Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v dubnu 2017:
  • 18.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání a saptah v květnu 2017:

  • 2.5. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 16.5. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.5. úterý 18,30 - 20,30 hod. - v přírodě (podrobnosti upřesníme)

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

58. Pro toho, kdo získal nejvyšší poznání, tu nejsou žádné další myšlenky kromě Boha (Nirupany)

9. 3. 2017 - Aleš

Kolik oddaných zužitkuje tento dočasný život k pátrání po bohu? Meditujte na Toho, kdo zpozoruje pomíjivý a fenomenální svět. Když se oddaný stane přirozeností Boha, plně se Mu odevzdává. Bůh se o něho poté postará. Jeho potřeby jsou zajištěny. Kdo vyživuje plod v děloze? Kdo vytváří mléko v matčině prsu? Nebude poskytnuto jídlo dítěti, když se mu objeví první zuby? Takovou víru by měl mít pravý oddaný. On potom žije s neotřesitelným přesvědčením. Toto je ryzí post podobný tomu, jenž zaujímá výše uvedené nemluvně. Bude takový oddaný někdy žadonit o splnění tužeb? Oddaný pokojně řekne: „Já jsem To.“ On je požehnán zkušeností dítěte. On nemá žádný strach. Jak by se mohl někdy ..............

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 58

9.3. 1978

Proč dostal oddaný toto označení ´oddaný´? Je to proto, že se zajímá o Boha, kontempluje na Boha. Ostatní lidé jsou plní úzkosti z rodinných záležitostí. Všichni jsou naplněni obavami, co se stane s jejich rodinou a praktickými záležitostmi ve světě. Jen málokdo má opravdovou touhu poznat Boha. Pro toho, kdo získal nejvyšší poznání, tu nejsou žádné další myšlenky kromě Boha. Potom je to Bůh, kdo musí nést zodpovědnost za světské potřeby oddaného.

Brahma, Višnu a Šiva nemohou zůstat věčně ve svých současných formách. Proto jsou iluzorní. Zkušenost, která je poznána prostřednictvím smyslů, je iluzorní. Ten, kdo to ví, je věčný.

Guru osvětluje vaší pravou přirozenost. Ten, kdo pokládá tělo za svou pravou přirozenost, toto nemůže učinit. Jaký je nástroj pro oddanost či uctívání? Je to vědomí, které je přítomné v těle. Je třeba, aby bylo označeno jako Bůh či Guru a náležitě respektováno/uctíváno. Vědomí je Brahman. Meditace na vědomí je vše, co je zapotřebí uskutečňovat. (Žádný další rituál není nutný.) Kontemplujte a meditujte na Gurua. Není tu žádný další Bůh. To je neduální uctívání. V této formě oddanosti je Bůh se všemi svými jmény, ať už bez kvalit či s kvalitami, ve své podstatě samotným oddaným. Tam, kde je Bůh, je i oddaný; kde je oddaný, tam je Bůh. Není tu žádná dvojnost. Dokud toto nepřijmete a nespojíte se s tím, nebudete schopni to pochopit. Dokud člověk neskočí do vody, nemůže plavat. Díky oddanosti budete prostoupeni přirozeností Boha. Ve skutečnosti jsou obě přirozenosti (vaše a Boha) jednou a tou samou. Když tu není žádné vědomí, kdo bude tím, kdo řekne: „to je“ nebo „to není“?

Kolik oddaných zužitkuje tento dočasný život k pátrání po Bohu? Meditujte na Toho, kdo zpozoruje pomíjivý a fenomenální svět. Když se oddaný stane přirozeností Boha, plně se Mu odevzdává. Bůh se o něho poté postará. Jeho potřeby jsou zajištěny. Kdo vyživuje plod v děloze? Kdo vytváří mléko v matčině prsu? Nebude poskytnuto jídlo dítěti, když se mu objeví první zuby? Takovou víru by měl mít pravý oddaný. On potom žije s neotřesitelným přesvědčením. Toto je ryzí post podobný tomu, jenž zaujímá výše uvedené nemluvně. Bude takový oddaný někdy žadonit o splnění tužeb? Oddaný pokojně řekne: „Já jsem To.“ On je požehnán zkušeností dítěte. On nemá žádný strach. Jak by se mohl někdy strachovat?

Když se věci stanou nesnesitelné, opakujte si tiše slovo ´Guru, Guru, Guru …´. On vám ukáže obojí přirozenost, jak tu bezforemnou, tak tu s formou. Díky oddanosti ke Guruovi se Bůh stane dychtivý projevit Sebe Sama. Pokud nebude ten, kdo po vyslechnutí si toho všeho, uctívat Boha, co lze dělat? Vaše vědomí je obraz Boha. S oddaností se stane nekonečné Brahman.

 

Konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek