tomu, kdo vám dává poznání.

I když je Guru uctíván ve formě kamene či hlíny, nese to ovoce. Nikdy nenechte odejít oddanost ke Guruovi. Jeho vyznání/přesvědčení se projeví skrze nás. Taková je velikost oddanosti ke Guruovi. Ti, kdo byli oddáni osvobození, se stali nesmrtelní v myslích lidí. Nikdy byste neměli zapomenout na uctívání Gurua.

Závazky toho, kdo uděluje poznání Já, nelze nikdy splatit. Můžete pouze nabídnout neustávající uctívání a podělit se o učení Gurua s dalšími (zájemci). Když nemáte žádné (hudební) nástroje, provádějte mentální uctívání a zpívejte oddané písně. Proč jsou zpívány bhadžány na oslavu Gurua? Je to pro povznesení světa. Budete-li toto uctívání provádět, stanete se úctyhodní jako váš Guru. Bůh je stejný jako poznání Já, nepoužívejte proto další koncepty. Nikdy nenechte odejít uctívání Gurua.

 

Konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek