Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

53. Nejzazší Pravda je tato – Já nejsem ani forma, ani jméno (Nirupany).

2. 2. 2017 - Aleš

Ztotožňujete se se jménem, které je vám uděleno, a to je důvod, proč musíte snášet urážky. Jestliže přestanete být hrdí na toto (své) jméno, nebudete sužováni těmito nadávkami. Osvobození značí, že tu již není pocit bytí. Nejzazší Pravda je tato – Já nejsem ani forma, ani jméno. Vědomí je stejné, a je jedno zda se jedná o hmyz či nejvyšší božstvo. Jakmile z vás má vědomí radost, je s vámi spokojeno i Brahman. Zbylé slovní/načtené poznání je zcela neužitečné. Doposavad jste používali své vědomí k tomu, abyste si připomínali další věci. Nyní jej používejte k tomu, abyste vzpomínali na vědomí samotné.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 53

 

Sobota, 19. srpna 1978

Prostě meditujte na fakt, že znáte ´já jsem´. Vaše vědomí musí být realizováno. Zaslouží si všechno to úsilí a pokání. Je třeba praktikovat tuto meditaci po dlouhou dobu, abyste se stabilizovali v tomto vědomí. Nezapomeňte, že nemáte žádnou formu. To, co je vše-prostupující a vše-projevené, je ve skutečnosti vaší formou. Označuje se jako Brahman. Jakmile je toto pochopení stabilizováno, pak nic dalšího není zapotřebí praktikovat. Poté To, co nikdy neumírá, nemá žádné kvality a co je bez iluze, bude volné. Nazývá se to Parabrahman.

Měli byste mít oddanost ke Guruovi. Bhadžány a aráti (zpěv oddaných písní) jsou symboly vaší lásky ke Guruovi. Abyste byli stabilizovaní, praktikujte meditaci; přirozeně tak získáte poznání vlastního Já. K tomu, než lidé byli schopni zapnout vypínač a rozsvítit tím světlo v místnosti, předcházelo mnoho těžké práce. Stejně tak ti, kdo v dávných dobách dosáhli Pravdy, museli podstoupit mnohá pokání. Nyní je to pro nás volně dostupné. Pokud jste vstřebali toto sdělení, které jste si ode mne vyslechli, zůstane vám nějaká otázka nezodpovězená? Jediným nástrojem k osvobození je vaše vlastní vědomí. Uvědomte si to a nabídněte ho Brahman.

Dokud jste zapleteni v jakémkoliv jiném druhu vzpomínek, nemůžete duchovně dozrát. Neustále rozjímejte o tom, co ´jste´, a ne o tom, co znáte. Nezabořte se do přemýšlení nad penězi, bohatstvím, slávou, blízkými osobami apod. Držte se svého vlastního Já. Středem všech věcí ve světě je vaše vědomí. Navzdory faktu, že Nejvyšší Já má milióny jmen, přesto není poskvrněno jediným jménem. To bezejmenné Já ale nelze bez jeho označení vyhledat.

Ztotožňujete se se jménem, které je vám uděleno, a to je důvod, proč musíte snášet urážky. Jestliže přestanete být hrdí na toto (své) jméno, nebudete sužováni těmito nadávkami. Osvobození značí, že tu již není pocit bytí. Nejzazší Pravda je tato – Já nejsem ani forma, ani jméno. Vědomí je stejné, a je jedno zda se jedná o hmyz či nejvyšší božstvo. Jakmile z vás má vědomí radost, je s vámi spokojeno i Brahman. Zbylé slovní/načtené poznání je zcela neužitečné. Doposavad jste používali své vědomí k tomu, abyste si připomínali další věci. Nyní jej používejte k tomu, abyste vzpomínali na vědomí samotné. 

Jaký druh sádhany/praxe budete uskutečňovat? A jak ji poté, co jste si toto vše vyslechli, budete provádět? Jakmile je vědomí zcela pochopeno, budete vědět, že je podporou všeho, co tu je. Bude také poznáno, co je dobré a co špatné. Vědomí je zdroj všeho, co tu je. Bez něho zde nic není. Je nekonečné a neomezené. Když jste s někým spokojeni, dáte mu vše, co je třeba. Jaký bude výsledek, jestliže jste spokojeni se svým Já? Nejste již nadále individualita s myslí a intelektem. Jste úplností/vším. Mája se projevila jako existence a energie. Ona vás zastrašuje a vyhrožuje vám. Jako taková však nemá ani špetku pravdy. K tomu, abyste získali takové poznání, musíte praktikovat oddanost. Nekonečný vesmír existuje kvůli vědomí.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek