Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.3 - III.4

1. 3. 2017 - Lenka

Stvořitel je Vědomí a projevuje se jako myšlenka. Vědomí je čiré a čisté, myšlenka je příčinou omylu a zmatení. Stvořitel je Inteligence, která udržuje celý vesmír, a každá myšlenka, která v této Inteligenci vzniká, dostává nějaký tvar, formu. Přestože podstatou všech těchto forem je čistá inteligence, tak z důvodu sebezapomnění a představy o fyzickém těle, zůstávají tyto formy, ve skutečnosti nehmotné, uvězněny ve fyzickém těle.

III.3

VASIŠTHA pokračoval:

Jestliže Stvořitel (Brahma, nebo též svatý muž z našeho příběhu) nemá žádnou karmu, nemá ani vzpomínky na minulé činy. Brahma, jenž je samozrozený, nemá fyzické, ale pouze jemnohmotné duchovní tělo. Smrtelné bytosti mají těla dvě, fyzické a duchovní, ale nezrozený Stvořitel má pouze duchovní tělo, neboť neexistuje příčina, která by dala vzniknout tělu fyzickému.

Sám nezrozen je Stvořitelem všech bytostí. Vše, co bylo vytvořeno, je téže podstaty jako to, z čeho to bylo vytvořeno (zlatý náramek má stejnou podstatu jako zlato). Příčinou rozmanitosti stvořeného světa byla myšlenka Stvořitele, který nemá fyzické tělo, a proto podstatou stvořeného světa je opět myšlenka bez hmoty.

Ve Stvořiteli se objevila vibrace a jakožto myšlenka se rozšířila v podobě vesmíru. Díky této vibraci vzniklo jemnohmotné tělo každé bytosti, které je vytvořené z inteligence. Tím, že tyto bytosti byly stvořeny pouze z myšlenky, je jejich projevení zdánlivé, třebaže je pociťují jako skutečné. A toto projevení, považované za skutečnost, bude mít své pozorovatelné následky, podobně jako sexuální zážitek zakoušený ve snu. Podobně Stvořitel, neboli svatý muž z našeho příběhu, přestože fyzické tělo nemá, projevuje se tak, jakoby ho měl.

Stvořitel je Vědomí a projevuje se jako myšlenka. Vědomí je čiré a čisté, myšlenka je příčinou omylu a zmatení. Stvořitel je Inteligence, která udržuje celý vesmír, a každá myšlenka, která v této Inteligenci vzniká, dostává nějaký tvar, formu. Přestože podstatou všech těchto forem je čistá inteligence, tak z důvodu sebezapomnění a představy o fyzickém těle, zůstávají tyto formy, ve skutečnosti nehmotné, uvězněny ve fyzickém těle.

Stvořitel takové iluzi nepodléhá. Protože je jeho podstata duchovní nikoli hmotná, je i podstata jím stvořeného světa ve skutečnosti duchovní. Podstatou stvoření je inteligence, stejně jako je inteligencí nejvyšší Bytí, Brahman. Materiálnost stvořeného světa je jen vzdušný zámek, iluzorní představa, již stvořila mysl jedince.

Stvořitel je mysl či inteligence a jeho projevem je opět mysl či inteligence. Myšlenka je neoddělitelná od mysli. Pozorovaný objekt je neoddělitelný od pozorovatele. Není mezi nimi žádný rozdíl.

III.4

VÁLMÍKI řekl:

V tomto okamžiku se již slunce rychle sklánělo k západnímu pohoří, jakoby zatoužilo rozjímat o slovech mistra a poskytnout světlo i dalším místům na zemi.

RÁMA se zeptal:

Ó svatý, řekni mi prosím, co je to ve skutečnosti mysl.

VASIŠTHA odpověděl:

Tak jako je prázdný a nehybný prostor, tak bezforemné a prázdné nic je i mysl. Ať skutečná či neskutečná, je zastoupená ve všech objektech vnímání. Rámo, kde je myšlenka, tam je mysl, mezi těmi dvěma není rozdíl. To, co dává vzniknout hmotnému či fyzickému tělu, je mysl. Ono Já, oděné hávem duchovního těla, je mysl. Nevědomost, samsára, mysl, omezení, znečištění, temnota a netečnost jsou synonyma. Zkušenost sama je mysl a to, co je zakoušeno či vnímáno, je opět mysl.

Celý tento vesmír není nic jiného než vědomí, jež dlí v každém atomu, podobně jako zlatá ozdoba není nic jiného než zlato. Tak jako se ve zlatě ukrývá možnost vytvoření zlaté ozdoby, tak v subjektu (v tom, kdo vnímá a zakouší – pozn. L.V.) existuje možnost vzniku objektu či světa objektů. Pokud se však subjekt zbaví představy světa objektů, pak existuje vědomí samo, bez projeveného světa. Je-li toto pochopeno, pak ze srdce člověka odejde lidská láska i nenávist, rozlišování libého i nelibého a stejně tak falešné představy „já“, „ty“ a „svět“. Zmizí i samotná tendence k vytváření představ. Toto je pak osvobození.

RÁMA se zeptal:

Svatý muži, pokud je objekt vnímání skutečný, pak nemůže zmizet, a je-li neskutečný, pak ho jako neskutečný nechápeme. Jak lze toto překonat?

VASIŠTHA řekl:

Ó Rámo, vidíme přece, že existují mudrci a svatí muži, kteří to překonali! Vnější objekty, jako například prostor, nebo psychologické faktory jako „já“ existují jen coby označení, jména. Ve skutečnosti neexistuje ani svět objektů ani „já“, které objekty pozoruje, ani samo pozorování ani prázdno ani nehybnost. Jediné, co existuje, je vědomí, čit. A v něm vytváří mysl rozmanitost, různé činy a různé zkušenosti, pocit omezení i touhu po osvobození.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy