Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

54. Vraťte se do stavu, kdy jste neměli žádnou zkušenost čehokoliv (Nirupany)

9. 2. 2017 - Aleš

Když dozrajete s mantrou, která vám byla dána, duchovní poznání začne vyjadřovat sebe samo. Taková je její síla. Vy nebudete nic dělat. Realizace bude hovořit skrze vás. Síla mantry vzroste a dojde k pochopení, že stav Gurua je uvnitř vás. Lidé mají oddanost, milují Gurua, ale nemají nejmenší chuť dosáhnout realizaci Já. Oddanost k Bohu je u nich patrná, ale silná touha po poznání Pravdy tam přítomná není.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 54

 

Středa, 23. srpna 1978

Všechny emocionální stavy přijdou a stejně tak odejdou. Jsou pomíjivé. Dětství samočinně odezní. Má z toho někdo špatný pocit? Rovněž i každý jedinec jednou odejde a Bůh také skoná. Nic nezůstane.

Když dozrajete s mantrou, která vám byla dána, duchovní poznání začne vyjadřovat sebe samo. Taková je její síla. Vy nebudete nic dělat. Realizace bude hovořit skrze vás. Síla mantry vzroste a dojde k pochopení, že stav Gurua je uvnitř vás. Lidé mají oddanost, milují Gurua, ale nemají nejmenší chuť dosáhnout realizaci Já. Oddanost k Bohu je u nich patrná, ale silná touha po poznání Pravdy tam přítomná není.

Jedinec/individualita si myslí, že je malou entitou ve světě, který je všude kolem něho. Skutečnost je však taková, že zkušenost světa je závislá na nás. Nicméně my nemůžeme být objektem smyslů, neboť přirozeně nemůžeme být poznáni smysly. Naše pravá přirozenost je neprojevená. První zkušenost, kterou člověk získá, je pocit ´já jsem´ (pocit Boha). Když v projeveném světě chceme poznat sebe sama, nalézáme Boha; je to proto, že Bůh používá naše tělo a naše jméno. Poté, kdy objevíme Boha, je odhaleno i To věčné. Vy jste věční. Neříkejte, že jste tělo. Vědomí trvá po určité období, jež se nazývá dobou života. Vraťte se do stavu, kdy jste neměli žádnou zkušenost čehokoliv.

Lidé jsou oddáni Bohu, ale nalézt někoho, kdo pátrá po ryzím poznání Já, je vskutku ojedinělé. Bůh (semenné vědomí) je středobod. On spontánně přebírá formu celého světa. S tělesnou totožností (vědomím ´já jsem tělo´) nebudeme schopní poznat, že jsme věční. K čemu je mít okno, tedy prázdnotu v mysli? V hlubokém spánku a rovněž během otravy či omámení je mysl prázdná. Kdo je znalcem této prázdnoty?

Samádhí vyvolává různé zázraky. Zkušenost probuzení kundalíní se tomu také podobá. To vám však nepřinese prožitek Pravdy. Láska, zábava, radost, zisk a ztráta – to vše je jedno a to samé, tedy vědomí. Jakmile se budete duchovně víc a víc prohlubovat, pochopíte, jak vyvstává koncept pocitu bytí a kde mizí. Toto poznání pramení v prožívání Nirvikalpa samádhí, tedy v samo-Jediném (bytí) bez jakýchkoliv konceptů. Tam není prožíván pocit ´my jsme´ či ´my nejsme´. Zbývající druhy samádhí jsou tzv. Savikalpa (bytí s konceptem). V Nirvikalpa samádhí není žádné pozorování.

Odteď se přestaňte pokládat za lidskou bytost. Vy jste nesmrtelné, věčné a dokonalé Parabrahman. Toto pochopení nepřichází z vnějšku. Je známo, protože ono Je. Je to naše pravá přirozenost. Nemůže být nově stvořeno, nemůže být přivoláno a nepotřebujete někam odejít, abyste se s ním setkali. Zůstaňte tak, jak jste ve svém přirozeném stavu bytí. Nenapodobujte Gurua; držte se jeho pravé přirozenosti. Neměli byste jednat prostřednictvím intelektu; jednejte skrze přirozený instinkt.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek