Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

56. Nezapomínejte na to, že jste potomkem svého Gurua (Nirupany).

23. 2. 2017 - Aleš

Předtím, než se chystáte usnout, si připomeňte, že nejste tělo. Slova Gurua vám postupně budou přinášet radost. Stejně jako vyhladí zhoubné věci, tak odstraní překážky na cestě vašeho poznání Já. Víra, že jste tělo, je překážkou. Zpráva Sadgurua je ´Já jsem vše´. S opravdovou, nikoliv povrchní vírou v Sadgurua, se stáváte dokonalé Brahman.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 56

 

Neděle, 27. srpna 1978

Parabrahman sděluje Své vlastní poznání samotnému Brahman, projevu v podobě pocitu ´já jsem´. Ono je tam, odkud vychází zvuk. ´Slovo´ je příslib/záruka samotného vědomí/Brahman. Je to životní síla. Váš pocit ´já jsem´ je to samé jako vědomí/Brahman. Akt vidění je bezobsažný. Přesto prostý pohled vidoucího je sám o sobě tvořením.

Chybná totožnost s tělem je důvod všech zármutků a potěšení. Nezapomínejte na to, že jste potomkem svého Gurua. Proto je jeho slovo vaší autoritou. Jaké je jeho sdělení? Je to: „Vše, co existuje, jsi ty. Není tu nic jiného.“ Neexistuje žádná jiná metoda pro aspiranta. Bez víry v slova Gurua lidé tápou po jiných metodách.

Co se stane pravému Já, když prána opustí tělo? Prostoupí všude vším. Symbolem Já je prostor. Ty jsi To. Prostor je ryzejší než čtyři hrubší elementy (země, voda, oheň, vítr). Vaše vědomí je ryzejší než prostor. Když Džnánin opouští tělo, zakouší blažený klid. Když realizujete Já, budete vědět, že tu je blažený klid v okamžiku smrti. Bude to zkušenost toho, kdo ví, že vše stvořené je Brahman, tedy vědomí. Není tu nikdo kromě vás. Džnánin (v sobě) nemá žádný klam, třebaže může uctívat kvalitativní Brahman.

Dojmy, které máte vtištěné od dětství, proudí skrze pránu. To se nazývá tokem mysli.

Můžete nějak pošpinit prostor? Jak lze potom pošpinit něco, co je světlem prostoru? Vaše vědění je světlem Já/Boha zvaného Poznání Já. Účelem vaší duchovní aktivity jakožto hledajícího je poznat, kdo jste. Přestanete mít zájem o všechny další informace. Probuďte se a uvědomujte si tento přítomný okamžik. Uctívejte Já; krále poznání. Ono sídlí v těle. Následovat slova Sadgurua je tím nejcennějším úsilím. On je mimo pět elementů.

Předtím, než se chystáte usnout, si připomeňte, že nejste tělo. Slova Gurua vám postupně budou přinášet radost. Stejně jako vyhladí zhoubné věci, tak odstraní překážky na cestě vašeho poznání Já. Víra, že jste tělo, je překážkou. Zpráva Sadgurua je ´Já jsem vše´. S opravdovou, nikoliv povrchní vírou v Sadgurua, se stáváte dokonalé Brahman.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".