Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7. kapitola z knihy Sulabha Vedanta Lahari (Šrí Siddharaméšvar Maharadž)

7. 2. 2017 - Aleš

Siddha

Když tu není žádná slepota, potom tu je Blažený Klid, a to je tím Dosažením. A když tu není žádné ´moudré nahlížení´, pak tu je nevědomost, a v nevědomosti je utrpení. Existuje rčení: „Pouze Bůh má oči,“ a vskutku, toto je dokonale správné, neboť bez Boha jsme my všichni slepí. Myslíte si snad, že samotné fyzické oči/zrak, jež jsou bez života, jsou schopné vidět samy od sebe? Kdyby byly schopné vidět, pak bychom mohli říci, že i brýle, které jsou na očích, mají schopnost vidět nezávisle na očích. A kdyby oči mrtvého těla byly otevřené, pak by i tyto oči měly vidět. Ne, to však neplatí. Bez očí jsou brýle zcela zbytečné. A bez vnitřního Já/antar-átman v očích jsou tyto fyzické oči slepé a tupé jako brýle. Vnější oči jsou brýle vnitřního oka. Takže tímto způsobem má Bůh oči a zbytek je slepý. Takže pochopte, že kdykoliv je zde tato slepota nevědomosti, pak je ............

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Kniha Sulabha Védanta Lahari - Šrí Siddharaméšvar Maharadž

Přednáška 7

Jakmile je Poznání iluze/máji zcela zamítnuto, praví se, že to je příznivý/mangala okamžik. Přání toho, kdo provádí arátí mangala (pozn. Randžit Maharadž: Význam provádění arátí je tento: „Pomocí ohně Poznání obdrženého od Mistra a s pochopením tohoto Poznání zapálíte sebe sama.“), je svrhnout (vévodící) iluzorní Poznání. Potom tu zůstává toto ryzí Nejvyšší Já.

Projevený svět/prapanča značí, že každý z pěti (panča) elementů je od vašeho Já oddělený. Avšak když toto Já na sebe vezme pět jemných elementů, pak přichází pýcha jemného Poznání, a poté tu dochází k zjevení světského života. Nejvyšší Já se zrodilo v práně (pozn. J.N.: Když si nepřipoutané Já představí: „Já dýchám“, pak přijme tělo za sebe sama), a díky ´správným činnostem´ získalo ovoce v podobě zrození ve formě lidského těla. A v rámci tohoto výsledku je přítomna esence čili příznivé Nejvyšší Já. Jenže lidská bytost neochutná esenci, která je ukryta uvnitř, a přijímá pouze slupku ve formě těla.

Situace se dá připodobnit ke snaze opice, snažící se sníst kokosový ořech, aniž by odstranila jeho skořápku. Nejen že nedostane žádný ořech uvnitř, ale navíc si vyláme všechny své zuby, kterými škube a trhá ořech z vnějšku. Potom opice zakleje a řekne: „Vidíte, jací blázni jsou ti lidé! Jak lze o něčem takovém prohlásit, že je to chutná potrava? Lidé si však podstupují všechnu tu práci a obtíže, jen aby vypěstovali tyto stromy s kokosy. Popravdě řečeno, oni nemají rozum!“ Takže opice, třebaže sama neví, jak rozlousknout a sníst kokosový ořech, zavrhne chytrost (zkušenost) lidské rasy.

Stejně tak se nevědomý člověk pokouší ´sníst´ přínos/esenci těla spolu se slupkou. Jaké potěšení a uspokojení v tom lze nalézt?  Stav nevědomé osoby je podobný tomu, který měla opice, protože dovednost ´sníst esenci v těle´ není touto opicí rovněž poznána. A nevědomá opice bude pouze urážet toho, kdo tuto dovednost má, a tím je světec. Světec je Ten, kdo utiší mysl, která jinak nevybíravě a nezvladatelně pobíhá sem a tam. Poté, kdy je tato mysl zklidněna, sáddhu (pozn. Siddharamešvar Maharadž: Světec utiší mysl (Já jsem On) a sáddhu ´spolkne´ i tuto myšlenku ´Já jsem On´) použitím své dovednosti spolkne ´ovoce/esenci v těle´ a získá vlastní Sebe-zaujetí (Já).

Ať už si vezmete jakékoliv ovoce, jako např. mango, guavu, ananas apod., sladkost je uvnitř, pod vnější slupkou. Dokud slupku nesloupnete, sladkost uvnitř ovoce nepoznáte. Nyní někdo může říci, že lze poznat chuť guavy, aniž byste odstranili slupku. Jediná vaše okamžitá odpověď je tato: „Potom jsi to nepochopil/nepoznal.“ Když si vezmete do úst guavu nebo mango či třešeň a pouze se tohoto ovoce dotknete jazykem, aniž byste se do něho zakousli, dokážete říci někomu, jakou má chuť? Není to možné, protože i když slupka může být velmi jemná, přesto má každé ovoce vnější obal, a samotná chuť se nachází uvnitř ovoce, a ne na povrchu.

Takže jak můžete sníst ovoce/esenci v těle a získat skutečnou chuť toho, co jazyk nemůže ochutnat? K tomu je zapotřebí odevzdat se tomu, kdo dosáhl této dovednosti. Měli byste přijít k sáddhuovi, a získat jeho pochopení. Teprve poté je naplněn skutečný účel získání lidského těla. Budete-li konzumovat nějaké jiné ovoce, pak se váš žaludek naplní špatnostmi/špínou a vy zůstanete v tomto podřadném stavu. Ale pokud jíte ovoce/esenci uvnitř těla, potom získáte nejvyšší stav – konečné osvobození.

Protože esence tohoto ovoce chodícího a hovořícího těla je nesmírně drahocenná, Bůh ji drží uvnitř čtyř vrstev – hrubého těla, jemného těla, kauzálního těla a supra-kauzálního těla. Tou esencí uvnitř těchto vrstev je ryzí poznání. Jestliže chcete Dokonalou Spokojenost, pak byste měli zavrhnout čtyři těla. To znamená, že je třeba odmítnout hrdost a zalíbení k těmto čtyřem tělům, neboli by mělo být zničeno tělesné přesvědčení/buddhi. Potom lze říci, že jste pochopili dovednost konzumace ´tělesné esence/ovoce´. To se nazývá vzdání se připoutanosti a pouze když je tohoto dosaženo, je tělo pěti jemných elementů uvnitř této projevené existence zlikvidováno. Potom je získáno ´vaše vlastní tělo´ ryzího vědění, což je to největší bohatství.

Následně zmizí neštěstí z přebývání v tomto domě zvaném tělo a Lakšmí, Bohyně duchovního bohatství a Poznání, se vrátí domů. Když Lakšmí přijde, pak i Nárájana následuje hned za ní. Když tu je pochopení ´Já nejsem tato čtyři těla, já jsem samojediné Já uvnitř nich´,pak se Lakšmí usadí v chrámu srdce a poté její vybraný partner, Nárájana, sem/domů samozřejmě rovněž vstupuje potichu a přirozeně.  

Jakmile zmizí i tato metoda, jež přivodila Lakšmí (tj. pozornost na pocit ´Já jsem Já/Brahman´), pak je zcela zničena chudoba tělesného přesvědčení/buddhi. A jakmile Lakšmí odejde, Nárájana, jenž zůstával v úctě k ní stranou, nyní přirozeně spočívá usazen jako chrám. Právě ti, kdo získali tento chrám, jenž je formou Nárájana, jsou oněmi šťastlivci, jejichž nesmírné štěstí nelze popsat!

Požehnané, nejpožehnanější je toto lidské tělo, když uvnitř něho je pochopeno to ´Neslýchané´. Potom získáte Konečné Dosažení a dokonalost samu.“   Dasbodh 1.10.1.

Když tu není žádná slepota, potom tu je Blažený Klid, a to je tím Dosažením. A když tu není žádné ´moudré nahlížení´, pak tu je nevědomost, a v nevědomosti je utrpení. Existuje rčení: „Pouze Bůh má oči,“ a vskutku, toto je dokonale správné, neboť bez Boha jsme my všichni slepí. Myslíte si snad, že samotné fyzické oči/zrak, jež jsou bez života, jsou schopné vidět samy od sebe? Kdyby byly schopné vidět, pak bychom mohli říci, že i brýle, které jsou na očích, mají schopnost vidět nezávisle na očích. A kdyby oči mrtvého těla byly otevřené, pak by i tyto oči měly vidět. Ne, to však neplatí. Bez očí jsou brýle zcela zbytečné. A bez vnitřního Já/antar-átman v očích jsou tyto fyzické oči slepé a tupé jako brýle. Vnější oči jsou brýle vnitřního oka. Takže tímto způsobem má Bůh oči a zbytek je slepý.

Takže pochopte, že kdykoliv je zde tato slepota nevědomosti, pak je Blažený Klid vždy neúplný. Moudrý zřec není nic než toto samo-jediné Vnitřní Já, a to je ryzí Nejvyšší Já, beroucí na sebe formu Blaženého Klidu. Říká se: „Blažený Klid/Ánanda (tj. Krišna) žije v domě toho, kdo vidí (Nanda) (pozn. J.N.: Nanda je jméno Krišnova nevlastního otce a také to označuje toho, kdo má vhled, kdo zří). To znamená, že Blažený Klid je narozen v domě toho, kdo není slepý. „Tato ánanda/Blaženost přišla do domu vidoucích a zármutek přišel do domu slepých.“ To jediné je pravda. Kdyby džíva/jedinec získal plný a Dokonalý Blažený Klid, potom by nabyl oči Boha a zůstat jako Bůh. To je jediný úplný a Dokonalý Blažený Klid.

 

Přednáška na Jóga Vasišthu, 25. dubna, 1928

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharádž Ki Džej

 

Další kapitoly z knihy ´Konečné dosažení - 2. díl Sulabha Vedanta Lahari´ budou postupně přidány v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš Adámek