Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

58. Pro toho, kdo získal nejvyšší poznání, tu nejsou žádné další myšlenky kromě Boha (Nirupany)

9. 3. 2017 - Aleš

Kolik oddaných zužitkuje svůj dočasný život k pátrání po Bohu? Meditujte na Toho, kdo pozoruje pomíjivý fenomenální svět. Když se oddaný stane přirozeností Boha, plně se Mu odevzdává. Bůh se o něho poté postará. Jeho potřeby jsou zajištěny. Kdo vyživuje plod v děloze? Kdo vytváří mléko v matčině prsu? Nebude poskytnuto jídlo dítěti, když se mu objeví první zuby? Takovou víru by měl mít pravý oddaný, který potom žije s neotřesitelným přesvědčením. Toto je ryzí post podobný tomu, jenž zaujímá výše uvedené nemluvně. Bude takový oddaný někdy žadonit o splnění tužeb? Oddaný pokojně řekne: „Já jsem To.“ Je požehnán zkušeností dítěte a nemá žádný strach. Jak by se mohl někdy bát?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 58

 

Neděle, 3. září 1978

Proč dostal oddaný toto označení ´oddaný´? Je to proto, že se zajímá o Boha, kontempluje na Boha. Ostatní lidé jsou plní úzkosti z rodinných záležitostí. Všichni jsou naplněni obavami, co se stane s jejich rodinou a jen se starají o praktické záležitosti ve světě. Málokdo má opravdovou touhu poznat Boha. Pro toho, kdo získal nejvyšší poznání, tu nejsou žádné další myšlenky kromě Boha. Potom je to Bůh, kdo musí nést zodpovědnost za světské potřeby oddaného.

Brahma, Višnu a Šiva nemohou zůstat věčně ve svých formách. Proto jsou iluzorní. Zkušenost, která je poznána prostřednictvím smyslů, je iluzorní. Ten, kdo to ví, je věčný.

Guru osvětluje vaši pravou přirozenost. Ten, kdo pokládá tělo za svou pravou přirozenost, nemůže realizovat věčnost. Jaký je nástroj pro oddanost či uctívání? Je to vědomí, které je přítomné v těle. Je třeba, aby bylo označeno jako Bůh či Guru a náležitě respektováno/uctíváno. Vědomí je Brahman. Meditace na vědomí je vše, co je zapotřebí uskutečňovat. (Žádný další rituál není nutný.) Kontemplujte a meditujte na Gurua. Není tu žádný další Bůh. To je neduální uctívání. V této formě oddanosti je Bůh se všemi svými jmény, ať už bez kvalit či s kvalitami, ve své podstatě samotným oddaným. Tam, kde je Bůh, je i oddaný; kde je oddaný, tam je Bůh. Není tu žádná dvojnost. Dokud toto nepřijmete a nespojíte se s tím, nebudete schopni to pochopit. Dokud člověk neskočí do vody, nemůže plavat. Díky oddanosti budete prostoupeni přirozeností Boha. Ve skutečnosti jsou obě přirozenosti (vaše a Boha) jednou a tou samou. Když tu není vědomí, kdo bude tím, kdo řekne: ´to je´ nebo ´to není´?

Kolik oddaných zužitkuje svůj dočasný život k pátrání po Bohu? Meditujte na Toho, kdo pozoruje pomíjivý fenomenální svět. Když se oddaný stane přirozeností Boha, plně se Mu odevzdává. Bůh se o něho poté postará. Jeho potřeby jsou zajištěny. Kdo vyživuje plod v děloze? Kdo vytváří mléko v matčině prsu? Nebude poskytnuto jídlo dítěti, když se mu objeví první zuby? Takovou víru by měl mít pravý oddaný, který potom žije s neotřesitelným přesvědčením. Toto je ryzí post podobný tomu, jenž zaujímá výše uvedené nemluvně. Bude takový oddaný někdy žadonit o splnění tužeb? Oddaný pokojně řekne: „Já jsem To.“ Je požehnán zkušeností dítěte a nemá žádný strach. Jak by se mohl někdy bát?

Když se věci stanou nesnesitelné, opakujte si tiše slovo ´Guru, Guru, Guru …´. On vám ukáže obojí přirozenost, jak tu bezforemnou, tak tu s formou. Díky oddanosti ke Guruovi se Bůh stane dychtivý projevit Sebe Sama. Pokud nebudete po vyslechnutí si toho všeho uctívat Boha, co lze dělat? Vaše vědomí je obraz Boha. S oddaností se stane nekonečným Brahman.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek